12 січня 2021 року о 10.00 год. відбудеться конференція трудового колективу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (у режимі Он-лайн).

Порядок денний:

1. Звіт ректора університету, д.т.н., професора, члена-кореспондента НААНУ Кюрчева В.М. щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України та положень статуту ТДАТУ за 2020 рік.
2. Звіт про виконання умов колективного договору 2020 – 2021рр.
3. Про зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та профкомом на 2020-2021рр.
4. Про діяльність «БО БФ «Таврія»
5. Різне.

Ректорат, профком