Науковий потенціал сучасної України глибокий, сильний, потужний. Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України створена саме для того, щоб налагоджувати роботу молодих науковців між собою та об’єднувати їх.

Всеукраїнський форум Рад молодих вчених відбувся 29 вересня в online режимі на базі платформи Microsoft Teams. У форумі приймав участь Голова Ради молодих учених Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного доцент Вадим Попрядухін.

Обговорювались найбільш актуальні питання, такі як:

• процедура та цілі створення Ради молодих учених;
• об’єднання молодих вчених в закладах вищої освіти;
• проблеми взаємодії із органами влади та громадськими організаціями;

• закордонний досвід діяльності об’єднання молодих вчених.

Організаторами форуму виступила команда Ради молодих учених при МОН. У форумі приймали участь Голови Рад молодих учених зі всієї України. Метою форуму було створення платформи для розвитку зв’язків між молодими вченими, стимулювання їх професійної діяльності, підтримка наукових розробок і досліджень, налагодження діалогу між радами молодих вчених, органами влади та громадськості.

Вадим Попрядухін,
голова Ради молодих вчених