Для вступників 2023 року є можливість вступити на навчання, фінансування якого буде здійснюватися за рахунок ваучера (за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття).

Ваучер – документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти), спеціалізацію та підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця.

У 2023 році ваучери видаються Центрами зайнятості на суму 26840 грн.

Право на отримання ваучера мають:

– особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років;
– внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи;
– особи, звільнені з військової служби;
– інші категорії згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці» від 20 березня 2013 р. № 207 (зі змінами) .

Зверніть увагу, що до Переліку спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, внесено зміни Наказом Міністерства економіки України №2040 від 11.04.2023 р. 

Тепер серед спеціальностей ТДАТУ до них відносяться:

075 – Маркетинг
076 – Підприємництво та торгівля
122 – Комп’ютерні науки
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
181 – Харчові технології
193 – Геодезія та землеустрій
201 – Агрономія
242 – Туризм і рекреація
263 – Цивільна безпека

Крім того, додаткова можливість навчатися на спеціальностях 051 – Економіка та 073 – Менеджмент передбачена для осіб, звільнених з військової служби.

Форма навчання може бути як денна, так і заочна. Договір про навчання має бути укладений між закладом освіти та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

Додаткова інформація за посиланням.Скористайтеся наданою можливістю!

Для отримання ваучера, а також за консультаціями необхідно звернутися до Центру зайнятості.