Таврійський державний агротехнологічний університет презентує серію послуг та завершених наукових розробок створених для розв’язання проблем рослинництва, механізації і машиновикористання в землеробстві, широкої автоматизації і електрифікації технологічних процесів у агропромисловому комплексі України, вирощуванні, зберіганні і глибокому переробленні с.-г. продук­ції, забезпеченні екологічної безпеки регіону, удосконалення фінансово-економічної та обліково-аналітичної діяльності тощо.

Науковим підґрунтям НДІ університету є сформовані і плідно діючі в університеті наукові школи д.т.н., проф. Дідура В.А., чл.-кор. НААН України, д.т.н., проф. Надикти В.Т., д.б.н., проф. Волоха А.М., д.т.н., проф. Панченка А.І., д.т.н., проф. Діордієва В.Т., д.т.н. Караєва О.Г. та ін.

Вчені ТДАТУ плідно співпрацюють з Русенським університетом «Ангел Кьнчев» (м. Русе, Болгарія), Варшавським агротехнічним універ­ ситетом (м. Варшава, Польща), Білоруським державним аграрним техніч­ ним університетом (м. Мінськ, Білорусь), низкою науково-дослідних установ Національної академії аграрних наук України (НААН) та ін. Замовниками науково-технічної продукції вчених Таврійського дер­ жавного агротехнологічного університету є: Міністерство освіти і науки України, обласні і районні управління агропромислового розвитку, сіль­ськогосподарські підприємства різних форм власності.

Свою подальшу роботу ми вбачаємо на ниві плідної і творчої співпраці з Вами з вирішення актуальних питань розвитку агропромислового комплексу України.

 

Розробки ТДАТУ
 

Науково-дослідний інститут механізації землеробства півдня України

 

Науково-дослідний інститут агротехнологій та екології

 

Науково-дослідний інститут стратегії соціально-економічного розвитку півдня України

 

Науково-дослідний інститут зрошуваного садівництва

 

Послуги ТДАТУ
 

Агрохімічна лабораторія моніторингу якості грунтів та продукції рослинництва
Підготовка охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності
Проведення комплексного аналізу поточного фінансово-економічного стану підприємств регіону
Проведення маркетингових досліджень
Проведення оцінки технічної ефективності інсектицидів
Проведення патентного пошуку
Розробка бізнес-планів
Розробка проектів організації і розвитку мисливських господарств
Розробка стратегій розвитку обєднаних територіальних громад

 

Партнери ТДАТУ

1ПП «АСКОН»

3 ТОВ «АВТОПРИВОД»

5ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА»

2СБК «ДРУЖБА»

4ТОВ «КОМПАНІЯ «САДОВОЄ КОЛЬЦО»

6МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Прайс-лист агрохімічної лабораторії

 

Контакти:

Проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності

Надикто Володимир Трохимович

Тел.: +38(061)9420694

E-mail: imesh@zp.ukrtel.net

 

Начальник НДЧ ТДАТУ

Прус Юрій Олександрович

Тел.: +38(098)4299123

         +38(099)1405330

E-mailnauka@tsatu.edu.ua