22 лютого у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного під керівництвом ректора Сергія Кюрчева відбулось засідання вченої ради. Воно проходило у змішаному форматі.

Порядок денний складався з наступних питань:

1. Про виконання науково-дослідної роботи у НДІ університету за 2021р.
2. Про функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в університеті.
3. Про проект кошторису на 2022 рік.
4. Про працевлаштування випускників університету 2022 року та результати моніторингу кар’єрного зростання випускників ТДАТУ 2019-2021 років.
5. Різне.

На початку засідання ректор Університету Сергій Кюрчев урочисто вручив сертифікат на отримання іменної стипендії Дмитра Моторного студентці механіко-технологічного факультету гр. 41 АІ Анастасії Діобі. Нагадаємо, що стипендію Дмитра Моторного протягом одного навчального семестру отримують студенти механіко-технологічного факультету, які мають високі показники у навчальній, науковій та організаційній діяльності.

Головний бухгалтер Університету Світлана Мештанова доповідала про проєкт кошторису на 2022 рік. Світлана В’ячеславівна зробила аналіз основних витратних статей: оплата праці і нарахування, соціальне забезпечення, оплата комунальних послуг тощо.

Про виконання науково-дослідної роботи у НДІ університету за 2021 рік доповідали проректор з наукової роботи Оксана Єременко і керівники НДІ. Сьогодні до складу ТДАТУ входить п’ять науково дослідних інститутів: НДІ механізації землеробства півдня України, науково дослідний інститут «Агротехнологій та екології», НДІ садівництва півдня України, НДІ соціально-економічного розвитку регіону та НДІ «Нанотехнологій та наноматеріалів». Кожен з керівників науково-дослідних інститутів зупинився на ключових векторах діяльності, доповів про програми та розробки.

Про функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в університеті доповідав проректор з НПР Олександр Ломейко. Він зазначив, що метою функціонування системи внутрішнього забезпечення якості є забезпечення і підвищення якості освіти та освітньої діяльності, її відповідності стандартам вищої освіти та міжнародним стандартам, формування в університеті культури якості як основи конкурентоспроможності університету та його випускників.

Для забезпечення ефективного функціонування системи в університеті створено відділ моніторингу якості освітньої діяльності основними завданнями якого є:

• здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
• кадрового забезпечення освітньої діяльності;
• навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності;
• матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності;
• забезпечення якості проведення навчальних занять;
• забезпечення якості знань здобувачів вищої освіти;
• забезпеченням мобільності здобувачів вищої освіти;
• забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
• забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
• запобігання проявам академічного плагіату в працях НПП та здобувачів ВО

Одним з основних інструментів моніторингу якості освітніх програм є опитування учасників освітнього процесу і усіх зацікавлених осіб, а саме:

1. Опитування викладачів щодо освітніх програм;
2. Опитування випускників щодо освітніх програм;
3. Опитування працедавців щодо освітніх програм;
4. Опитування здобувачів вищої освіти щодо:

– якості освітньої програми;
– якості викладання дисципліни;
– академічної доброчесності.

Нагадаємо, що ТДАТУ є одним з 60 ЗВО України, які є учасниками проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ). У минулому році відділом МЯОД в рамках проєкту відбулись семінари «Академічна доброчесність: інтерпретація даних опитування заради якісних змін».

Про працевлаштування випускників університету 2022 року та результати моніторингу кар’єрного зростання випускників ТДАТУ 2019-2021 років доповідала начальник Центру кар’єри та працевлаштування Наталя Ругно. З 14 по 22 лютого в університеті відбулися зустрічі з випускниками 2022 року щодо розподілу на перше місце роботи.
За освітнім ступенем «Магістр» було випущено 360 здобувачів освіти.

Майже всі випускники надали документальне підтвердження затребуваності з підприємств, установ та різних організацій, за виключенням категорії яка не підлягає розподілу на підставі тимчасової непрацеспроможності (декретна відпустка, служба ЗСУ, інвалідність).

Всі випускники протягом останніх трьох місяців активно співпрацювали з Центром Кар’єри та працевлаштування ТДАТУ, стосовно питань пошуку роботи, написання резюме, поводження на співбесіді та адаптації на першому місці роботи. Більше 40 випускників отримали рекомендації та координати підприємств на які вони можуть влаштуватися, з переліку наявних вакансій ЦКП.

Редакційно-видавчний відділ,
за поданням інформації доповідачів