IMG_28995 липня відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 18.819.03 щодо захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Розглядалися наступні роботи:

1) «Управління витратами виробництва продукції рослинництва на сільськогосподарських підприємствах».

Здобувач – Божко Микола Володимирович, молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Шиян Дмитро Вікторович, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Офіційні опоненти:

Нестеренко Світлана Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного;

Москаленко Валентина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики Чернігівського національного технологічного університету.;

2) «Управління інноваційною діяльністю сільськогосподарських підприємств».

Здобувач – Рекуш Антон Миколайович, викладач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Тернопільського національного економічного університету.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Гудзинський Олексій Дмитрович, професор  кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Офіційні опоненти:

Нестеренко Світлана Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного;

Васильківський Дмитро Миколайович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету.

Вітаємо здобувачів з успішним захистом дисертацій, бажаємо подальших наукових досягнень!

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 18.819.03

к.е.н., доцент Косторной С.В.