Основні пріоритетні напрями наукової діяльності ТДАТУ визначено у концептуально-стратегічній програмі університету «Наука в ТДАТУ» на 2016-2020 рр. Загалом вони направлені на розроблення та упровадження технологій вирощування, збирання, перероблення і тривалого зберігання сільськогосподарської продукції; вирішення проблем машиновикористання в землеробстві та технічного сервісу в агропромисловому комплексі країни; комп’ютерне моделювання виробничих та соціально-економічних процесів;енергозбереження та удосконалення електротехнологій і електротехніки; розвитку підприємництва, маркетингу та менеджменту, фінансово-кредитного та обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємств.

1. Концепція програми “Наука в ТДАТУ” на 2021-2025 роки

2. План розвитку ТДАТУ на 2016-2021 рр.

3. Науково-технічні програми ТДАТУ на 2021-2025 рр.

Нормативно-правова база

Закони України

Постанови Кабінету Міністрів України

Нормативно-правові документи МОН та НАН України

Нормативні документи ТДАТУ