НАУКОВА ШКОЛА

«Екологічні особливості тварин у природних та штучних екосистемах»

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Школа «Екологічні особливості тварин у природних та штучних екосистемах» у 1990-х роках започаткована доктором біологічних наук, професором Лисенко Валерієм Івановичем.
Представниками наукової школи опубліковано 5 монографій, більше як 500 наукових публікацій, захищено 1 докторська, 3 кандидатських дисертації.

ЗАСНОВНИК ШКОЛИ
Лисенко В.І. доктор наук

Лисенко Валерій Іванович

український зоолог і еколог, орнітолог, фахівець з водоплавних птахів, доктор біологічних наук, директор Мелітопольського інститут екології та соціальних технологій

Профіль Google Scholar

У 1965 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний інститут (МДПУ). Працював у МДПУ, Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, впродовж 1987—1994 років завідував кафедрою зоології і мисливствознавства Запорізького університету. З 1994 працює на різних посадах в ТДАТУ.У 1993 році захистив докторську дисертацію за темою: «Гусеобразные (Anseriformes) птицы Украины». Він автор понад 150 наукових праць, зокрема 3 монографій, в тому числі однієї в серії «Фауна України» (1991). Брав участь у створенні «Червоної книги України» (1994 і 2009). Валерій Іванович – член Національної комісії з питань Червоної книги України, національний експерт по водно-болотним угіддям України, член редакційної колегії наукового журналу «Бранта». Професор Лисенко В.І. читав курс лекцій з орнітології в Утрехтському університеті (Голандія), з екології гусеподібних птахів Північної Палеарктики у Грьонінгемському та Амстердамському університетах.

КЕРІВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Наукові концептуальні положення наукової школи з 1995 року успішно удосконалюються доктором біологічних наук, професором Волохом Анатолієм Михайловичем. Наукові дослідження, які ведуться за напрямками школи об’єднують вчених, здобувачів, аспірантів з різних наукових установ і вищих навчальних закладів України. Результатами їх діяльності є значна кількість проектів щодо організації та розвитку мисливських господарств у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та АР Крим.
Під керівництвом д.б.н., професора А. М. Волоха захищено 2 та підготовлено до захисту 2 кандидатських дисертації.

Волох А.

Волох Анатолій Михайлович

доктор біологічних наук, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища ТДАТУ, Заслужений діяч науки і техніки України.

Профіль Google Scholar

Профіль у Scopus

Профіль у Web of Science

Здобув вищу освіту у Мелітопольському педагогічному інституті в 1967-1972 р. за спеціальністю: «Вчитель географії та біології».

Педагогічну діяльність розпочинав в сільській школі на Волині, далі – аспірантура, робота в Мелітопольському педагогічному інституті (1976-1995), а потім в Таврійському державному агротехнологічному університеті (з 1995 р. – дотепер).
Науковий ступінь кандидата біологічних наук отримав у 1979 р., захистивши в Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН Української РСР дисертацію на тему „Речной бобр Среднего Приднепровья и перспективы его хозяйственного использования” за спеціальністю: 03.00.08 – зоологія.
У 2004 р. в Інституті зоології НАН України захистив докторську дисертацію за темою «Великі ссавці Південної України у ХХ ст. (динаміка ареалів, чисельності, охорона та управління)» за спеціальністю 03.00.08 – зоологія.
Наукові інтереси вченого: фауністика та зоогеографія, аут- та синекологія, управління популяціями мисливських тварин, охорона ссавців, а також організація та ведення мисливського господарства. Регіон дослідження: Україна, степова зона.

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ
 • дослідження екології мисливських і рідкісних ссавців;
 • проблеми збереження та управління ресурсами диких тварин.
ЗДОБУТКИ І ВИЗНАННЯ

За наукові заслуги Волох Анатолій Михайлович у 2003 році був прийнятий у якості екстраординарного члена Німецького товариства дослідження диких тварин та мисливства, член ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (2010-2016 рр.) З 2017 р. – член ради з захисту кандидатських дисертацій (бiологiчнi науки) Харківського національного університету ім. Каразіна за спеціальностями: бiохiмiя, фiзiологiя людини i тварин, а також зоологія, є членом рад Українського теріологічного товариства, міжнародного теріологічного товариства, почесний член Українського товариства мисливців та рибалок.

Ученого, у науковому доробку якого більше 200 наукових статей, опублікованих в Україні, ФРН, Іспанії, Канаді, Молдові, Сербії, Словаччині, США, Польщі, РФ, знає широка наукова громадськість різних країн.

Має відзнаки: «Відмінник народної освіти УРСР» (1991), «За наукові досягнення» (2007) та «За вагомий внесок у розвиток освіти» (2007); Знак Пошани (2010), «Заслужений діяч науки та техніки України» (2017), медаль Честі der Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung «За особливі заслуги у вивченні диких тварин та мисливства, а також за зміцнення українсько-німецького співробітництва» (2018).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ВОЛОХА А. М.
 1. Волох А. М. Степной зверек из “Красной книги” / А. М. Волох // Мелитопольский краеведческий журнал : научно-популярное издание. – 2019. – № 13. – С. 37-40.
 2. Волох А. М. Вирощування диких копитних : монографія / А. М. Волох. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 400 с.
 3. Volokh A. M. The morphology of the Wolf (Canis lupus) in the Ukraine an its trophy value / A. M. Volokh // Beiträge zur Jagd- und Wildforschung / Universität Halle. – Wittenberg, 2019. – Bd. 44.
 4. Волох А. М. Вольєрне вирощування диких копитних та його найважливіші цілі // Екологія -2019 : мат. VII Всеукр. з’їзду екологів … (25–27 вересня, 2019 р., м. Вінниця) / ВНТУ ; Відпов. за вип. Г. Петрук. – Вінниця, 2019. – С. 135-136.
 5. Volokh A. M. Management of the red deer population (Cervus elaphus Linnaeus, 1758) in the Azov-Syvash National Park, Ukraine / A. M. Volokh // Beiträge zur Jagd- und Wildforschung / Universität Halle. – Wittenberg, 2018. – Bd. 43. – С. 61-70.
 6. Volokh A. M. Hunting the European hare (lepus europaeus Pallas, 1778) and fox (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) in the Western forest-steppe of Ukraine / A. M. Volokh, I. Trach // Beiträge zur Jagd- und Wildforschung / Universität Halle. – Wittenberg, 2018. – Bd. 43. – С. 333-342.
 7. Complex genetic structure of the expanding golden jackal (Canis aureus) populations in Europe / W. Bogdanowicz [и др.] // 2th International Jackal Symposium(31.10-02.11.2018, Marathon Bay, Attica Greece) : Proceedings of the 2nd International Jackal Symposium. – Attica, 2018. – С. 79-80.
 8. Genetic polymorphism and structure of grey wolf (Canis lupus) populations in Eurasia / H. Panagiotopoulou [и др.] // [6th Polish Evolutionary Conference (26-28.09.2018, Warsaw, Poland)] / [Polska Akademia Nauk; Muzeum i Instytut Zoologii PAN]. – Warsaw, 2018. – С. 30.
 9. Volokh A. M. Distribution of the golden jackal (Canis aureus) in Ukraine and its trophy value / A. M. Volokh // 2th International Jackal Symposium(31.10-02.11.2018, Marathon Bay, Attica Greece) : Proceedings of the 2nd International Jackal Symposium. – Attica, 2018. – С. 127.
 10. A European Concern? Genetic Structure and Expansion of Golden Jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus / R. Rutkowski, M. Krofel, G. Giannatos, …. A. M. Volokh [et all.]. – on-line // PLoS One : [multidisciplinary Open Access journal] – проіндексовано у WOS.
 11. Методичних рекомендацій з організації і інвентаризації, оцінки моніторингу водно – болотного угіддя міжнародного значення та складання інформаційного опису / Б. Александров, А. Волох, В. Воровка та ін.; за заг. ред.: В. Демченка, О. Петрович. – Мелітополь, 2018. – 227 с.
 12. Wildlife population changes across Eastern Europe after the collapse of socialism / E. V. Bragina, A. R. Ives, A. M. Pidgeon, …., A. M. Volokh, [et all.] // Frontiers in Ecology and the Environment. – Washington, 2018. – Vol. 16, is. 2. – P. 77-81. – проіндексовано у WOS.
 13. Соломенко Л. І. Загальна екологія : підручник / Л. І. Соломенко, В. М. Боголюбов, А. М. Волох. – К., 2017. – 312 с.
 14. Siberian Roe Deer (Capreolus pygargus Pallas, 1771) in Ukraine: Analysis of the Mitochondrial and Nuclear DNA / A. A. Danilkin, D. A. Plakhina, …, A. M. Volokh [et all.] // Biology Bulletin : interdisciplinary journal of general biology. – M., 2017. – Vol. 44, is. 6. – P. 575-583. – проіндексовано у WOS.
 15. Волох А. М. Законодавство як перешкода розвитку традиційного природокористування в Україні / А. М. Волох // Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів (21-22 вересня 2017 р.) / ВНТУ. – Вінниця, 2017. – С. 165.
 16. О cибирской косуле (Capreolus pygargus pallas, 1771) на Украине: анализ митохондриальной и ядерной ДНК / А. А. Данилкин, Д. А. Плахина, Е. Ю. Звычная, А. М. Волох // Известия Российской Академии Наук. – М., 2017. – № 6. – С. 600-609. – (Серия биологическая).
 17. Волох А. М. Охотничьи звери степной Украины : монография : в 2-х кн. / А. М. Волох. – Херсон : Гринь Д. С. – 2014Кн. 1. – 2014. – 412 с.Кн. 2. – 2016. – 572 с.
 18. Оцінка ландшафтного та біологічного різномаїття інтегральними біологічними індикаторами та маркерами : монографія / В. Д. Сіохін [та ін.]. – Мелітополь, 2014. – 153 с.
 19. Червона книга України. Тваринний світ / Автор. кол. С. О. Афанасьєв, В. М. Вірченко, А. М. Волох, В. П. Гелюта ; Під заг. ред. чл.-кор. НАН України І. А. Акімова. – К., 2009. – 624 с.
 20. History and status of the population dynamics of moose in the steppe zone of Ukraine / A. M. Volokh // Alces. – Canada. – 2009. – Vol. 45. – P. 5-12.
 21. Корж А. П. Екологія рідного краю : Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл / А. П. Корж, М. М. Стрижак, А. М. Волох [та ін.]. – Запоріжжя, 2006. – 126 с.
 22. Видение дельты Дуная, Украина: [Живая дельта Дуная – дом для дикой природы и источник благополучия для людей] : проект: основной документ / И. Черниченко, Б. Александров, …, А. Волох [и др.]. – Вена-Одесса, 2002. – 232 с.
 23. Мониторинг и поддержание биологического разнообразия в водно-болотных угодьях Украины. Научная программа [Текст] / Автор. кол. Б. Г. Александров, Т. Д. Андриенко, А. М. Волох [и др.]. – Мелитополь, 1995. – 220 с.
 24. Анатолій Михайлович Волох: біобібліографічний покажчик основних публікацій з 1976 по 2020 роки / Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; укладач Н. М. Семенюк. – Вид. перероб. і доп. – Мелітополь, 2020. – 56 с. (http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10100 )
ПОСЛІДОВНИКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ
роженко

Роженко Микола Васильович – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, один з засновників Нижньодністровського національного природного парку. У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію у спецраді при Інституті зоології НАН України, за спеціальністю 03.00.08 — зоологія, під керівництвом д. б. н. А. М. Волоха.

Роженко М. В. Хижі ссавці Північно-Західного Причорномор’я (фауна, динаміка чисельності та морфологія): Автореф. дис… канд. біол. наук: 03.00.08 / М.В. Роженко ; НАН України. Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. — К., 2006. — 24 с.
Найвагоміші здобутки і визнання:

 • дисертація «Хижі ссавці Північно-Західного Причорномор’я» (2006);
 • один із засновників (2008), головний природознавець та директор (2015) Нижньодністровського національного природного парку;
 • цикл наукових праць з фауни та екології хижих ссавців Причорномор’я (з 1998 р. – дотепер);
 • член Міжвідомчої робочої групи при Міністерстві екології та природних ресурсів України щодо збереження хижих тварин (з 2013);
 • член Ради Теріологічної школи.
демченко

Демченко Наталія Анатоліївна – у 2016 р. захистила кандидатську дисертацію у спецраді при Інституті морської біології НАН України, за спеціальністю 03.00.17 — гідробіологія, під керівництвом д. б. н., проф. А. М. Волоха.

Демченко Н.А. Трансформація іхтіоценозів річок Північно-Західного Приазов’я: Автореф. дис… канд. біол. наук: 03.00.17 / Н.А. Демченко; НАН України. Ін-т морської біології. — Одеса, 2016. — 21 с.
Найвагоміші здобутки і визнання:

 • дисертація «Трансформація іхтіоценозів річок Північно-Західного Приазов’я» (2016);
 • цикл наукових праць з іхтіофауни та екології риб Північно-Західного Приазов’я (з 2008 р. – дотепер);
Аюбова

Аюбова Ельнара Мусаібовна – у 2021 році захистила кандидатську дисертацію у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара, за спеціальністю 03.00.16 – екологія, під керівництвом д. б. н., проф. А. М. Волоха.

Аюбова Е. М. Значення лісосмуг для формування і підтримки угруповань птахів у північно–західному Приазов’ї : автореферат дис. … к. б. н. : 03.00.16 / Е. М. Аюбова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2020. – 25 с.\

Галузь наукових інтересів:

 • значення штучних лісонасаджень для формування угрупувань птахів
 • орнітофауна лісосмуг Північно–Західного Приазов’я.

Аспіранти та пошукачі зі спеціальності 03.00.16 – екологія

Тарутін Т. С. Тема дисертації «Фауна та екологія рукокрилих степових районів України» (2005-2008).
Ткачук Ю. Б. Тема дисертації «Хижі та копитні ссавці Буковини (фауна, екологія, охорона)» (2006-2008).
Рентюк К. К. Тема дисертації «Екологія дрібних ссавців водно-болотних угідь Північно-Західного Приазов`я» (2006-2010).
Онищенко Д. О. Тема дисертації «Вплив гідрологічного режиму на популяцію дрібних ссавців у пониззі Дністра» (2011-2013)
Самохін С. В. Тема дисертації «Управління угрупованнями диких копитних у гірсько-лісовому Криму» (2011-2013).
Шестопал М. І. Тема дисертації «Сучасні форми ведення мисливського господарства на копитних у пониззі Дніпра» (2011-2013).
Ніколаєв В. А. Тема дисертації «Екологічні особливості угрупування мисливського фазана у Північно-Західному Приазов`ї» (2011-2014).
Матвієнко В. В. Тема дисертації «Оцінка екологічного стану довкілля у Північно-Західному Приазов`ї» (2011-2017).
Сучков С. І. Тема дисертації «Біорізноманіття та динаміка популяцій совок (Lepidoptera; Noctuidae) в природних екосистемах та агроценозах Північно- Західного Приазов´я» (2015-2018).

СУЧАСНИЙ СТАН ШКОЛИ

Впродовж тривалого часу Волох Анатолій Михайлович бере участь в роботі над майже 80 науковими проектами екологічного спрямування. Значна їх частина була присвячена науковим обґрунтуванням створення національних парків і природних заповідників в Україні.
Важливою складовою діяльності А.М. Волоха є керівництво експедицією ТДАТУ з мисливського впорядкування угідь. Наукові дослідження за результатами експедицій викладені у звітах з НДР:
1. Розробка технологічних вимог для організації ранчо в південній степовій, північній степовій та лісостеповій зонах Лівобережної та Правобережної України і в АР Крим [Рукопись] : звіт з НДР. Тема. Розробка програми альтернативних напрямків використання малоцінних сільськогосподарських угодь шляхом створення ранчових господарств / ТДАТА ; зав. кафедрою “Екологія та ОНС”, кер. НДР В. І. Лисенко, викон. А. М. Волох [та ін.]. – 2005. – 27 с
2. Особливості впливу антропогенних чинників на середовище та на популяції диких тварин [Рукопис] : тема : звіт про НДР (заключний). Підпрограма. Управління популяціями диких тварин в умовах інтенсивної трансформації природного середовища / ТДАТУ, НДІ АТЕ ; кер. підпрограми А. М. Волох ; викон. І. А. Мальцева [та ін.]. – Мелітополь : [б. и.], 2010. – 183 с.
3. Збереження біорізноманіття в умовах інтенсивного антропогенного впливу на довкілля [Рукопись] : звіт про НДР (проміжний) / ТДАТУ, НДІ АТЕ ; кер. теми А. М. Волох. – Мелітополь : [б. и.], 2014. – 172 с
4. Збереження біорізноманіття в умовах інтенсивного антропогенного впливу на довкілля [Рукопис] : звіт про НДР (заключний) / ТДАТУ, НДІ АТЕ ; дир. НДІ АТЕ В. В. Калитка ; кер. НДР А. М. Волох ; викон. В. В. Аністратенко [та ін.]. – Мелітополь : [б. и.], 2015. – 276 с. :

Рецензування наукових монографій, підручників та посібників

1. Підручник Токарського В. А., Єсилевської М. А. «Зоологія хребетних”. – Харків: Вид-во Харків. нац. ун-ту, 2007. – 460 c. / 3 с.
2. Навчальний посібник Сологор К. А та. Омельківця Я. А. «Основи зоогеографії». – Луцьк, 2008. – 4 с.
3. Наукова монографія Треус М. Ю. “Поведение антилопы канна в Аскания-Нова”. – Москва: Лесн. пром-ть, 2008. – 104 с./ 3 с.
4. Наукова монографія Євтушевського М.Н. «Плямистий олень (Cervus nippon hortulorum Sw.) в Україні та за її межами». – Київ: ЕКО-Інформ, 2009. – 192 с. / 4 с.
5. Навчальний посібник «Порадник єгеря» / Шейгас І.М., Шадура М.В., Шадура А.М., Гунчак М.С., Шейгас М.І. – Харків: Нове слово, 2010. – 189 с. / 4 с.
6. Довідник з курсу “Основи екології” для студентів денного та заочного відділень небіологічних спеціальностей / Заморов В.В., Александров Б.Г., Куцин О.Б., Рижко І.Л., Бєлєнкова Н.І, 2010.
7. Наукова монографія “Конспект фауни хребетних тварин біосферного заповідника «Асканія-Нова»” / В.С. Гавриленко, М.А. Листопадський, І.К. Поліщук, В.П. Думенко. – Асканія-Нова: ПП Андрєєва М.М, 2010. – 120 с. / 4 с.
8. Наукова монографія «Чисельність та розміщення водно-болотних видів птахів в ключових угіддях Азово-Чорноморського екологічного коридору» / Андрущенко Ю.О., Балацький К.Л., Бєлашков І.Д. та ін. – Мелітополь: МДПУ, 2011. – 187 с. / 3 с.
9. Книга «Заповедное Приазовье» / Кошелев А.И., Кошелев В.А., Николенко А.Н. – Мелитополь: Центр эко-натуралистического творчества детей и юношества, МГПУ, 2010. – 156 с. / 3 с.
10. Наукова монографія «Европейский степной сурок: история и современность» / В.А. Токарский, В.И. Ронкин, Г.А. Савченко. – Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина: 2011. – 200 с. / 3 с.
11. Книга «Природно-заповідна спадщина Харківської області» / За ред.: В.А. Токарського. – Харків: ХНУ им. В.Н. Каразина: 2011. – 216 с. / 3 с.
12. Наукова монографія «Водорості залізорудних відвалів і хвостосховищ Криворіжжя» / Баранова О.О. – Мелітополь: Люкс, 2012. – 224 с. / 3 с.
13. Підручник «Основи екотоксикології» для студентів напряму підготовки 040102 «Біологія» вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації / В.Я. Гассо (2012).
14. Наукова монографія «Тваринний світ Криворіжжя» / В.І.Стригунов, М.Т. Заруднєва, Є.X. Євтушенко, Ю.В.Милобог, В.В. Коцюруба, О.О. Герасимчук, І.С. Яичук , Г.В. Голубчик (2013). – С.
15. Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины. «Млекопитающие (Хомяковые – Cricetidae; Копытные – Artiodactyla, Perissodactyla)» / Шевченко Д.С. (2014). – 342 с.
16. Навчальний посібник «Систематика птахів» / Т.А. Атемасова. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 324 с. / 2 с.
17. Наукова монографія «Внутрипопуляционная регуляция численности млекопитающих» / Лобков В.А. – Одесса: ОНУ, 2015. – 237 с. / 3 с.
18. Наукова збірка «Природна та історико-культурна спадщина району заповідника «Кам’яні Могили» // Наук. праці Всеукраїн. наук.-практ. конф. до 90-річчя від створення заповідника «Камяні Могили». – Назарівка, Донецька область, 25-27 травня 2017 року) . – 310 с. / 3 с.
19. Наукова збірка «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Біологічні науки. – Миколаїв. – № 1 (8), травень 2017. – 95 с. / 3 с.

Опонування на захисті докторських та кандидатських дисертацій

1. Докторська дисертація «Китоподібні Південної півкулі: біологія і перспектива відновлення популяцій» Михальов Ю. О. (2005) зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.
2. Докторська дисертація «Біологія і екологія європейського бабака (Marmota bobak Müller, 1776) та його сучасний стан» Токарський В. А. (2010) зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.
3. Докторська дисертація «Механізми трансформації структур черепа в еволюції нічниць та споріднених груп гладконосих рукокрилих» Дзеверін І. І. (2012) зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.
4. Докторська дисертація «Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх екологів в умовах переходу до сталого розвитку суспільства» Боголюбов В. М. (2014) зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (сільськогосподарські дисципліни).
5. Докторська дисертація “Внутрипопуляционная регуляция численности крапчатого суслика (Spermophilus suslicus Güld.) и других млекопитающих” Лобкова В. О. (2014) зі спеціальності 03.00.16 – екологія.
6. Кандидатська дисертація «Морфо-функциональные особенности, численность и пространственное распределение рыжей полёвки (Clethrioinomys glareolus) в широколиственных лесах Среднего Приднепровья» Семенюка С. К. (2001) зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.
7. Кандидатська дисертація «Борсук (Meles meles L., 1758) на заході України: (морфологія, поширення, екологія, охорона)» Дикий І. В. (2004) зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.
8. Кандидатська дисертація «Современное состояние рукокрылых фауны Украины в условиях антропогенной трансформации среды» Годлевська О. В. (2007) зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.
9. Кандидатська дисертація «Поширення, особливості екології та поведінки вовка (Canis lupus) на території України» Шквиря М. Г. (2008) зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.
10. Кандидатська дисертація “Вороновые птицы Северного Приазовья (размещение, численность, биология, хозяйственное значение)” Копилова Т. В. (2010) зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.
11. Кандидатська дисертація «Амфібії та рептилії Західного Поділля: фауна, екологія і поширення видів» Соболенко Л. Ю. (2010) зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.
12. Кандидатська дисертація «Пресноводные и проходные рыбы Нижнеднепровского бассейна: видовой состав, численность и изменения структуры популяций промысловых видов» Верлатий Д. Б. (2012) зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.
13. Кандидатська дисертація «Редкие и исчезающие виды грызунов степной зоны Восточной Украины» Русін М.Ю. (2013) зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.
14. Кандидатська дисертація «Заходи екологічної безпеки з відновлення та збереження мисливської теріофауни Лісостепового Поділля» Трач І. А. (2017) зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека.
15. Кандидатська дисертація «Популяційно-екологічні особливості сайгака (Saiga tatarica tatarica L.) в заповіднику «Асканія-Нова»» Смаголь В. О. (2017) зі спеціальності 03.00.16 – екологія.
16. Кандидатська дисертація «Гризуни зональних ландшафтів Правобережного Степу України: видовий склад, поширення і чисельність» Рашевська Г. В. (2018) зі спеціальності 03.00.08 – зоологія.