До уваги деканів факультетів, завідувачів кафедр, членів Науково-методичної ради, викладачів університету! ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ТАВРІЙСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРОТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ буде розглянуто на засіданні НМР 20.06.2017. Зауваження та пропозиції необхідно надати до НМЦ не пізніше 16.06.2017: nmc@tsatu.edu.ua чи в ауд. 9.211.

Посилання на проект положення:

Проекти