Викладачі кафедри активно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Важливе місце в життєдіяльності кафедри посідає науково-дослідна робота, до якої залучається талановита студентська молодь. Керівництво студентською науковою роботою є невід’ємною складовою діяльності кафедри. Викладачі кафедри готують студентів до міжнародних та  всеукраїнських  конкурсів різних рівнів, результатами цієї праці є грамоти і дипломи. Під керівництвом викладачів студенти публікують статті, беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях.

 

 

2022-2023 навчальний рік

29-31 травня 2023 року на базі кафедри вищої математики і фізики Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного відбулася ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації»
Сайт конференції 

06-08 квітня 2023 року у Торонто була проведена VI Міжнародна науково-практична конференція «SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD» з темою «Дослідження вихідної керованості позитивної динамічної системи» в якій приймала участь доцент, к. ф.-м. н. Леонтьєва Вікторія

20-22 квітня 2023 року у Лондоні була проведена VIII Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE AND INNOVATION OF MODERN WORLD» з темою «До питання автоматизації процесу дослідження й математичного моделювання слабо структурованих систем різної фізичної природи на основі системологічної методології» в якій приймала участь доцент, к. ф.-м. н. Леонтьєва Вікторія

11-16 вересня 2022 року у Кракові була проведена 12th InternationalConference «Nanomaterials: Applications & Properties» «Synthesis and Characterization of SiC-Based Thin Film Heterostructures» в якій приймали участь професор, д.ф.-м.н. Валерій Кідалов, старший викладач кафедри к.т.н. Альона ДяденчукDOI: 10.1109/NAP55339.2022.9934602

 

25-27 серпня 2022 року у Львові була проведена міжнародна конференція «Nanotechnologies and Nanomaterials» NANO-2022 «Voltage generation in hydrate
colcimúm structures» в якій приймали участь професор, д.ф.-м.н. Валерій Кідалов. https://issuu.com/na.skichko/docs/program

 

14 жовтня 2022 року у Криворізькому національному університеті відбулась Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів і молодих дослідників «Молодий науковець ХХІ століття», в якій приймали участь старший викладач кафедри к.т.н. Альона Дяденчук та здобувач другого рівня вищої освіти, ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Микола Нікульча.

 

20-22 жовтня  2022 року у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулася IEEE IV Міжнародної науково-технічної конференції «Modern electrical and energy systems» (MEES’22), в якій прийняли участь доцент кафедри, к.т.н. Наталя Дьоміна, старший викладач кафедри  к.т.н. Альона Дяденчук.
Матеріали

30 вересня 2022 року на базі кафедри вищої математики і фізики Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації»
Сайт конференції 
Інформація на сайті ТДАТУ

 

 

 

2021-2022 навчальний рік

 

19 травня 2022 р. на базі Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Інформаційні технології – 2022» (ІТ-2022), в якій взяли участь к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Альона Дяденчук.

17 травня 2022 року к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Альона Дяденчук взяла участь у XV Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука, освіта, суспільство очима молодих».

17 травня 2022 року у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулася XVІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень», в якій взяли участь к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Альона Дяденчук та здобувач другого рівня вищої освіти, ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Микола Нікульча.
Матеріали

11-12 травня 2022 року к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Альона Дяденчук взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки».

21 квітня 2022 року на базі кафедри екології факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій Національного авіаційного університету (м. Київ) відбулася ХVI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів „Екологічна безпека держави”, в якій взяли участь к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Альона Дяденчук та магістрант Володимир Шквиря.
Матеріали

28 березня 2022 р. на базі ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» відбулася ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковців «Сучасна вища освіта: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», в якій взяли участь к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Альона Дяденчук та магістрант спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Володимир Шквиря.

14-20 березня 2022 року к.т.н., старший викладач Альона Дяденчук, доктор філософії в галузі знань математики та статистики, асистент Лариса Халанчук та члени гуртка «Нанотехнології в електроенергетиці» Віктор Іванов, Анастасія Кот, Алім Муследінов, Роман Карячка взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній Iнтернет-конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку».
Матеріали

26-28 лютого 2022 рк.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Альона Дяденчук взяла участь у  8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”.
Матеріали

У лютому 2022 року на базі Запорізького національного університету (м. Запоріжжя) в онлайн режимі відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2021/2022 навчальному році. Серед членів журі конкурсу були викладачі кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ: д.п.н., професор Наталя Сосницька (відділення «Філософія та суспільствознавство» секція «Педагогіка»), к.т.н., доцент Наталя Дьоміна (відділення «Математика, Прикладна математика,Математичне моделювання»), к.т.н., старший викладач Альона Дяденчук (відділення «Фізика і астрономія»).
Наказ

22-23 грудня 2021 року відбулася  Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Управління якістю підготовки фахівців в умовах цифрової педагогіки», яку організували Харківська обласна громадська організація «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти» спільно з кафедрою менеджменту, бізнесу і адміністрування Державного біотехнологічного університету,  В її роботі  взяли участь д.п.н., професор, завідувач кафедри Наталя Сосницька, доктор філософії, асистент Лариса Халанчук.
Програма

Матеріали

Сертифікат    Сертифікат

Рекомендації


12 листопада 2021 року відбулась IІ Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2021 Форум молодих дослідників» в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка, у роботі  якій взяла участь доктор філософії, асистент Лариса Халанчук.
Матеріали

4 листопада 2021 року відбувся Обласний семінар-практикум для керівників науково-дослідницьких робіт відділень математики, фізики та астрономії, комп’ютерних наук, технічних наук „Методичні гайди науково-дослідницької діяльності  Малої академії наук відділень: математики, технічних наук, фізики і астрономії, комп’ютерних наук”, у роботі якого взяла участь д.п.н., професор, завідувач кафедри Наталя Сосницька.

Лист

Програма

Спікер


27–29 жовтня 2021 року відбулася І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку творчої особистості майбутнього педагога в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору» в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. Таврійський ДАТУ представляли науковці кафедри вищої математики і фізики: д.п.н., професор, завідувачка кафедри Наталя Сосницька у якості члена науково-програмного комітету, к.т.н., ст. викладач Альона Дяденчук, к.т.н., ст. викладач Ольга Іщенко, доктор філософії, асистент Лариса Халанчук.

Інформація на сайті ТДАТУ

Програма

Збірник тез

Сертифікат Сертифікат Сертифікат


30 вересня 2021 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Освіта, виховання та навчання: вітчизняний та міжнародний досвід», що присвячена вшануванню 86-ої річниці з Дня народження професора Євгенія Васильовича Коршака, у роботі якій взяли участь д.п.н., професор, завідувач кафедри Наталя Сосницька,  асистент Лариса Халанчук.

Програма

Матеріали


21-24 вересня 2021 року у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського пройшла Міжнародна конференція MEES’21 IEEE 20th International Conference on MODERN ELECTRICAL AND ENERGY SYSTEMS, в якій прийняли участь викладачі кафедри вищої математики і фізики – д.п.н., професор, завідувач кафедри Наталя Сосницькак.т.н., старший викладач Альона Дяденчук, асистент Лариса Халанчук.

Програма 

Сертифікат    Сертифікат    Сертифікат

Інформація на сайті ТДАТУ


16–17 вересня 2021 року завідувач кафедри вищої математики і фізики, д.п.н., професор Наталя Сосницька та к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Альона Дяденчук взяли участь у XIX Міжнародній науково-практичній конференції «Ідеї академіка В.І. Вернадського і науково-практичні проблеми сталого розвитку освіти і науки», що відбулася на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Матеріали 

15 липня 2021 року к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Альона Дяденчук взяла участь у  Всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній конференції «Наукові та освітні трансформації в сучасному світі».

Збірник матеріалів


28 червня – 1 липня 2021 року проходила 16 Міжнародна науково-практична конференція  Mathematical Modeling and Simulation of Systems (MODS’2021) на базі Чернігівського політехнічного національного університету, м. Чернігів. Онлайн доповідь на тему: “Elliptical methods for surface meshing” представила асистент кафедри Лариса Халанчук.
Програма

Тези доповідей


23 червня 2021 року на базі  Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна) відбулася Всеукраїнська науково–практична конференція пам’яті академіка Академії наук вищої освіти, професора Анатолія Володимировича Касперського «Актуальні проблеми та перспективи розвитку фундаментальних, прикладних, загальнотехнічних та безпекових наук», у роботі якій взяли участь д.п.н., професор, завідувач кафедри Наталя Сосницькак.ф.-м.н., доцент Микола Морозов, к.т.н., доцент Наталя Дьоміна к.т.н., доцент Ольга Назарова, к.т.н., старший викладач Ольга Іщенко, старший викладач Олена Рожкова, асистент Лариса Халанчук.
Програма

Матеріали


З 1 червня по 28 вересня 2021 року асистент кафедри вищої математики і фізики Лариса Халанчук була учасницею Європейського проєкту „Польська мова для початкового та середнього рівня” POWR.03.01.00-00-W024/18, що реалізується в рамках 3 Осі Пріоритетів „Вища освіта для економіки та розвитку”, Завдання 3.1 Компетенції у вищій освіті, Операційної Програми Знання Навчання Розвиток на 2014-2020 роки, що співфінансується Європейським соціальним фондом. Керівник проєкту – професор Артур Волек, Академія Ігнатіанум у Кракові.

Сертифікат

 

2020-2021 навчальний рік

 

 

8-10 червня 2021 року  на базі Національного університетіу «Львівська політехніка» відбулася  IV Міжнародна конференція «Конструювання, моделювання, виробництво: обмін інноваціями» (4th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2021), в якій прийняла участь  д.п.н., професор Наталя Сосницька.

Сертифікат


3 червня 2021 року на базі факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного відбувся науковий семінар, присвячений обміну досвідом актуальними науковими дослідженнями. Кафедру  представляв Валерій Кідалов, доктор фiзико-математичних наук, професор кафедри. На цьому заході колектив кафедри вищої математики і фізики  був у повному складі.
Інформація на сайті 

27 травня 2021 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулася підсумкова науково-практична скайп-конференція Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 015 “Професійна освіта (за спеціалізацією)”. Наш університет представляла д.п.н., професор, завідувач кафедри Наталя Сосницькавона була головою галузевої конкурсної комісії.
Лист підтримки МОНУ 
Інформаційний лист 
Лист до ректора

З 25 по 27 травня 2021 року на базі кафедри вищої математики і фізики Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного відбулася ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації»

Сайт конференції 

Інформація на сайті ТДАТУ


18-20 травня  2021 року відбулася  міжнародна науково-практична конференція MicroCAD-2021  “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ”, в якій прийняла участь  к.т.н., доцент Наталя Дьоміна.

13 травня 2021 року д.п.н., професор, завідувач кафедри Наталя Сосницька прийняла участь в атестації наукових працівників як офіційний опонент: Григорчук О.М. – спеціалізована вчена рада Д.26.053.06 у НПУ імені М.П.Драгоманова, на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Інформація 


7-14 травня 2021 року к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Ольга Іщенко та студент 11 ГЗ прийняли участь у ХІ науково-практичної конференції “Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті”

Програма

Матеріали

Сертифікат  Сертифікат


 З  4 травня 2021 року по 28 червня 2021 року на базі кафедри математики і фізики МДПУ ім. Б. Хмельницького проходять підвищення кваліфікації (стажування) к.т.н., старший викладач Ольга Іщенко, старший викладач Олена Рожкова, асистент Лариса Халанчук, асистент Галина Оніщенко.
Посвідчення    Посвідчення    Посвідчення    Посвідчення 

08-09 квітня 2021 року на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Класичні та прикладні аспекти спадкоємної математичної підготовки у ЗВО : історичний та сучасний погляд молодих вчених і здобувачів вищої освіти», в якій взяли участь к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Альона Дяденчук та асистент кафедри вищої математики і фізики Лариса Халанчук.

Матеріали


З 10 березня 2021 року по 4 травня 2021 року  пройшли підвищення кваліфікації (стажування) на базі кафедри математики і фізики МДПУ імені Богдана Хмельницького д.п.н., професор, завідувач кафедри Наталя Сосницькак.т.н., доцент Наталя Дьоміна к.т.н., доцент Ольга Назарова.

Посвідчення        Посвідчення          Посвідчення 


Протягом 2020-2021 н.р. асистент кафедри Лариса Халанчук проходила базовий курс з відеомонтажу у ADOBE PREMIERE PRO, що проводився в рамках Проєкту USAID “Економічна підтримка Східної України”

Диплом


8-20 квітня 2021 року в м. Київ відбулася VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT», в якій прийняли участь к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Ольга Іщенко та студент 2 курсу факультету АТЕ Микола Островський.

Матеріали

Сертифікат Сертифікат


15-19 квітня 2021 року на базі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція пам’яті В.В. Овчарова “Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем”, в якій прийняли участь викладачі кафедри вищої математики і фізики – д.п.н., професор Наталя Сосницька, професор, д.ф.-м.н. Валерій Кідалов, доцент, к.ф.-м.н. Микола Морозов, доцент, к.ф.-м.н. Василь Кравець, доцент, к.т.н.,  Ольга Назарова, доцент, к.т.н. Наталя Дьоміна, старший викладач, к.т.н. Альона Дяденчук, старший викладач, к.т.н. Ольга Іщенко старший викладач Олена Рожкова і  асистент Лариса Халанчук.

Програма

Матеріали

Сертифікати


28 лютого 2021 року на базі Запорізького національного університету (м. Запоріжжя) в онлайн режимі відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2020/2021 навчальному році. Серед членів журі конкурсу були викладачі кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ: д.п.н., професор Наталя Сосницька (відділення «Філософія та суспільствознавство» секція «Педагогіка»), к.т.н., доцент Наталя Дьоміна (відділення «Математика»), к.т.н., старший викладач Альона Дяденчук (відділення «Фізика і астрономія»).
Наказ 
Подяка

29 січня 2021 року на базі Університету Григорія Сковороди в Переяславі відбулася Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», в якій прийняли участь доцент, к.т.н.,  Ольга Назарова, старший викладач, к.т.н. Ольга Іщенко.

Матеріали


 

7-25 грудня 2020 року на базі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного відбулася  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ», в якій прийняли участь викладачі кафедри вищої математики і фізики– доцент, к.ф.-м.н. Микола Морозов, доцент, к.т.н. Наталя Дьоміна,  старший викладач Олена Рожкова і  асистент Лариса Халанчук.
Матеріали 
Сертифікат Сертифікат Сертифікат Сертифікат

9 рудня 2020 року професор кафедри вищої математики і фізики доктор фізико-математичних наук Валерій Кідалов  прийняв участь у засіданні представників експертних груп, які будуть проводити державну атестацію закладів вищої освіти в частини продовження ними наукової (науково-технічної) діяльності.

30 листопада 2020 року студенти 4 курсу Володимир Шквиря (керівник – ст. викладач Альона Дяденчук) і Владислав Безкоровайний (керівник – асистент Лариса Халанчук) взяли участь у ІIІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Сучасні інформаційні системи та технології», що відбулася у Херсонському національному технічному університеті на базі кафедри інформаційних технологій за тематикою: «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»

Матеріали


27 листопада 2020 року на базі Університету Григорія Сковороди в Переяславі відбулася Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», в якій прийняла участь доцент, к.т.н.,  Ольга Назарова.

Матеріали


 З 12 по 22 листопада асистент кафедри Лариса Халанчук пройшла курс “Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії”.
Сертифікат

18 листопада 2020 року на базі Рівненського державного гуманітарного університету відбулася XІІI Всеукраїнська науково-практична конференція «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ», в якій взяла участь к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Альона Дяденчук.
Матеріали 

 17  листопада 2020 року на кафедрі вищої математики і фізики Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного в рамках VІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та магістрантів  за підсумками досліджень 2020 року відбулося засідання секції «Вища математика і фізика». 
Матеріали
Інформація на сайті ТДАТУ

16 листопада 2020 року відбулося підбиття підсумків щорічного обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки. 
У номінації «Технічні науки» у категорії «студенти» переможем став студент факультету енергетики і комп’ютерних технологій Володимир Шквиря з науковою роботою «Технологічні аспекти виготовлення гетероструктури СdS/Si» (науковий керівник – к.т.н., старший викладач Дяденчук А. Ф.). У цій же категорії в номінації «Менеджмент управління» перемогу здобула робота студентки факультету економіки та бізнесу Попович Софії «Моделювання факторів в управлінні системи-туризм» (науковий керівник – к.т.н., доцент Назарова О. П.). Серед нагороджених переможців була і старший викладач кафедри Дяденчук Альона Федорівна. Її наукова робота «Розробка наукових основ технології наноструктурованих функціональних плівкових матеріалів на основі ZnO» (науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Кідалов В. В.) визнана кращою серед молодих науковців у номінації «Технічні науки».
Диплом
Подяка  Подяка  Подяка

12-13 листопада 2020 року в online-форматі у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася VII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень», в якій взяла участь к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Альона Дяденчук.
Збірка тез

 15-17 жовтня 2020 року професор Наталя Сосницька та аспірантка кафедри Карина Олексенко представили наш університет на Міжнародній конференції «ICHTML 2020: the international conference on history, theory and methodology of learning», яка пройшла у Криворізькому державному педагогічному університеті.
Program: https://easychair.org/smart-program/ICHTML2020/index.html
Abstract: https://easychair.org/smart-program/ICHTML2020/2020-10-15.html#talk:159391
Сертифікат     Сертифікат

1 жовтня 2020 року професор Наталя Сосницька та аспірантка кафедри Карина Олексенко прийняли участь у Всеукраїнській дистанційній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку», яка проходила в ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», м. Київ.
Програма
Матеріали

28-29 вересня 2020 року старший викладач кафедри вищої математики і фізики  Олена Рожкова набула відповідних програмних компетентностей на курсах підвищення кваліфікації вчителів фізики та математики “Урок фізики і математики в просторі  STEAM освіти”
Сертифікат

26 вересня 2020 року асистент кафедри Лариса Халанчук прийняла онлайн участь у Регіональній (не)конференції для шкільних педагогів «Магістральний міні-EdCamp Melitopol School 23» за темою: «Освітня магія»
Посвідка учасника

25-26 вересня 2020 року відбулась в онлайн форматі 21 Міжнародна конференція молодих вчених (SPO 2020) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, м. Київ, в якій прийняли участь викладачі кафедри вищої математики і фізики– доцент, к.ф.-м.н. Микола Морозов, доцент, к.т.н. Наталя Дьомінаі асистент Лариса Халанчук.
Програма 
Подання 
Матеріали

25 вересня 2020 року  викладачі кафедри вищої математики і фізики – д.п.н., професор Наталя Сосницька, к.ф.-м.н., доцент Микола Морозов, к.ф.-м.н., доцент Василь Кравець, к.т.н., доцент Микола Данченко, ст. викладач Олена Рожкова, асистент Лариса Халанчук прийняли участь у роботі круглого столу «Наукова та педагогічна діяльність професора Євгенія Коршака», організованого кафедрою теорії та методики навчання фізики та астрономії Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.
Сертифікат Сертифікат

24 вересня 2020 року  викладачі кафедри вищої математики і фізики – д.п.н., професор Наталя Сосницька, к.ф.-м.н., доцент Микола Морозов, к.ф.-м.н., доцент Василь Кравець, к.т.н., доцент Микола Данченко, ст. викладач Олена Рожкова, асистент Лариса Халанчук прийняли участь у роботі круглого столу «Перспективність впровадження системи інституційного аудиту у роботу професійно-технічних навчальних закладів», організованого Управлінням державної служби якості освіти у Київській області.

Сертифікат Сертифікат Сертифікат


23-25 вересня 2020 року на базі Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова відбулася МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСВІТА ТА НАУКА: ПАМ’ЯТАЮЧИ ПРО МИНУЛЕ, ТВОРИМО МАЙБУТНЄ» (З НАГОДИ ВШАНУВАННЯ 85-ОЇ РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА ЄВГЕНІЯ ВАСИЛЬОВИЧА КОРШАКА), в якій прийняли участь викладачі кафедри вищої математики і фізики – д.п.н., професор Наталя Сосницька, к.ф.-м.н., доцент Микола Морозов, к.ф.-м.н., доцент Василь Кравець, к.т.н., доцент Микола Данченко, ст. викладач Олена Рожкова, асистент Лариса Халанчук.
Програма
Матеріали
Сертифікат Сертифікат

21-25 вересня 2020 року в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського пройшла Міжнародна конференція “Problems of  automated electric drive” (PAEP, 2020), в якій прийняли участь викладачі кафедри вищої математики і фізики – д.п.н., професор Наталя Сосницька, к.ф.-м.н., доцент Микола Морозов, асистент Лариса Халанчук.

Програма


14-18 вересня 2020 року у м.Лазурне проходила XXI  Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ-2020), яка була присвячена року математичної освіти в Україні і організоана Херсонським національний технічним університетом, в якій прийняла участь асистент Лариса Халанчук.

Матеріали


З 18 по 20 серпня 2020 року  старший викладач кафедри вищої математики і фізики Ольга Іщенко пройшла навчання з метою підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності і засвоїла програму курсу «STEM-школа – 2020» за дистанційною формою навчання, який був організований Державним закладом вищої освіти «Університет менеджменту освіти», ГС «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти», Державною науковою установаю «Інститут модернізації змісту освіти», ТОВ «Видавничий дім «Освіта».
Сертифікат

7-10 липня 2020 року викладачем кафедри вищої математики і фізики Ольга Іщенко прийнято  участь у вебінарах за темами «Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави»; «Пошук і аналіз літератури у Web of Science Core Collection»; «Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця»; «Аналітичний інструмент InCites для установи та науковця».
Сертифікат      Сертифікат      Сертифікат       Сертифікат 

2 липня 2020 року старший викладач кафедри вищої математики і фізики Ольга Іщенко отримала диплом кандидата технічних наук ДК № 057164.

 

 

2019-2020 навчальний рік 

 

 

25 червня 2020 року відбулась в онлайн форматі Міжнародна літня школа Жана Моне «ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» у Національному університеті харчових технологій, м. Київ, в якій прийняли участь викладачі кафедри вищої математики і фізики – старший викладач, к.т.н. Альона Дяденчук  і асистент Лариса Халанчук.
Сертифікат

 

11-14 червня 2020 року на базі Запорізького національного університету пройшла VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій”, в якій прийняли участь к.т.н., доцент Наталя Дьоміна, старший викладач кафедри Ольга Іщенко та асистент кафедри Лариса Халанчук.

Матеріали 


5-7 червня 2020 року відбулася Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю, присвячена 90-річчю від дня народження професора Калапуши Леоніда Романовича. Наш університет представляли викладачі кафедри вищої математики і фізики – д.п.н., професор Наталя Сосницька, к.ф.-м.н., доцент Микола Морозовк.т.н., доцент Наталя Дьоміна, ст.викладач Олена Рожкова, асистент Лариса Халанчук.
Матеріали

 Сертифікат Сертифікат Сертифікат Сертифікат Сертифікат


5 червня  2020 року відбулася заключна підсумкова онлайн конференція V Всеукраїнського конкурсу “Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні”. Наш університет представляли к.т.н., старший викладач кафедри Альона Дяденчук та студент 11сЕЕ групи Факультету енергетики і комп’ютерних технологій Володимир Шквиря. Їх наукова робота «Матеріали на основі оксидів перехідних металів у приладах силової електроніки» посіла ІІ місце в номінації «Хімічні технології та інженерія»
Сертифікат
Диплом

30 травня 2020 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулася підсумкова науково-практична скайп-конференція Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт. Наш університет представляла доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри вищої математики і фізики Наталя Сосницька, вона була головою галузевої конкурсної комісії зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізацією)» Від кафедри вищої математики і фізики було представлено 7 наукових робіт із різних спеціальностей, наукові керівники – д.п.н., професор кафедри Наталя Сосницькак.т.н., доцент кафедри Ольга Назаровак.т.н., доцент кафедри Наталя ДьомінаЗа підсумками  роботи секції 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Наталя Сосницька та Ольга Назарова підготували переможців конкурсу – Курчанов Артур Андреевич (Диплом ІІІ ступеня) та Чепак Анастасія Миколаївна (Диплом ІІІ ступеня).

Диплом  Диплом


27-29 травня  2020 року у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного на базі кафедри «Вища математика і фізика» пройшла Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ, ІННОВАЦІЇ».
Програма
Матеріали

27-28 травня  2020 року відбулася Всеукраїнська  студентська науково-практична конференція “Математика та математичне моделювання у сучасному технічному університеті” (м.Покровськ), в якій прийняли участь студент 31КН групи Артем Кучерков та асистент кафедри Лариса Халанчук.
Сертифікат  Сертифікат
Збірник тез 

26-27 травня 2020 року на базі Національного університету харчових технологій (м. Київ) відбулася Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція, в якій прийняли участь викладачі кафедри вищої математики і фізики: к.т.н., ст. викладач Альона Дяденчук, асистент Лариса Халанчук.
Матеріали  

Сертифікат   Сертифікат


20-22 травня 2020 року  на базі  ХНТУ (м. Херсон) відбулася П’ята Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної енергетики – 2020», в якій  прийняла участь к.т.н., старший викладач кафедри Альона Дяденчук
Матеріали

21-22 травня 2020 року д.п.н., професор кафедри Наталя Сосницька та аспирантка кафедри Карина Олексенко прийняли участь у Міжнародній науково-практичній конференції “THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS- 2020” (Литва)  з доповідю “Формирование готовности будущих учителей к созданию развивающей среды”
Матеріали
Програма 

Сертифікат  Сертифікат


18 -19 травня 2020 року на базі Вінницького національного технічного університету пройшла Міжнародна науково-методична Інтернет – конференція «Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності», в якій прийняли участь доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри вищої математики і фізики Наталя Сосницька та асистент кафедри  Галина Онищенко. 
Матеріали 
Тези

Під час карантину к.т.н., старшим викладачем кафедри Альоною Дяденчук дистанційно завершено онлайн-курси «Ефективні презентації» (Платформа Спільноти для навчання та викладання «Вище» GoHigher.org).
Сертифікат

12 травня 2020 року  к.т.н., старшим викладачем кафедри Альоною Дяденчук дистанційно відвідано майстер-клас «Створення та використання інтерактивних відео» (Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області).
Сертифікат

За дистанційною формою навчання асистент кафедри Лариса Халанчук пройшла курс з англійської мови «Grammar and Punctuation» від Каліфорнійського університету на освітній платформі «Coursera», доступ було надано Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного. Сертифікат від 8 травня 2020 року.

Сертифікат


28-30 квітня 2020 року  відбулася IX Міжнародна научно-практична конференція «SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY» (Ливерпуль, Великобритания), в якій прийняли участь д.п.н., професор кафедри Наталя Сосницька та аспірант кафедри Сергій Кулєшов з темою доповіді: Періодизація розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій в університетах США: методологічний контекст

Сертифікат  Сертифікат 

Збірник


27 квітня 2020 року  к.т.н., старшим викладачем кафедри Альоною Дяденчук дистанційно відвідано майстер-клас «Створення та використання інтерактивних дидактичних матеріалів» (Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області).

Сертифікат


23-24 квітня 2020 року відбулася  ХVII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ ім. Михайла Остроградського “Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства” (м. Кременчук), в якій прийняла участь старший викладач кафедри Ольга Іщенко.

23-24 квітня 2020 року  на базі Запорізького національного університету (м. Запоріжжя) відбулася Одинадцята Всеукраїнська, вісімнадцята регіональна наукова конференція молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики», в якій прийняла участь асистент кафедри Лариса Халанчук

Матеріали


23 квітня 2020 року  на базі Національного авіаційного університету (м. Київ) відбулася ХІІI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Екологічна безпека держави», в якій прийняла участь к.т.н., старший викладач кафедри Альона Дяденчук

Тези доповідей


16 квітня 2020 року асистент кафедри Лариса Халанчук прийняла участь у циклі навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science» від компанії «Наукові публікації – Publ.Science».
Сертифікат

13-15 квітня 2020 року  на базі Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбулася VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, молодих учених, науково-педагогічних працівників та фахівців «Сучасні проблеми експериментальної та теоретичної фізики та методики навчання фізики», в якій взяв участь студент факультету ЕКТ (група 11ЕЕ) Володимир Шквиря (науковий керівник – к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Альона Дяденчук).

Матеріали


9-10 квітня 2020 року на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (м. Харків) відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Класичні та прикладні математичні проблеми у наукових дослідженнях здобувачів вищої освіти і молодих вчених: історичний та сучасний аспекти», в якій прийняли участь викладачі кафедри вищої математики і фізики: к.т.н., старший викладач кафедри Альона Дяденчукасистент кафедри Лариса Халанчук.

Програма 


9 квітня 2020 року к.т.н., старшим викладачем кафедри Альоною Дяденчук дистанційно відвідано майстер-клас «Створення та використання електронних книг» (Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області).

Сертифікат


31 березня 2020 року відбулася Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації”, в якій прийняла участь старший викладач кафедри Ольга Іщенко.
Матеріали

26-27 березня 2020 року  відбулася ХV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки  рокужиттєдіяльності» (м.Львів), в якій прийняла участь Лариса Халанчук, асистент кафедри вищої математики і фізики.

Матеріали


23-24 березня 2020 року  відбулася IХ Міжнародна науково-практична конференція “ACTUAL ASPECTS OF DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION” (Флоренція, Італія), в якій прийняла участь старший викладач кафедри Ольга Іщенко.
Сертифікат

Збірник


21-22 березня 2020 року на базі Харківського національного університету ім. Каразіна проводився конкурс з фізики і математики «Школа Фізтеха».  Лариса Халанчук, асистент кафедри вищої математики і фізики, разом зі своїми вихованцями гуртка «Математика» Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області Анастасією Халанчук і Глібом Філобоком гідно прийняли участь в онлайн конкурсі «Школа Фізтеха».
Сертифікат

22-24 березня 2020 року відбулася III Міжнародна науково-практична конференція  «EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS» (Барселона, Іспанія), в якій прийняла участь завідувачка кафедри вищої математики і фізики – професор Наталя Сосницька.
Сертифікат
Збірник

10 березня 2020 року відбулася ХLІ Мiжнародної науково-практичної інтернет – конференції «Весняні наукові читання — 2020», в якій прийняла участь старший викладач кафедри Ольга Іщенко.

Збірник


За дистанційною формою навчання асистент кафедри вищої математики і фізики Лариса Халанчук пройшла курс «STEM-школа – 2020». Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», ГС «Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти», Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», ТОВ «Видавничий дім «Освіта», сертифікат видано 2 березня 2020 року.

Сертифікат


27 лютого 2020 року в ТДАТУ в рамках роботи Вищої школи педагогічної майстерності  було проведено семінар на тему «Критично мислити – навички ХХІ століття». З докладом виступила завідувачка кафедри вищої математики і фізики, доктор педагогічних наук, професор Наталя Сосницька.
Презентація Критичне мислення
Презентація Фази розвитку критичного мислення 
Інформація на сайті ТДАТУ

23 лютого 2020 року на базі Запорізького національного університету (м. Запоріжжя) відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2019/2020 навчальному році. Серед членів журі конкурсу були викладачі кафедри вищої математики і фізики: к.т.н., доцент кафедри Ольга Назарова (секція «Математичне моделювання»), к.т.н., доцент Наталя Дьоміна (секція «Математика»), к.т.н., старший викладач Альона Дяденчук (секція «Експериментальна фізика»).
Наказ

З 4 по 7 лютого 2020 року асистент кафедри вищої математики і фізики Лариса Халанчук  прийняла участь у роботі інноваційної школи «Тренди сучасної освіти» в рамках Всеукраїнського конкурсу «ТЕХНО Україна 2020», національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості учнів ISEF 2020 на базі Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ.
Сертифікат

4 – 7 лютого 2020 року Анастасія Халанчук, вихованка КЗ «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, учениця 8-б класу ліцею № 5 м. Мелітополь, прийняла участь в очному етапі конкурсу «Техно-Україна» в категорії «Математика» під керівництвом асистента кафедри вищої математики і фізики Лариси Халанчук, яка є керівником гуртка «Математика» КЗ «Центр позашкільної освіти» ММР ЗО. 
Сертифікат
Грамота

31 січня 2020 року на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав) відбулася  Міжнародна наукова інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», в якій взяли участь к.т.н., доцент кафедри Ольга Назарова, к.т.н., доцент Наталя Дьоміна.
Збірник

17 січня 2020 року відбулася XIV international scientific conference “PERSPECTIVES OF SCIENCE AND EDUCATION” (New York, USA), в якій прийняли участь к.т.н., доцент кафедри Ольга Назаровак.т.н., доцент Наталя Дьоміна.

Сертифікат  Сертифікат

Збірник

10–11 січня 2020 року на базі Східноукраїнської організації «Центр педагогічних досліджень» (м. Харків) відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості», в якій прийняла участь к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Альона Дяденчук

Збірник тез


27 грудня 2019 року відбулася 16th International conference “Science and society” (Hamilton, Canada), в якій прийняли участь к.т.н., доцент кафедри Ольга Назаровак.т.н., доцент Наталя Дьоміна.

Сертифікат  Сертифікат

Збірник


 10 грудня 2019 року к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Альона Дяденчук та студенти групи 11сЕЕ Костянтин Удовиченко та Максим Тригуб взяли участь у І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Пріоритетні напрямки розвитку науки і освіти», що відбулася на базі Бердянського державного педагогічного університету.
Матеріали

5 грудня 2019 року на базі Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки відбулася IІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук», в якій взяли участь к.т.н., доцент кафедри Ольга Назарова, к.т.н., старший викладач кафедри Альона Дяденчукстарший викладач кафедри Ольга Іщенкостарший викладач кафедри Олена Рожкова та студенти факультету ЕКТ Костянтин Удовиченко та Володимир Шквиря, економічного факультету Софія Попович, факультету енергетики і комп’ютерних технологій Ігор Башук.
Матеріали

30 листопада 2019 року у Херсонському національному технічному університеті на базі кафедри інформаційних технологій відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Сучасні інформаційні системи та технології», в якій взяли участь к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Альона Дяденчук та студенти факультету ЕКТ Володимир Шквиря та Максим Тригуб.
Матеріали

27 листопада 2019 року  к.т.н., старший викладач кафедри вищої математики і фізики Альона Дяденчук взяла участь у ІV Всеукраїнській науково-методичній конференції, що відбулася на базі Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах».
Матеріали

12  листопада 2019 року на кафедрі вищої математики і фізики Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного у рамках конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року відбулося засідання секції «Вища математика і фізика»
Програма 
Матеріали

1 листопада 2019 року на базі кафедри вищої математики і фізики Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного відбувся науково-медодичний семінар «Методи та форми організації нпвчального процесу у вищій школі».
Презентація

4 жовтня 2019 року на базі Подільського державного аграрно-технічного університету відбулася ІІІ Міжнародна науково-методична конференція “Проблеми підготовки фахівців – аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти”, в якій прийняла участь асистент кафедри вищої математики і фізики   Галина Онищенко. 
Програма  
Збірник

20-21 вересня 2019 року зі сприяння Громадської організації «Південна фундація педагогіки»  у м. Одеса відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень», в якій прийняла участь асистент кафедри вищої математики і фізики   Галина Онищенко.   
Збірник

26-29 вересня 2019 року відбулась 20 Міжнародна конференція молодих вчених (SPO 2019)  у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, м. Київ, в якій прийняли участь викладачі кафедри вищої математики і фізики – доцент, к.ф.-м.н. Микола Морозов і асистент Лариса Халанчук. Програма
Тези

30 вересня – 4 жовтня 2019 року на базі Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського відбувся ХІІ Український біохімічний конгрес, присвячений 165-й річниці від дня народження видатного українського вченого і організатора науки, державного і громадського діяча І.Я. Горбачевського, в якому прийняв участь викладач кафедри вищої математики і фізики к.т.н., доцент Микола Данченко.

23-25 вересня 2019 р. в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського пройшла Міжнародна конференція “Modern electrical and energy systems” (MEES 2019), в якій прийняли участь викладачі кафедри вищої математики і фізики – професор Наталя Сосницька, к.ф.-м.н., доцент Микола Морозов, асистент Лариса Халанчук, асистент Галина Онищенко.
Програма 

9-14 вересня 2019 року проходила 8-а Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні системи та технології» в м. Коблеве на базі Харківського національного університету радіоелектроніки. Асистент кафедри вищої математики і фізики Лариса Халанчук виступила з доповіддю «Вплив властивостей геометрії області на генерацію сітки» на секції «Математичне та комп’ютерне моделювання у інформаційних системах».

Матеріали

 

2018-2019 навчальний рік

Згідно з листом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 12.03.2019 № 22.1 / 10-864 на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ) у 2018/2019 навчальному році прорходив Міжнародний конкурс студентських наукових робіт, підведення підсумків якого відбулося під час науково-практичної скайп-конференції 30 травня 2019 р. За підсумками  роботи секції «Економіка» Ольга Назарова та Наталя Дьоміна підготували переможця конкурсу. Ним стала Поліна Панченко, яка  отримала диплом ІІ ступеня. Наш університет представляла доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики та фізики Наталя Сосницька. Наталя Леонідівна була головою галузевої конкурсної комісії зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізацією)». Грамота, подяки, сертифікат

 

 

2-4 травня 2019 року в Університеті Вітаутас Магнус, м.Каунас (Литва) відбулася 3-я міжнародна конференція “Smart Bio”, в якій прийняв участь викладач кафедри вищої математики і фізики к.т.н., доцент Микола Данченко ICSB-PROGRAM   Сертифікат     ABSTRACT-BOOK-ICSB-2019-2      ICSB-POSTER-SESSION-2

 

 

25-26 квітня 2019 року в Запорізькому національному університеті відбулася  Десята Всеукраїнська, сімнадцята регіональна наукова конференція молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики”, в якій прийняла участь  асистент кафедри вищої математики і фізики Лариса Халанчук.  Тези доповідей 

 

 

18-19 квітня 2019 року в Льотній академії Національного авіаційного університету у місті Кропивницький пройшла ІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції», в якій прийняли участь викладачі кафедри вищої математики і фізики – професор Наталя Сосницька, к.ф.-м.н., доцент Микола Морозов, асистент Лариса Халанчук, асистент Галина ОнищенкоПрограма  Збірник

 

15-18 квітня 2019 року проходила конференція молодих вчених та спеціалістів «Сучасні проблеми машинобудування», присвячена 120-річчю з дня народження академіка НАН України А. П. Філіппова на базі Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України. Асистент кафедри вищої математики і фізики Лариса Халанчук виступила з доповіддю «Структурована дискретна модель розв’язку рівняння Шредінгера» на секції «Математичне моделювання та ідентифікація». Програма Тези 
   

 

5-23 квітня  2019 року у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка пройшла VІIІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Проблеми та іннновації у природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», в якій прийняли участь викладачі кафедри вищої математики і фізики – д.п.н., професор Наталя Сосницька, к.т.н., доцент Ольга Назарова, старший викладач Ольга Іщенко, старший викладач Олена Рожкова, асистент Галина ОнищенкоМатеріали1  Матеріали2 Матеріали3

 

 

17 лютого 2019 року член МАН Мелітопольської міської ради Микита Лютенко, учень 10-А класу Мелітопольської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7, успішно представив свою науково-дослідницьку роботу з теми: «Задачі з недоступними точками» і посів ІІІ місце на другому (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН, що проходив у Запоріжжі на базі Запорізького національного університету, науковий керівник Лариса Халанчук, асистент кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ.

 

 

14 грудня 2018 року у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Майбутній науковець – 2018», м. Сєвєродонецьк. З доповідями на тему: «Геометрографія – пошук оптимальності»  виступила студентка групи 21 КН Кремнєва К.І. та на тему: «Вибір методів обчислення об’ємів тіл обертання» виступив студент  групи 21 КН Акулов Д.О.  Матеріали

 

 

5 грудня 2018 року в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар “Актуальні проблеми шкільної фізичної та астрономічної освіти у контексті запровадження Нової української школи” (присвячений 95-річчю від дня народження професора О.І. Бугайова), в якому прийняла участь завідувач кафедри вищої математики і фізики – д.п.н., професор Наталя Сосницька Програма, сертифікат

 

 

22  листопада 2018 року на кафедрі «Вища математика і фізика» Таврійського державного агротехнологічного університету у рамках Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2018 року відбулося засідання секції «Вища математика і фізика». Програма  Матеріали

 

25-28 жовтня 2018 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченко відбулася  Міжнародна наукова конференція молодих вчених “Оптика та матеріалознавство високих технологій” (International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science – SPO, http://spo.univ.kiev.ua/), у роботі якої взяли участь к.ф.-м.н., доцент Микола Морозов, к.т.н., доцент Наталя Дьоміна. Матеріали

 

23-24 жовтня 2018 року в Таврійському державному агротехнологічному університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні шляхи розвитку сільськогосподарського виробництва: тенденції та інновації»,  у роботі якої взяли участь викладачи кафедри вищої математики і фізики: завідувач кафедри вищої математики і фізики – д.п.н., професор Наталя Сосницька, к.т.н., доцент кафедри вищої математики і фізики Ольга Назарова, к.т.н., доцент кафедри вищої математики і фізики  Микола ДанченкоМатеріали

 

 

22 листопада 2018  року на базі кафедри обробки металів тиском НТУ «ХПІ» відбулася Х міжнародна науково-технічна конференція «Ресурсозбереження та енергоефективність процесів та обладнання обробки тиском в машинобудуванні та металургії», в якій прийняли участь викладачі кафедри вищої математики і фізики – к.т.н., доцент Наталя Дьоміна,  старший викладач Ольга Іщенко.

 

 

 

10-12 жовтня 2018 року в Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Б. Хмельницького відбулася ІІ-а Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасний світ як результат антропогенної діяльності», у роботі якої взяв участь викладач кафедри вищої математики і фізики к.т.н., доцент Микола Данченко.   Матеріали

 

 

11-12 жовтня 2018 року в м.Чернівці відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасна освіта в контексті Нової української школи”, в якій прийняла участь завідувач кафедри вищої математики і фізики – д.п.н., професор Наталя Сосницька Збірник

 

 

26-28 вересня 2018 року у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника пройшла VI ВСЕУКРАЇНСЬКА МАТЕМАТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІМЕНІ Б.В.ВАСИЛИШИНА “Нелінійні проблеми аналізу”, в якій прийняв участь к.ф.-м.н., доцент Василь Кравець. Тези доповідей Програма

 

 

17-19 вересня 2018 року у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича пройшла Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях”, присвячена 50-річчю факультету математики та інформатики, в якій прийняли участь викладачі кафедри вищої математики і фізики – професор Наталя Сосницька, к.ф.-м.н., доцент Василь КравецьMaterials  Program