Десята Міжнародна наукова конференція «Perspectives of Science and Education» відбудеться 21 червня 2019 р. у місті Нью Йорк, США.

У конференції візьмуть участь представники учбових закладів та установ із усього світу.

До участі в роботі конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти, викладачі та інші представники наукової спільноти, які мають бажання висловити свою думку про проблеми сучасної науки та практики.

За результатами конференції буде сформовано збірник наукових робіт.

Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:

 1. Технічні науки
 2. Педагогічні науки
 3. Біологічні науки
 4. Медичні науки
 5. Хімічні науки
 6. Історичні науки
 7. Економічні науки
 8. Психологічні науки
 9. Філологічні науки
 10. Географічні науки
 11. Юридичні науки
 12. Філософські науки
 13. Політичні науки
 14. Соціологічні науки
 15. Фармацевтичні науки
 16. Мистецтвознавство
 17. Сільськогосподарські науки
 18. Військові науки
 19. Науки про Землю
 20. Архітектура
 21. Геолого-мінералогічні науки
 22. Ветеринарні науки
 23. Культурологія
 24. Фізико-математичні науки

 Умови участі

Оргкомітет конференції до 14 червня 2019 р. (включно) приймає тези (матеріали) доповідей обсягом до 12 сторінок (українською, російською або англійською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см, використана література оформлюється в кінці тексту під заголовком «Використана література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком).

Разом із тезами доповіді подається копія квитанції про оплату публікації тез доповіді (відсканована та прикріплена до листа).

Тези доповіді та квитанцію про оплату публікації необхідно надіслати на електронну адресуforum210619@ukr.net

Файли з тезами доповіді та квитанцією повинні мати наступні назви за прикладом: Губар_тези, Губар_квитанція.

 Форма участі у конференції – дистанційна.