Адреса: м. Мелітополь, просп.. Б Хмельницького, буд. 20, ауд. 9.210
e-mail: 
nauka@tsatu.edu.ua
Довідки за тел.: (098)42-99-123

Технологічний відділ створено з метою ефективного використання напрацювань науковців університету у сфері технологій виробництва і переробки продукції та сприяння розвитку ефективної системи комерціалізації наукових розробок.

Відділ є науковим підрозділом науково-дослідної частини університету і здійснює свою діяльність в єдиному комплексі наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності університету, підпорядковується проректору з наукової роботи університету та начальнику науково-дослідної частини.

Відділ взаємодіє з адміністративними, науковими, навчальними, виробничими та іншими підрозділами університету. До складу відділу входять групи:

 • з організації та виконання науково-дослідних робіт (послуг), що фінансуються за загальним фондом держбюджету;
 • з організації та виконання науково-дослідних робіт (послуг), що фінансуються за спеціальним фондом держбюджету.

Основними завданнями відділу є:

 • організація та управління виконання фундаментальних та прикладних досліджень за пріоритетними напрямами;
 • методичне супроводження укладання договорів на виконання науково-дослідних робіт (послуг);
 • організація та проведення конкурсу НДДКР, що фінансуються із загального фонду державного бюджету;
 • підготовка бюджетних запитів по загальному та спеціальному фондах державного бюджету з розрахунками та обґрунтуванням необхідних обсягів НДДКР, чисельності штатних одиниць;
 • формування тематичних планів НДДКР, що виконуються за загальним та спеціальним фондах державного бюджету та затвердження їх в Міністерстві освіти і науки України;
 • підготовка штатних розписів по фундаментальних дослідженнях і прикладних розробках та затвердження їх в Міністерстві освіти та науки України;
 • складання кошторисів по загальному та спеціальному фондах державного бюджету, розрахунків до них  та затвердження їх в Міністерстві освіти і науки України;
 • методичне керівництво та контроль за розрахунками і обґрунтуванням кошторисної вартості НДДКР за темами та договорами.

Платні послуги, які надає відділ підприємствам, організаціям та фізичним особам:

 • Проведення оцінки технічної ефективності інсектицидів;
 • Розробка проектів організації і розвитку мисливських господарств;
 • Розробка системи удобрення сільськогосподарських культур;
 • Удосконалення технології переробки плодів і ягід та оцінка якості готової продукції;
 • Розробка технології виробництва озимої пшениці з використанням сучасного стимулятора росту;
 • Ґрунтова діагностика потреби сільськогосподарських культур в елементах живлення;
 • Розробка оптичної лазерної схеми вимірювання концентрації частинок домішок у питній воді;
 • Проведення порівняльних випробувань вентиляторів осьового типу для в’язкісних муфт;
 • Розробка конструкції обладнання та обґрунтування технології передпосівного обробітку насіннєвого матеріалу.