Web-сайт Наукової бібліотеки представлений як онлайн-довідник, ефективний інтерактивний інструмент з надання інформаційних послуг користувачам бібліотеки. Веб-ресурс забезпечує повноту, актуальність і доступність інформації, і орієнтований на підтримку освітньої та наукової діяльності як наукової бібліотеки так і університету.

сайт

На сайті представлені інформаційно-ресурсні компоненти:

 • Бібліометрика ТДАТУ
 • Інституційний репозитарій ElarTSATU
 • Електронна бібліотека ТДАТУ
 • Електронний каталог
 • доступ до Scopus і Web of Science
 • Ресурси відкритого доступу
 • Тестові доступи
 • Вчені ТДАТУ у Вікіпедії
 • БД Періодика і Періодика-архів
 • Віртуальна довідка
 • Інформація кураторам

 

Інституційний репозитарій ElarTSATU

Інституційний репозитарій Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного – ElarTSATU  –  організована електронна колекція документів наукового, освітнього й методичного призначення, створених викладачами, співробітниками, аспірантами, студентами університету. Репозитарій створений у 2015 році на платформі програмного забезпечення DSpace, до якої надається постійний on-line повнотекстовий доступ через Інтернет безкоштовно.

репозитарій

Репозитарій має статус повноцінного електронного видання, ресурсу, що постійно оновлюється, в якому можна публікувати результати досліджень як в першоджерелі, нарівні з друкованими періодичними виданнями (ISSN  2524-0714).

Структура кореневого каталогу складається з фондів спільнот ElarTSATU, в яку входять 21 колекція та 57 спільнот. Фонди Репозитарію містять такі типи видань:

 • статті, монографії, підручники, навчальні посібники, словники, довідники, конспекти лекцій, тематичні збірки, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, тощо;
 • магістерські та наукові роботи студентів;
 • дисертації, що захищені співробітниками університету та автореферати дисертацій;
 • інші документи наукового, освітнього чи методичного призначення за бажанням авторів.

ElarTSATU зареєстровано у світових директоріях відкритого доступу:

ROAR, OpenDOAR, ROARMAP, Citefactor, Duraspace Registry, Base.

 

Електронна бібліотека ТДАТУ

Електронна бібліотека ТДАТУ  – електронний ресурс власної генерації, створений науковою бібліотекою, який спрямований на збереження та ефективне використання інформації відповідно до освітніх програм університету. В даному електронному ресурсі представлені такі матеріали: статті та тези викладачів ТДАТУ, монографій, збірники, навчальні видання, автореферати дисертацій, нормативно-технічна документація, енциклопедії, довідники, навчально-методичні комплекси дисциплін. Джерелами комплектування електронних ресурсів є:

 • електронні ресурси університету;
 • електронні ресурси на СD – дисках;
 • електронні ресурси власної генерації;
 • web-ресурси віддаленого відкритого доступу.

ЕБ

До структури Електронної бібліотеки входять: 6 повнотекстових баз даних, оперативний і архівний масив на CD/DVD та архів навчально-методичного комплексу дисциплін.

До Електронної бібліотеки надається лише авторизований доступ.

 

Електронний каталог

ЕК

 

 

Електронний каталог  є систематизованою бібліографічною базою даних, яка містить бібліографічні описи документів фонду бібліотеки. Наукова бібліотека формує ЕК на основі прикладної програми “ІРБІС” та базових модулів “Електронний каталог” і “Повнотекстова база”.ЕК налічує 9 баз даних, серед яких Фонд бібліотеки, Звіти з НДР ТДАТУ, Рідкісні та цінні видання тощо. Електронний каталог розкриває склад та зміст бібліотечного фонду друкованих, електронних документів і слугує для забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки та реалізації багатоаспектного спектру параметрів інформаційного пошуку. Електронний каталог дає можливість здійснювати швидкий і якісний пошук літератури за різними параметрами.