З 29 червня по 10 липня 2017 року викладачі ТДАТУ: Воронянська О.В. – доцент кафедри обліку і оподаткування; викладачі кафедри фінансів, банківської справи та страхування доцент Радченко Н.Г., доцент Когут І.А., доцегт Чкан І.О. та ст. викладач Осипенко С.О. пройшли науково-педагогічне стажування в Іспанії в ESEI International Business School Barcelona «Досвід підготовки висококваліфікованого персоналу, організація навчального процесу та інноваційні методи навчання в ESEI International Business School Barcelona».

Програма стажування містила три модулі:

Модуль 1. Програми підготовки управлінського персоналу найвищого рівня (36 годин).

1.1 Кафедри та навчальні програми в ESEI International Business School Barcelona.

1.2 Магістерські та аспірантські програми.

1.3 Інтернаціоналізація навчального процесу та освітніх можливостей в ESEI International Business School Barcelona для іноземних студентів.

Модуль 2. Організація навчального процесу (36 годин).

2.1 Організація навчального процесу в ESEI International Business School Barcelona.

2.2 Впровадження теорії та практики в навчальний процес.

2.3 Лекції, практичні заняття та семінари на етапах навчання.

Модуль 3. Інноваційні методи навчання в ESEI International Business School Barcelona: інтеграція науки та практики (36 годин).

3.1 Впровадження новітніх технологій в освітній процес.

3.2 Економічна мобільність студентів як невід’ємна частина навчального процесу в університеті.

3.3 Наукове та методологічне надбання університету.

Лекції проводив Марк Томсон, який розповів про сучасні підходи та практичні методи викладання в ESEI, такі як: експертне оцінювання самими студентами один одного, використання нових методів спілкування із студентами, чи то в Гугл, чи то на природі, чи то в аудиторії, відкритість до аудиторії викладача під час лекції та подачі матеріалу, управління голосом, розбиття по групам студентів для обговорення проблематики, а також інші методи викладання.

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Чкан І.О.