Науковці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного беруть активну участь у конкурсі «Молодий вчений року», що організований Радою молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України.

Серед викладачів ТДАТУ кандидат технічних наук, доцент кафедри технічної механіки та комп’ютерного проектування імені професора В.М. Найдиша Юлія Холодняк. Вона стала номінантом в двох напрямках: «Електрична інженерія та машинобудування» та «Винахідник року в галузі фізико-технічних та математичних наук».

Юлія Холодняк з 2011 року займається науковими дослідженнями у галузі геометричного моделювання кривих ліній та інформаційних технологій для розв’язання інженерних задач. Результатом наукової роботи став захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка. Дисертація на тему «Варіативне дискретне геометричне моделювання обводів на основі базисних трикутників по заданому закону зміни кривини» була захищена в 2016 році.

Колектив Таврійського ДАТУ підтримує Юлію Володимирівну та бажає їй перемоги!

Кафедра ТМКП