Дяденчук Альона Федорівна

Посада: Старший викладач кафедри «Вища математика і фізика»

Базова вища освіта: Закінчила з відзнакою Бердянський державний педагогічний університет фізико-математичний факультет:
- 2008 р. за напрямом підготовки «Фізика», отримала кваліфікацію бакалавра, технічного фахівця в галузі фізичних наук і техніки
- 2009 р. за спеціальністю «Фізика», отримала кваліфікацію фізика, викладача фізики та основ інформатики
- 2010 р. за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика», здобула кваліфікацію викладача фізики.

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук.
В 2018 році захистила дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 26.199.01 при Інституті фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України. Тема дисертації «Гетероструктури на основі поруватих напівпровідників (Si, А2В6 та А3В5)»
Диплом ДК № 050126

Email: alena.dyadenchuk@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • • Наноструктуровані матеріали та дослідження їх властивостей.
  • • Гетероструктури на основі поруватих напівпровідників.

Досвід наукової та викладацької діяльності: 2011-2014 рр. – цільова аспірантура Бердянського державного педагогічного університету.
2015-2016 рр. – старший викладач кафедри фізики Бердянського державного педагогічного університету.
2017-2018 рр. – вчитель фізики Бердянської багатопрофільної гімназії № 2 Бердянської міської ради Запорізької області.
2018-2019 рр. – старший викладач кафедри фізики та методики навчання фізики Бердянського державного педагогічного університету, методист, керівник гуртка Центру дитячо-юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області.
З 2019 р. старший викладач кафедри вищої математики і фізики Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного

Види і результати професійної діяльності к.т.н., старшого викладача Дяденчук А.Ф.

Основні наукові праці

Перелік Статті в БД Scopus (ID: 56081711200):
1. Дяденчук А. Ф. Гетероструктури n-ZnO:Al/porous-CdTe/p-CdTe в якості фотоелектричних перетворювачів / А. Ф. Дяденчук, В. В. Кідалов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2017. – Т. 15, № 3. – С. 487-494.
2. Dyadenchuk A. F. Films CdS Grown on porous Si Substrate / A. F. Dyadenchuk, V. V. Kidalov // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2018. – Vol. 10, № 1. – Р. 01007 (4pp).
3. Kidalov V. V. Growth of SiC films by the method of substitution of atoms on porous Si (100) and (111) substrates / V. V. Kidalov, S. A. Kukushkin, A. V. Osipov, A. V. Redkov, A. S. Grashchenko, I. P. Soshnikov, M. E. Boiko, M. D. Sharkov, A. F. Dyadenchuk // Materials Physics and Mechanics. – 2018. – V. 36. – P. 39-52.
4. Кідалов В. В. Гетероепітаксійний ріст SiC на підкладках поруватого Si методом заміщення атомів / В. В. Кідалов, С. А. Кукушкін, А. В. Осіпов, А. В. Редьков, А. С. Гращенко, І. П. Сошніков, М. Е. Бойко, М. Д. Шарков, А. Ф. Дяденчук // Журнал нано- та електронної фізики. – 2018. – Т. 10, № 3. – С. 03026 (6cc).
5. Kidalov V. V. Properties of SiC Films Obtained by the Method of Substitution of Atoms on Porous Silicon / V. V. Kidalov, S. A. Kukushkin, A. V. Osipov, A. V. Redkov, A. S. Grashchenko, I. P. Soshnikov, M. E. Boiko, M. D. Sharkov, A. F. Dyadenchuk // ECS Journal of Solid State Science and Technology. – 2018. – V. 7, № 4. – P1-P3.
6. Kukushkin S. A. The Mechanism of Growth of GaN Films by the HVPE Method on SiC Synthesized by the Substitution of Atoms on Porous Si Substrates / S. A. Kukushkin, Sh. Sh. Sharofidinov, A. V. Osipov, A. V. Redkov, V. V. Kidalov, A. S. Grashchenko, I. P. Soshnikov, A. F. Dyаdenchuk // ECS Journal of Solid State Science and Technology. – 2018. – V. 7 (9). – P. 480-P486. 7. Кідалов В. В. Властивості плівок ZnO, одержаних на мезопоруватих підкладинках Si методою магнетронного напорошення / В. В. Кідалов, А. Ф. Дяденчук, Ю. Ю. Бачеріков, А. Г. Жук, В. А. Батурин, І. В. Рогозін, О. Ю. Карпенко, В. В. Кідалов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2019. - Т. 17, № 1. – с. 111–122.
8. Kidаlov V. Structural and optical properties of ZnO films obtained on mesoporous Si substrates by the method of HF magnetron sputtering / V. Kidalov, A. Dyadenchuk, Yu. Bacherikov, A. Zhuk, T. Gorbaniuk, I. Rogozin, Vitali Kidalov // Turkish Journal of Physics. – 2020. – V. 44. – Pp. 57-66.
9. Kidаlov V.V. ZnO growth on macroporous Si substrates by HF magnetron sputtering / V. V. Kidalov, A. F. Dyadenchuk, Yu. Yu. Bacherikov, I. V. Rogozin, Vitali V. Kidalov // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2020. – V. 12, № 3. – Pp. 03016 (4рр).

Статті у журналах та збірниках наукових праць, крім тих, які зазначено у попередньому пункті:
1. Дяденчук А. Ф. Отримання та дослідження властивостей нанотрубок ZnO на поверхні поруватого ZnSe / А. Ф. Дяденчук, В. В. Кідалов // Елементи, прилади та системи електронної техніки : Науковий журнал. – 2017. – Вип. 1, № 1. – С. 51-57.
2. Kidalov V. V. Investigation the Structures ZnO:Al/SiOx/PorSi/p-Si/Al / V. V. Kidalov, A. F. Dyadenchuk, S. L. Khrypko, O. S. Khrypko // Physics and Chemistry of Solidstate. – 2017. – V. 18, № 2. – P. 180-183.
3. Дяденчук А. Ф. Плівки CdS на поруватих підкладках Si, одержані методом хімічного поверхневого осадження / А. Ф. Дяденчук, В. В. Кідалов //Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2018. – Т. 9, № 1. – С. 40-45.
4. Kidalov V. V. Properties of SiC Films Obtained by the Method of Substitution of Atoms on Porous Silicon / V. V. Kidalov, S. A. Kukushkin, A. V. Osipov, A. V. Redkov, A. Grashchenko, I. P. Soshnikov, M. E. Boiko, M. D. Sharkov, A. F. Dyadenchuk // ECS Journal of Solid State Science and Technology. – 2018. – V. 7, № 4. – P1-P3.
5. Дяденчук А. Ф. Нанотрубки оксиду цинку отримані методом радикало-променевої епітаксії на поруватій поверхні селеніду цинку // А. Ф. Дяденчук, В. В. Кідалов // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2018. – Т. 29 (68). – № 1. – С. 214 – 218.
6. Kukushkin S. A. The Mechanism of Growth of GaN Films by the HVPE Method on SiC Synthesized by the Substitution of Atoms on Porous Si Substrates / S. A. Kukushkin, Sh. Sh. Sharofidinov, A. V. Osipov, A. V. Redkov, V. V. Kidalov, A. S. Grashchenko, I. P. Soshnikov, A. F. Dyаdenchuk // ECS Journal of Solid State Science and Technology. – 2018. – V. 7 (9). – P. 480-P486.
7. Кідалов В. В. Властивості плівок ZnO, одержаних на мезопоруватих підкладинках Si методою магнетронного напорошення / В. В. Кідалов, А. Ф. Дяденчук, Ю. Ю. Бачеріков, А. Г. Жук, В. А. Батурин, І. В. Рогозін, О. Ю. Карпенко, В. В. Кідалов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2019. - Т. 17, № 1. – с. 111–122.
8. Дяденчук А.Ф. Одержання та дослідження гетероструктури ZnO:Al/por-Si/Si / А. Ф. Дяденчук, В. В. Кідалов // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2020. – Т. 11, № 3. – С. 405-410.
9. Дяденчук А. Ф., Халанчук Л. В. Застосування середовища Mathcad у загальному курсі фізики при підготовці фахівців інженерних спеціальностей / Інженерні та освітні технології. 2020. Т. 8. № 4. С. 40–50. doi: https://doi.org/10.30929/2307-9770.2020.08.04.04

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:
1. Пат. 78436 Україна, МПК (2013.01) B29D 7/00. Спосіб отримання плівки SnO2, легованої фтором методом спрей-піролізу / Хрипко С. Л, Кідалов В. В., Дяденчук А. Ф.
власник Бердянський державний педагогічний університет. - № u20120644, заявл. 28.05.2012, опубл. 25.03.2013, Бюл. № 6.
2. Пат. 108200 Україна, МПК H01G 11/24 (2013.01). Спосіб отримання обкладок суперконденсаторів з поруватих пластин GaAs і GaP / Дяденчук А. Ф., Кідалов В. В.
власник Бердянський державний педагогічний університет. - № u201512588, заявл. 21.12.2015
опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13/2016.
3. Пат. 116768 Україна, МПК (2017.01) H01L 21/00H01L 31/00C30B 29/06 (2006.01). Спосіб отримання сонячних елементів на монокристалічному кремнії з використанням нанорозмірного поруватого кремнію / Хрипко С. Л., Кідалов В. В., Дяденчук А. Ф.
власник Бердянський державний педагогічний університет. - № u201610841, заявл. 28.10.2016, опубл. 12.06.2017, Бюл. № 11.
4. Пат. 120280 Україна, МПК: H01L 31/073 (2012.01), C23C 14/02(2006.01), G02B 1/10 (2015.01). Спосіб отримання плівок ZnO:Al на поруватих підкладках CdTe / Кідалов В. В., Дяденчук А. Ф.
власник Бердянський державний педагогічний університет. – № u201704685, заявл. 15.05.2017, опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20/2017.
5. Пат. 118645 Україна, МПК (2017.01)H01L 21/00H01L 31/00. Спосіб отримання прозорої плівки ZnO, легованої алюмінієм / Хрипко С. Л., Кідалов В. В., Дяденчук А. Ф.
власник Бердянський державний педагогічний університет. - № u201609697, заявл. 20.09.2016, опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16.
6. Пат. 123226 Україна, МПК H01L 31/073 (2012.01) C23C 14/02 (2006.01) G02B 1/10 (2015.01). Спосіб отримання плівок CdS на поруватих підкладках Si / Дяденчук А. Ф., Кідалов В. В.
власник Бердянський державний педагогічний університет. - № u201701460, заявл. 16.02.2017, опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4.
7. Пат. 132172 Україна, МПК C23C 14/08 (2006.01), C01G 9/02(2006.01), G02B 1/10 (2015.01). Спосіб отримання плівок ZnO:N методом радикало-променевої гетеруючої епітаксії / Рогозін І. В., Кідалов В. В., Дяденчук А. Ф.
власник Бердянський державний педагогічний університет. - № u201809727, заявл. 28.09.2018, опубл. 11.02.2019, бюл. № 3/2019.
8. Пат. 132173 Україна, МПК C30B 33/12 (2006.01), C30B 29/16(2006.01), C01G 9/02 (2006.01). Спосіб отримання нанотрубок оксиду цинку методом радикало-променевої епітаксії / Дяденчук А. Ф., Кідалов В. В., власник Бердянський державний педагогічний університет. - № u201809728, заявл. 28.09.2018, опубл. 11.02.2019, бюл. № 3/2019.
9. Пат. 133714 Україна, МПК (2006): H01L 21/00. Спосіб отримання низькорозмірних структур GaN на поверхні поруватого GaAs методом нітридизації / Кідалов В. В.
Дяденчук А. Ф.
власник Бердянський державний педагогічний університет. - № u201809148, заявл. 05.09.2018, опубл. 25.04.2019, бюл. № 8/2019.
10. Пат. 134157 Україна, МПК: C23C 14/02 (2006.01), G02B 1/10(2015.01). Спосіб отримання плівок ZnO методом радикало-променевої гетеруючої епітаксії з УФ-опромінення / Рогозін І. В., Кідалов В. В., Дяденчук А. Ф.
власник Бердянський державний педагогічний університет. - № u201809712, заявл. 28.09.201, опубл. 10.05.2019, бюл. № 9/2019.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Навчальні посібники:
1. Кідалов В. В., Яценко Т. М., Дяденчук А. Ф. Фізика. Оптика : Лабораторний практикум. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 196 с.
2. Кідалов В. В., Яценко Т. М., Дяденчук А. Ф. Фізика. Атомна та ядерна фізика : Лабораторний практикум . – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 231 с.
3. Зикова К. М., Шишкін Г. О., Дяденчук А. Ф. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка : збірник якісних задач. Бердянськ : БДПУ, 2019. 67 с.
4. Зикова К. М., Дяденчук А. Ф., Шишкін Г. О. Електрика та магнетизм. Оптика. Атомна та ядерна фізика : збірник якісних задач. Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2021. 52 с.

Перелік монографій, опублікованих у закордонних наукових виданнях англійською мовою:
1. Kidalov V. V. Substrate for the epitaxial growth of nitrides of group ІІІ: [Text] : monograph / Kidalov V. V., Dyadenchuk A. F. - Warsaw: “Diamond shopping tour”, 2018. - 128 p. ISBN 978-83-66030-34-3.

Перелік монографій, опублікованих українською мовою:
1. Дяденчук А. Ф. Отримання поруватих напівпровідників методом електрохімічного травлення : Монографія / Дяденчук А. Ф., Кідалов В. В. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 111 с.
2. Дяденчук А.Ф., Халанчук Л.В. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів при розв’язуванні прикладних задач у пакеті SCILAB. Моделювання компетентнісної професійної освіти в контексті євроінтеграції : монографія [Електронне видання] / кол. авт
за заг. ред. проф. Н.П. Волкової. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. С. 289-309.

Навчальні дисципліни

  • Фізика

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – старший викладач кафедри «Вища математика і фізика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми «Фізико-технологічні засади отримання плівок Cu2(Zn
Al, Ag)(Sn
In
Ga)S4 та карбіду кремнію на поруватих підкладках кремнію» (2021-2023 рр., № 0121U109519).
Організаційна робота – секретар методичної комісії факультету енергетики і комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.
– вчений секретар НДІ нанотехнології і наноматеріали.

Нагороди, заохочення, почесні звання:
1. Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (наказ Департаменту від 05.05.2015 № 0261)
2. Диплом ІІІ ступеня лауреата ІІ Всеукраїнського конкурсу «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні» у номінації «Відновлювані джерела енергії та енергоефективність» (2016 р.)
3. Диплом І ступеня XVI Всеукраїнського конкурсу «Молодь – енергетиці України – 2016: відкритий конкурс молодих вчених та енергетиків» в номінації «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» серед молодих вчених
4. Диплом І ступеня лауреата ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні» у номінації «Відновлювані джерела енергії та енергоефективність» (2017 р.)
5. Диплом переможця Обласного конкурсу для обдарованої молоді 2018 у галузі технічних наук серед молодих науковців ЗОДА (2018 р.)
6. Грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за якісну підготовку переможця ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України у 2018-2019 н.р. (наказ Департаменту від 07.03.2019 № 150)
7. Диплом переможця Обласного конкурсу для обдарованої молоді 2019 у галузі технічних наук серед молодих науковців ЗОДА (2019 р.)
8. Диплом ІІ ступеня лауреата V Всеукраїнського конкурсу «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні» у номінації «Хімічна технологія та інженерія» (2020 р.)
9. Диплом переможця Обласного конкурсу для обдарованої молоді 2020 у галузі технічних наук серед молодих науковців ЗОДА (2020 р.)
10. Почесна грамота Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області (2021 р.).