23 листопада 2021 року була проведена друга міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв».

Організаторами конференції у Таврійському державному агротехнологічному  університеті імені Дмитра Моторного були кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» і «Харчових технологій та готельно-ресторанної справи». Другий рік поспіль конференція проводилась в онлайн-режимі з використанням платформи ZOOM.

Метою конференції був розгляд та вирішення актуальних питань щодо визначення проблем та перспектив розвитку обладнання харчових виробництв, удосконалення процесів і технологій переробки сільськогосподарської сировини в умовах розвитку сучасного суспільства та інноваційних підходів та креативних рішень у формуванні технічного оснащення підприємств готельно-ресторанної індустрії.

На початку конференції зі вступним словом учасників конференції привітала проректор з наукової роботи Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного докт. сільскогосп. наук., проф. Оксана Єременко .

Програмою конференції була запланована робота чотирьох секцій, під час якої виступали доповідачі, серед них:

1. Владислав Сухенко , докт. техн. наук, професор кафедри харчових технологій Черкаського державного технологічного університету. Тема доповіді: «Державне нормативно-технічне регулювання якості і безпечності харчової продукції та біорізноманіття».
2. Ірина Бандура, канд. с-г. наук, доцент кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Тема доповіді: «Мікробіологічні аспекти формування споживчої якості їстівних та лікарських грибів».
3. Кирило Самойчук, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного;
4. Михайло Лебідь, аспірант. Тема доповіді: «Підвищення ефективності гомогенізації молочних емульсій».
5. Даніїл Майборода, здобувач. Тема доповіді: «Удосконалення технології виробництва м’яса птиці із застосуванням екстракту вівса посівного».

Оргкомітет конференції отримав 88 доповідей від 107 науковця з 14 закладів вищої світи (Україна, Казахстан):

 • Auezov South Kazakhstan State University, Kazakhstan
 • State Biotechnological University, Ukraine
 • ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
 • Державний біотехнологічний університет
 • Дніпровський державний аграрно-економічний університет
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Одеська національна академія харчових технологій
 • Подільський державний аграрно-технічний університет
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 • Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
 • Університет митної справи та фінансів
 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
 • Черкаський державний технологічний університет

Учасниками конференції були відзначені наукова новизна та глибина досліджень, що проводяться в межах наукових шкіл.

Організаційний комітет висловлює щиру подяку за активну участь у конференції та сподівається, що проведення конференції дало можливість встановити нові та закріпити вже існуючі зв’язки між закладами вищої освіти.

Кафедра ОПХВ імені проф. Ф.Ю.Ялпачика