11 травня 2022 року у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного під керівництвом ректора Сергія Кюрчева у дистанційному он-лайн форматі відбулось розширене засідання ректорату.

На порядку денному було розглянуто ряд актуальних питань:

1. Зміни до Правил прийому ТДАТУ у 2022 році.
2. Про стан та організацію профорієнтаційної роботи в університеті.
3. Про стан успішності навчання студентів та хід заліково-екзаменаційних сесій в університеті.
4. Про стан заборгованості по оплаті за навчання студентів-контрактників.
5. Різне.

Відповідальний секретар приймальної комісії ТДАТУ Сергій Косторной доповів, що з 1 травня набрав чинності «Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році». Тому необхідно внести відповідні зміни до Правил прийому до ТДАТУ, затвердити їх та оприлюднити до 31 травня.

Основні нововведення вступної компанії 2022 року:

– вступ на освітній ступінь «бакалавр» здійснюється на основі Національного мультипредметного тесту;
– при вступу на освітній ступінь «магістр» з усіх економічних спеціальностей університету обов’язковим є складання Магістерського тесту навчальної компетентності;
– для пільгових категорій вступників передбачено можливість вступу на основі індивідуальної усної співбесіди;
– обов’язкове подання всіма вступниками мотиваційних листів;
– вступ на контракт з деяких спеціальностей – на основі лише заяви та мотиваційного листа абітурієнта.

В ході ректорату були обговорені дати вступної кампанії, порядок конкурсного відбору вступників на різні освітні рівні та інші нововведення.

Перший проректор Світлана Нестеренко доповіла про стан та організацію профорієнтаційної роботи в університеті. До введення військового стану в Україні кафедрами неодноразово були охоплені профорієнтаційною роботою всі закріплені заклади освіти регіону. Учням та їхнім батькам було надано повну інформацію про ТДАТУ, зокрема про наявні спеціальності, можливості для студентів під час навчання, подальшого працевлаштування випускників тощо.

У ТДАТУ продовжують працювати підготовчі курси, на яких за методикою складання національного мультипредметного тесту у дистанційній формі проводяться заняття з української мови й математики. Наприкінці навчального року слухачі складатимуть випускні екзамени з дисциплін підготовчих курсів, за результатами яких абітурієнти університету отримують додаткові бали до конкурсного балу.

Випускникам закріплених закладів освіти та їхнім батькам буде доведено інформацію щодо особливостей приймальної компанії 2022 року, а також через створені кафедрами профорієнтаційні групи у месенджерах і соціальних мережах.

Декани факультетів та керівник навчально-наукового інституту загальноуніверситетської підготовки проінформували про стан успішності здобувачів вищої освіти університету та хід заліково-екзаменаційних сесій у 2021-2022 навчальному році. В цілому, показники успішності студентів на усіх факультетах є високими, але, нажаль, є деякі особи, з якими поки що не вдалося встановити зв’язок.

Обговорили на засіданні ректорату і питання стосовно стану заборгованості студентів-контрактників по оплаті за навчання.

З усіх питань, розглянутих на засіданні ректорату були прийняті рішення та надані відповідні доручення щодо вирішення проблем.

Редакційно-видавничий відділ