Викладачі кафедри приймають участь у виконанні держбюджетних та госпдоговорних темах.

 

Одним з результатів науково-дослідної роботи кафедри є отримання патентів на корисну модель, патентів на винахід, свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твір.

 

 

Патенти і авторські свідоцтва

 

Проекти