Для забезпечення високої якості навчання на факультеті економіки та бізнесу і відповідності європейським стандартам вищої освіти, планується виконання певних процедур університетом. Ці процедури включають в себе впровадження, моніторинг, огляд і оновлення навчальних програм. У цьому процесі також важлива роль стейкхолдерів.

Стейкхолдери – це особи чи організації, які мають інтерес у розвитку системи професійної освіти або конкретних освітніх закладів і можуть впливати на них або бути піддані впливу цих закладів. Участь стейкхолдерів допомагає університету зрозуміти контекст, в якому він діє, і визначити вимоги, які допоможуть визначити “якість освіти” для конкретних програм навчання.