Гарант освітньо-наукової програми – Прісс Олеся Петрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи

2023-2027 роки

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 181 Харчові технології

Навчальний план за спеціальністю 181 Харчові технології

2022-2026 роки

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 181 Харчові технології

Рецензія С.Є. Голячук

Рецензія Євлаш В.В.

Витяг з протоколу засідання вченої ради університету про затвердження ОНП

Протокол засідання робочої групм зі здобувачами ВО

Протокол обговорення академічнf спільноти

Протокол засідяння робочої групм з роботодавцями

Протокол засідання робочої групм 

Витяг з протоколу засідання Вченої ради університету про затвердження НП та РП

Навчальний план за спеціальністю 181 Харчові технології

Робочий навчальний план на 2022-2023 роки:
2021-2025 роки
Освітньо-наукова програма за спеціальністю 181 Харчові технології