Контрольний зріз знань студентів проводиться за тестовими технологіями. Виходячи з мети проведення контролю, складений кафедрою тест повинен сприяти всебічному контролю знань студентів з дисципліни, тобто слугувати для перевірки як теоретичних знань, так й інтелектуальних і практичних умінь та навичок студентів; бути стандартизованим за процедурою підготовки; характеризуватися спроектованістю технології обробки і аналізу результатів. Складений кафедрою тест як система паралельних завдань специфічної форми має відповідати наступним вимогам:

–         змістовна і функціональна валідність;

–         надійність;

–         практичність;

–         простота у використанні;

–         адекватність існуючим нормам оцінювання як кожного завдання, так і усього тесту в залежності від структури відповіді;

–         прогностична цінність.

Змістовне наповнення тестових завдань відповідатиє обсягу навчального матеріалу за семестр, що передує контрольному зрізу, та робочій програмі з дисципліни. Якщо навчальна дисципліна викладається декілька семестрів, то за пропозицією кафедри з метою перевірки готовності студентів до підсумкового контролю контрольний зріз знань може бути проведений за змістом усієї навчальної дисципліни, а не тільки за останній семестр.

Детальніше…