Вас вітає

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ

Таврійського Державного Агротехнологічного Університету

IMG_3423

ЛОГО

Шановні науковці!

 

DSC_7756

Рада молодих учених і студентів Таврійського державного агротехнологічного університету (в подальшому РМУС ТДАТУ) є добровільним, самокерованим громадським об’єднанням, створеним з метою сприяння організації наукової діяльності молодих науковців та студентів, їхньому особистому та професійному зростанню, вирішення загальних проблем, пов’язаних з професійною діяльністю молодих науковців і захисту соціальних інтересів молодих учених та студентів.

Основні задачі РМУС:

 1. Сприяти науково-дослідній роботі молодих учених і студентів ТДАТУ. Підтримувати наукову спадковість, зберігати наукові школи і напрямки ТДАТУ.
 2. Надавати молодим ученим та студентам інформаційну, методичну, організаційну і, за можливості, матеріальну допомогу при підготовці дисертаційних робіт, виданні авторефератів, публікаціях наукових праць, а також при поїздках на науково-технічні конференції.
 3. Вести інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди і грантову підтримку молодих учених і студентів.25348366_1616942425036665_4804577310227690051_n — копия
 4. Надавати можливу інформаційну і правову підтримку при формуванні науково-дослідних лабораторій, пошуку коштів для придбання необхідного обладнання і обчислювальної техніки.
 5. Сприяти поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих учених і студентів. Проводити аналіз можливості виконання замовлень і договірних робіт в різних організаційно-правових формах.
 6. Підвищувати наукову кваліфікацію і професійний рівень молодих вчених та студентів.
 7.  Сприяти професійному росту наукової молоді ТДАТУ, розвитку молодіжних наукових ініціатив і закріпленню молодих наукових кадрів в штаті ТДАТУ.
 8. Сприяти організації наукових шкіл, конференцій, семінарів, симпозіумів, в тому числі міжнародних, які проводяться на базі ТДАТУ.
 9. Організовувати зустрічі, диспути, круглі столи з метою виявлення і узагальнення інформації про напрямки і результати наукових та науково-практичних досліджень молодих учених та студентів ТДАТУ.
 10. Організовувати і проводити наукові конференції, семінари та конкурси наукових робіт молодих учених і студентів ТДАТУ.
 11. Висувати кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій.
 12. Сприяти представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих учених і студентів ТДАТУ.DSC_8051 — копия
 13. Виконувати роль представницького органу і захищати права молодих учених і студентів у Вченій раді ТДАТУ. Виявляти думку наукової молоді щодо різних аспектів професійної діяльності і соціально-побутових питань.
 14. Представляти інтереси молодих учених і студентів в державних органах, муніципальних, наукових, громадських об’єднаннях та інших організаціях.
 15. Організовувати соціологічні дослідження серед наукової молоді ТДАТУ з метою виявлення проблем молодих учених і студентів і пошуку шляхів їх вирішення.
 16. Проводити пошук форм вирішення житлових і побутових проблем молодих учених ТДАТУ.