3-5 квітня 2019 року в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Фізика». В Олімпіаді прийняли участь 37 представників з 22 закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, це студенти – призери І етапу відповідної Олімпіади із Запорізького національного технічного університету, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Національного університету «Львівська політехніка», Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Національного університету «Одеська морська академія» Дунайський інститут, Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва, Українського державного університету залізничного транспорту, Харківського національного університету будівництва та архітектури, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Чернігівського національного технологічного університету, Вінницького національного аграрного університету, Української інженерно-педагогічної академії, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Одеського державного екологічного університету, Вінницького національного технічного університету, Харківського національного університету радіоелектроніки, Донецького національного медичного університету, Національного університету біоресурсів та природокористування України.

Наш університет достойно представили студенти ІІ курсу енергетичного факультету Богдан Сідельников і Богдан Д’яченко, які були на екваторі розподілу балів.

Проведення заходів Олімпіади відбулося за участі голови і членів організаційного комітету, голови та членів журі, апеляційної комісії. У складі журі працювали провідні науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України, серед яких був і представник ТДАТУ – завідувач кафедри вищої математики і фізики, доктор педагогічних наук, професор Наталя Сосницька.

Олімпіада проводилась у один тур, де студентам було надано 11 задач, які розв’язувались у письмовій формі. Кожній задачі надавалась певна кількість балів. Переможці ІІ етапу визначались за більшою кількістю набраних балів у вирішенні задач. Олімпіада відбувалася в атмосфері творчості, натхнення, обміну досвідом, доброзичливості і сприяла підвищенню престижу фізики серед студентської молоді.

Згідно отриманих результатів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської Олімпіади з навчальної дисципліни «Фізика» у 2019 році переможцями стали:

I місце – Чернігівський національний технологічний університет,

ІІ місце розділили – Національний університет «Львівська політехніка» та Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,

ІІІ місце – Національний університет біоресурсів та природокористування України.

Щиро вітаємо найкращих студентів та їхніх наставників!

А нашим Богданам бажаємо подальших успіхів у навчанні та перемог на конкурсах і Олімпіадах!

За матеріалами кафедри вищої математики і фізики

image001Сертификат Дьяченко Б 001 сертификат Сидельников Б 001грамота Харьков 5.04.19 001