Відділ міжнародних зв’язків ТДАТУ (далі Відділ) є структурним підрозділом  Таврійського державного агротехнологічного університету (далі Університет). У своїй роботі Відділ керується законами України, указами Президента, постановами Верховної Ради України, постановами та нормативними документами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства науки та освіти, вимогами міжнародного стандарту ISO 9001: 2015, наказами та розпорядженнями ректора.

Метою діяльності відділу міжнародних зв’язків, є організація роботи щодо участі Університету в міжнародних програмах у галузі науки та освіти, координація міжнародних програм, що відбуваються за участю Університету, розробка договорів, робочих програм і планів роботи Університету з співробітництва з вищими навчальними закладами, дослідницькими центрами, організаціями й фірмами закордонних країн, урізноманітнення форм навчання, створення умов щодо інтеграції університетської системи освіти у світовий науково-освітній простір, впровадження в ТДАТУ програм закордонного стажування та практик студентів, організація процесу прийому іноземних студентів для навчання.

Основними завданнями Відділу є:

 • розробка стратегії міжнародної діяльності Університету, його інтеграції у світові освітню й наукову системи;

 • організація міжнародної діяльності Університету, розробка методів її здійснення, підготовка угод (програм) і інших документів з реалізації завдань Університету в сфері міжнародних зв’язків;

 • пошук міжнародних грантів, проектів, конкурсів (в т.ч. спільних з ВНЗ та установами інших країн);

 • координація діяльності підрозділів Університету по розробці й виконанню міжнародних угод, програм, проектів і договорів;

 • організація виконання зобов’язань, що випливають із міжнародних угод України й угод, договорів (контрактів) Міністерства аграрної політики України й Міністерства освіти та науки України у частині, що стосується Університету;

 • налагодження контактів із закордонними навчальними та науково-дослідними закладами, агенціями, асоціаціями, а також їх представництвами в Україні;

 • організація і супровід міжнародних проектів з наукової та навчально-методичної діяльності, культурно-просвітницьких програм, участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

 • створення спільних з іноземними партнерами підприємств, центрів, лабораторій, технопарків, проведення спільних наукових досліджень, спільна видавнича діяльність, тощо;

 • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів;

 • надання разом з іншими підрозділами університету послуг, пов’язаних із підготовкою іноземних громадян за акредитованими напрямами, спеціальностями та підготовкою іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;

 • розробка та впровадження заходів для участі студентів у програмах академічної мобільності, закордонного стажування та практики;

 • підтримка стосунків з зарубіжними партнерами у галузі спільних програм обміну та програм закордонного стажування для викладачів та студентів Університету;

 • надання інформації та консультативної підтримки науково педагогічному складу та студентам щодо можливостей участі у проходженні закордонного стажування, практики;

 • висвітлення видатних подій та досвіду у ЗМІ;

 • організація фахової підготовки, стажувань викладачів, аспірантів та виробничих практик студентів Університету у країнах з розвиненим сільським господарством та провідних аграрних університетах світу.