Таврійський державний агротехнологічний університет надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Надання публічної інформації університет здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Відповідно до Закону, публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі, при цьому необхідно вказати:

  • Ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • Підпис і дату.

З метою спрощення цієї процедури особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм для подання інформаційного запиту:

 

Поштова адреса Таврійського ДАТУ для подання інформаційного запиту: 

72310, Запорізька обл., м. Мелітополь,  пр. Б.Хмельницького, 18

(на конверті вказувати Публічна інформація)

тел. (0619) 42-06-18

факс (0619) 42-24-11

e-mail: office@tsatu.edu.ua