Провадження освітньої діяльності за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти

 для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за наступними спеціальностями:

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

№ п/п Код
та найменування галузі знань
Шифр
та найменування спеціальності
Ліцензійний обсяг:
очна (денна, вечірня);
заочна
1 01 Освіта/ Педагогіка 015 Професійна освіта
(за спеціалізаціями)
5
2 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 10
3 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок  10
3 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг 10
4 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво та торгівля 10
5 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 20
6 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 20
7 18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 5
8 20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 10

 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України “Про ліцензування освітньої діяльності” від 29.01.2021 № 11-л (Додаток 11.36) та Наказу Міністерства освіти і науки України “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні” від 10.06.2016 № 655

 

Наказ № 88 – ОД від 17 травня 2021 р. “Про призначення гарантів освітніх програм за спеціальностями”

 

 

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, як за кошти державного бюджету, так і на контрактній основі.

Форми і строк підготовки в аспірантурі:

  • очна форма (денна, вечірня) – 4 роки;
  • заочна – 4 роки.