Винахідницька діяльність являє собою наочне втілення продуктивної співпраці між активними студентами, які проявляють інтерес до науки та викладачами.

Працюючи у складі постійно діючих гуртків за цікавими для них напрямками наукової діяльності, студенти молодших курсів освітнього ступеня «Бакалавр» ОПП «Галузеве машинобудування» разом з викладачами кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика (ОПХВ) беруть участь у написанні патентів на корисні моделі.

Нещодавно два патенти на корисні моделі (№146094 та 146095), які були опубліковані на сайті ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ) отримав студент 31 ГМ групи Кирило Кузьмін, який входить до складу наукового гуртка за тематикою процесу диспергування молочних емульсій кафедри ОПХВ (керівники: д.т.н., професор Кирило Самойчук, к.т.н., доц. Надія Паляничка та асистент Олександр Ковальов).

Патент на корисну модель № 146094 Пульсаційний гомогенізатор для рідких продуктів, авторами якого є ректор університету, член-кореспондент НААН України, д.т.н., проф. Володимир Кюрчев, завідувач кафедри ОПХВ, д.т.н., проф. Кирило Самойчук, асистент кафедри ОПХВ Олександр Ковальов, доцент кафедри електротехнології і теплові процеси к.т.н. Іван Борохов, студент 31 ГМ Кирило Кузьмін пропонує вдосконалення, спрямоване на підвищення якості гомогенізації та рівномірності дисперсного складу молочної емульсії.

Патент на корисну модель № 146095 Струминно-щілинний гомогенізатор молока, авторами якого є ректор університету, член-кореспондент НААН України, д.т.н., проф.. Володимир Кюрчев, завідувач кафедри ОПХВ, д.т.н., проф.. Кирило Самойчук, асистент кафедри ОПХВ Олександр Ковальов, доцент кафедри електротехнології і теплові процеси к.т.н. Іван Борохов, студент 31 ГМ Кирило Кузьмін пропонує вдосконалення, спрямоване на зниження енергетичних витрат процесу диспергування молочного жиру.

Колектив кафедри вітає винахідників, бажає натхнення та втілення запропонованих конструктивних рішень на практиці.

Олександр Ковальов,
асистент кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика