13 травня 2021 року о 14:00 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного долучився до обговорення актуальних питань проблеми підготовки і акредитації освітньо-професійних програм молодшого бакалавра.

Захід «Проблеми підготовки і акредитації освітньо-професійних програм молодшого бакалавра» було організовано на платформі Zoom Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Під час онлайн зустрічі було обговорено наступні питання:

1. Особливості освітнього рівня молодшого бакалавра (Олег Шаров).
2. Застосування критеріїв, за якими оцінюється акредитації ОП (Олена Єременко).
3. Академічна доброчесність в освітньому процесі (Іван Назаров).
4. Процедура акредитації ОП (Ганна Денискіна).

Модератором заходу була заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти д.філ.н. професорка Олена Єременко. Усі доповідачі представили презентації та сучасний погляд на представлені питання та у формі діалогу з учасниками надали вичерпну інформацію, яка стосується акредитації освітньо-професійних програм молодшого бакалавра.

Про особливості освітнього рівня молодшого бакалавра було озвучено інформацію директором директорату фахової передвищої, вищої освіти Олегом Шаровим. Доповідач акцентував увагу на ключових завданнях освітніх рівнів бакалавра, магістра, доктора філософії, а також молодшого бакалавра. Олег Ігорович повідомив про засадничі документи, які розроблені у 2021 році та проєкти, які знаходяться на громадському обговоренні. Він акцентував увагу на стані розробки стандартів фахової перед вищої освіти та вищої освіти, вказавши конкретні цифри та дані.

Заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, д.філ.н. професорка Олена Єременко виступила із доповіддю «Застосування критеріїв, за якими оцінюється акредитації ОП». Вона представила 9 критеріїв, які потрібно враховувати при написанні звіту самоаналізу під час акредитації ОП молодшого бакалавра. Також доповідачка звернула увагу на проблеми, які виникають під час акредитацій та надала поради щодо їх усунення. У процесі виступу Олена Єременко відповідала на питання, які виникали у слухачів під час заходу.

Цікавою та інформативною була доповідь представника Національного агентства Івана Назарова на тему «Академічна доброчесність в освітньому процесі». Слухачам було представлено поняття академічної доброчесності та його нормативне регулювання. Іван Назаров акцентував увагу на Критерії 5, п.5.4., де мова йдеться про дотримання усіма учасниками освітнього процесу принципів академічної доброчесності. Під час заходу були наведені приклади повідомлень у відомостях про самооцінювання ОП, що стосувалися наявності порушень академічної доброчесності. Заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Іван Назаров вказав на те, що нині готується проєкт Закону «Про академічну доброчесність», у якому будуть враховані усі питання академічної спільноти щодо етики та доброчесності.

Завершено захід презентацією Ганни Денискіної на тему: «Процедура акредитації ОП». Доповідачка представила інформацію про етапи акредитації, особливості роботи гаранта ОП, відображення інформації про акредитацію в електронній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Наостанок можна сказати, що такі вебінари дозволяють зануритися в атмосферу розуміння якісного освітнього процесу. У подальшому вбачаємо доцільним проведення подібних заходів в нашому університеті з метою роз’яснення процедури та особливостей акредитації освітніх програм.

Проведення даного заходу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), згідно з умовами гранту, наданого ТДАТУ в рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України». Зміст цієї публікації є відповідальністю Університету та не обов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів Америки.

Тетяна Шарова,
доктор філологічних наук,
професор кафедри суспільно-гуманітарних наук