Критичне мислення та освітній процес, побудований на його засадах, за останні 10 років стали основою освітніх реформ у провідних країнах Європи. Уміння критично мислити забезпечує науково-технічний і суспільний прогрес та є запорукою демократії, а освіта відіграє в його розвитку першорядну роль. Критичне мислення забезпечує самостійні та відповідальні дії, а також характеризується самовдосконаленням.

Одне із ключових питань сьогодення: «Навіщо потрібно впроваджувати навчання критичного мислення в освітній процес?». Всесвітній економічний форум у Давосі регулярно складає перелік актуальних навичок, необхідних для успішної кар’єри. За останні роки критичне мислення піднялося у рейтингу цих навичок з 4 місця (навички для 2015 року) до 2 місця (навички, які будуть важливими у 2020 році). Уміння критично мислити постійно зростає в ціні. Якщо ми не будемо впроваджувати критичне мислення у навчальний процес, то наші студенти будуть програвати в конкурентній боротьбі.

Весь професорсько-викладацький склад кафедри вищої математики і фізики на чолі з завідувачем кафедри Наталею Сосницькою опанував онлайн-курс «Критичне мислення для освітян» на платформі Prometheus (грудень 2018 – травень 2019).

Цей курс орієнтований на вчителів, педагогів, викладачів, вихователів, освітніх тренерів, які прагнуть впровадити партнерські засади навчального процесу замість примусових, забезпечити стійку пізнавальну мотивацію у вихованців, поєднувати високий теоретичний рівень занять із простотою та доступністю викладу.

Курс покликаний сприяти впровадженню новітніх методик в українську освіту. Матеріал курсу дозволив опанувати стратегії та процедури критичного мислення, що дає змогу підвищити особистісну ефективність та успішність ухвалених рішень. Ознайомлення з теорією та методикою навчання критичного мислення посилить методологічну підготовку й сприятиме успішності викладацької діяльності.

За матеріалами кафедри вищої математики і фізики