1.Спеціалізована вчена рада Д 18.819.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» та 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

2.Спеціалізована вчена рада К 18.819.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

 

Нормативні документи:

Положення про попередню експертизу дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук або доктора наук у ТДАТУ

Положення про порядок проходження попереднього розгляду дисертацій (спеціалізована вчена рада К 18.819.03)

Наказ МОН №1059 від 14.09.2011 Положення про спеціалізовану вчену раду

Постанова Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013 Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів

Наказ МОН України №13 від 14.01.2016 Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

Наказ МОН №40 від 12.01.2017  Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

Наказ МОН №1112 від 17.10.2012 Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук

Наказ МОН України №1220 від 23.09.2019 Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Щодо застосування наказу МОН України №1220 від 23.09.2019

Наказ МОН №758 від 14.07.2015 Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів»  від 17.11.2021 р. № 1197, що затверджує «Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук»

Перелік наукових фахових видань України

Перелік електронних фахових видань України

Наказ МОН №977 від 27.10.2008 Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

Державний стандарт України Документація. Звіти у сфері науки і техніки

Мережа спеціалізованих вчених рад

Паспорт спеціальності 05.05.11

Паспорт спеціальності 05.09.03

 

Положення про присудження ступеня доктора філософії у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

 

Перелік документів для подачі в спецраду

Перелік документів після захисту дисертації