Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Мотроного презентує серію послуг та завершених наукових розробок створених для розв’язання проблем рослинництва, механізації і машиновикористання в землеробстві, широкої автоматизації і електрифікації технологічних процесів у агропромисловому комплексі України, вирощуванні, зберіганні і глибокому переробленні с.-г. продук­ції, забезпеченні екологічної безпеки регіону, удосконалення фінансово-економічної та обліково-аналітичної діяльності тощо.

Науковим підґрунтям НДІ університету є сформовані і плідно діючі в університеті наукові школи чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. Кюрчева В.М., чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. Надикти В.Т., д.т.н., проф. Дідура В.А., д.б.н., проф. Волоха А.М., д.т.н., проф. Панченка А.І., д.т.н., проф. Діордієва В.Т., д.т.н. Караєва О.Г. д.е.н., проф. Яворської Т.І. та ін.

Вчені ТДАТУ плідно співпрацюють з Русенським університетом «Ангел Кьнчев» (м. Русе, Болгарія), Варшавським агротехнічним універ­ ситетом (м. Варшава, Польща), Білоруським державним аграрним техніч­ ним університетом (м. Мінськ, Білорусь), Словацьким сільськогосподарським університетом (м. Нітра, Словаччина), Університетом прикладних наук (м. Ангальт, Німеччина), Маріямпольський університет прикладних наук (м. Маріямпіль, Литва), Аграрним університетом (м. Пловдив, Болгарія), низкою науково-дослідних установ Національної академії аграрних наук України (НААН) та ін. Замовниками науково-технічної продукції вчених Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного є: Міністерство освіти і науки України, Запорізьке обласне управління агропромислового розвитку, територіальні громади регіону, сільськогосподарські та промислові підприємства різних форм власності.

Свою подальшу роботу ми вбачаємо на ниві плідної і творчої співпраці з Вами з вирішення актуальних питань розвитку агропромислового комплексу України.

Розробки ТДАТУ
 

Науково-дослідний інститут механізації землеробства півдня України

 

Науково-дослідний інститут агротехнологій та екології

 

Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку регіону

 

Науково-дослідний інститут садівництва півдня України

 

Послуги ТДАТУ
 

Агрохімічна лабораторія моніторингу якості грунтів та продукції рослинництва
Підготовка охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності
Проведення комплексного аналізу поточного фінансово-економічного стану підприємств регіону
Проведення маркетингових досліджень
Проведення оцінки технічної ефективності інсектицидів
Проведення патентного пошуку
Розробка бізнес-планів
Розробка проектів організації і розвитку мисливських господарств
Розробка стратегій розвитку обєднаних територіальних громад

 

Партнери ТДАТУ

1ПП «АСКОН»

3 ТОВ «АВТОПРИВОД»

5ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА»

2СБК «ДРУЖБА»

4ТОВ «КОМПАНІЯ «САДОВОЄ КОЛЬЦО»

6МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Перелік підприємств, організацій та установ України, з якими ТДАТУ уклав договори про співробітництво

Прайс-лист агрохімічної лабораторії

 

Контакти:

Проректор з наукової роботи 

Панченко Анатолій Іванович

Тел.: +38(096)5540500

E-mail: anatolii.panchenko@tsatu.edu.ua

 

Начальник науково-дослідної частини

Прус Юрій Олександрович

Тел.: +38(098)4299123

         +38(099)1405330

E-mail: yurii.prus@tsatu.edu.ua