ТДАТУ посів 2 місце серед ЗВО України у рейтингу винахідницької діяльності. Університет демонструє результативну стабільність винахідницької діяльності впродовж останніх років. І це приємно.
Науковці Таврійського державного агротехнологічного університету активно реалізовують наукові ідеї через винахідницьку продукцію. У першу чергу це патенти на технічні розробки, авторські права на наукові твори, які захищають охоронними документами.

За результатами виконання науково-дослідних програм у 2021 році близько 70 співробітників (вчені, студенти, аспіранти) подали 115 заявок на захист технічних розробок і 74 заявки – на захист авторських прав на наукові твори.

У 2021 р. університет отримав 195 патентів на технічні розробки, у т.ч. 23 – у співавторстві зі студентами, та 43 авторських свідоцтва на наукові твори.

У винахідницькій діяльності університету за 2021 рік активну участь брали факультети:

– агротехнологій та екології;
– механіко-технологічний;
– енергетики та комп’ютерних технологій.

Найбільш активними серед винахідників є Сергій Малюта, доцент кафедри цивільної безпеки; Сергій Мовчан, доцент кафедри екології та землеустрою; Микола Стручаєв, доцент кафедри електротехнології та теплових процесів; Олександр Колодій, доцент кафедри технології конструкційних матеріалів; Володимир Кувачов, професор кафедри машиновикористання в землеробстві.

Активну винахідницьку роботу зі студентами проводили доценти Микола Стручаєв, Андрій Бондар та Віктор Петров.

В організаційному плані неоціненну допомогу винахідникам надає відділ з питань інтелектуальної власності та інформації, створений при науково-дослідній частині ТДАТУ. Фахівці відділу – провідний інженер Людмила Богданова і інженер 1 категорії Валентина Гончарова мають великий досвід патентно-ліцензійної роботи.

Багаторічний системний характер співробітництва науковців ТДАТУ з відділом з питань інтелектуальної власності та інформації дають стабільно високий результат: за останні три роки ТДАТУ є лідером у винахідницькій роботі серед ЗВО України -1 місце серед агарних ЗВО і 2 – серед усіх ЗВО.

Відділ інтелектуальної власності та інформації університету надає консультації (в т.ч. і через офіційний сайт ТДАТУ) щодо оформлення заявок на об’єкти інтелектуальної власності співробітникам університету, аспірантам, магістрантам, студентам.

Вказані послуги пропонуються і поза межами університету. Слід зазначити, що винахідницька діяльність є завершеною за умови її практичної реалізації (комерціалізації).

У напрямку комерціалізації наукового здобутку в університеті розроблено алгоритм першочергових кроків, направлених на практичну реалізацію наукової продукції.

З огляду на це у звітному році продовжувалась робота з пошуку потенційних інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням об’єктів права інтелектуальної власності до рівня товару, комерціалізації результатів наукової діяльності.

Науково-дослідна частина ТДАТУ