Наукометрична база даних Scopus

Загальна інформація про Scopus, механізми цитування та оцінки наукометричних показників організацій та авторів.

Список журналів в Scopus

Журнали України, СНД та далекого зарубіжжя за профілем університету, що індексуються наукометричною базою даних Scopus.

Список статей в Scopus

Список статей співробітників університету, які були опубліковані в журналах, індексованих наукометричною базою даних Scopus.

Перевірте свій рівень цитування та h-індекс.

Інструмент бази даних Scopus у вільному доступі для перевірки основних наукометричних показників окремого автора доступний на цій сторінці.

Пошуково-ретингова система журналів бази даних Scopus

 

sjrSCImago Journal Rank (індикатор SJR) є рейтингом журналів, що дає можливість оцінити науковий престиж робіт учених, виходячи з кількості ваговитих цитат на кожен документ. Журнал наділяє власним «престижем» або статусом інші журнали, цитуючи опубліковані в них матеріали. Фактично це означає, що цитата з джерела з відносно високим показником SJR має велику цінність, чим цитата з джерела з нижчим показником SJR.

Чому саме Scopus?

Для оцінки ефективності наукової роботи все більше значення приділяється рейтингу університету за наукометричними показниками. Ці показники є одним із вирішальних критеріїв для отримання міжнародних грантів на виконання спільних наукових досліджень. Зростає важливість наукометричних показників також у конкурсному відборі проектів наукових досліджень і розробок, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

Але існує багато наукометричних баз даних: Scopus, Web of Science, Google Scholar, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, Index Copernicus, РІНЦ та інші. Порівняльне дослідження* PubMed, Scopus, Web of Science і Google Scholar виконане в 2008 році дійшло висновку:

PubMed і Google Scholar доступні безкоштовно […] Scopus пропонує на 20% більше покриття, ніж Web of Science, у той час як Google Scholar пропонує результати суперечливої точності. PubMed залишається оптимальним інструментом в біомедичних електронних дослідженнях. Scopus охоплює більш широкий діапазон журналів […], але в даний час він обмежується нещодавніми статтями (опублікованими після 1995 року) порівняно з Web of Science. Google Scholar, а як для Інтернету в цілому, може допомогти у знаходженні навіть самої неясної інформації, але його використання затьмарюється інформацією про цитування, що є неадекватною та рідше оновлюється.

Все це зробило Scopus найбільш популярною наукометричною базою даних в Європі, яка наразі використовується як універсальний інструмент для проведення бібліографічних досліджень та оцінки рівня цитування як окремих авторів так і установ в цілому.

* Falagas, M.E.; Pitsouni, E.I.; Malietzis, G.A.; Pappas, G. (2008). “Comparison of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar: Strengths and weaknesses”. FASEB Journal 22 (2): 338-42. doi:10.1096/fj.07-9492LSF.

Інші можливості опублікування результатів досліджень за кордоном

Canadian Scientific Journal

European Applied Sciences

Міжнародний збірник наукових праць The Caucasus (Грузія)

Black Sea Scientific Journal of Academic Research (Грузія)