Викладачі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного постійно підвищують свої професійні навички.

Доценти кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика к.т.н., Надія Паляничка Паляничка та к.т.н., Валентина Верхоланцева успішно закінчили дистанційний курс обсягом 0,5 кредитів ЄКТС «Цифрові інструменти для створення освітнього контенту» за програмою підвищення кваліфікації за напрямом використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку.

Протягом навчання викладачі ТДАТУ пройшли курс з удосконалення професійної компетентності (інформаційно-цифрова компетентність) в обсязі 15 год та виконали необхідний обсяг завдань освітньої програми.

Детальніше за посиланням.

Кафедра ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика