Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (наказ МОН України №605 від 18.04.2017) та згідно наказу МОН України №1179 від 05.11.2021 ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей в 2021-2022 н.р. буде проводитися у базових закладах вищої освіти в лютому-квітні 2022 року. Базові заклади вищої освіти затверджені наказом МОН України №1179 від 05.11.2021.

ІІ тур Конкурсу проводиться у два етапи:

• перший етап – рецензування робіт;
• другий етап – проведення підсумкової науково-практичної конференції.

Просимо звернути увагу на характеристики та критерії оцінки рукопису наукової роботи, зокрема, новизна ідеї, теоретичні та практичні результати роботи разом з документальним підтвердженням їх впровадження, наукові публікації. Відсутність вказаних елементів у роботі – це втрата 55 балів зі 100, тобто робота фактично не буде відібрана на другий етап.

За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових робіт, який оприлюднюється.

На підставі рецензій галузева конкурсна комісія приймає рішення щодо визначення наукових робіт, автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну конференцію.

Після проведення підсумкової науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія підбиває підсумки ІІ туру Конкурсу та приймає рішення про визначення переможців Конкурсу, загальна кількість яких не може перевищувати 25 % від загальної кількості авторів наукових робіт, та нагородження їх дипломами: І ступеня – до 20%, ІІ ступеня – до 30%, ІІІ ступеня – до 50%.

Автор наукової роботи, який не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції, не може бути переможцем.

Наукові роботи переможців Конкурсу оприлюднюються на веб-сайті базового закладу вищої освіти.

Звертаємо увагу, що при виявленні ознак академічного плагіату галузева конкурсна комісія може зняти відповідну наукову роботу з Конкурсу.

Більш детально вимоги до наукових робіт та умови проведення ІІ туру Конкурсу викладено в ІІІІ та IV розділах «Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом МОН України №605 від 18.04.2017.

Кінцевий термін подачі наукових робіт – 4 лютого 2022 р. (каб.9.209).

Відомості про автора та наукового керівника наукової роботи.

Вимоги.

Науково-дослідна частина