новини 

Рада молодих учених та здобувачів вищої освіти Таврійського державного агротехнологічного університету  є добровільним, самокерованим громадським об’єднанням, створеним з метою сприяння організації наукової діяльності молодих науковців та здобувачів вищої освіти, їхньому особистому та професійному зростанню, вирішення загальних проблем, пов’язаних з професійною діяльністю молодих науковців і захисту соціальних інтересів молодих вчених та здобувачів вищої освіти.

0-02-05-2f36c5c1bf19ec0f92ac807ed96f8ff571a5b2218789133736924d802169eb4b_d5968dfc

 

Рада молодих учених та здобувачів вищої освіти

1. Сприяє науково-дослідній роботі молодих учених здобувачів вищої освіти ТДАТУ.
2. Підтримує наукову спадковість, зберігає наукові школи і напрямки ТДАТУ.
3. Надає молодим ученим та здобувачам вищої освіти інформаційну, методичну, організаційну і, за можливості, матеріальну допомогу при підготовці дисертаційних робіт, виданні авторефератів, публікаціях наукових праць, а також при відрядженнях на науково-технічні конференції тощо.
4. Веде інформаційну підтримку наукової молоді шляхом пошуку і розповсюдження даних про фонди і грантову підтримку молодих учених та здобувачів вищої освіти.
5. Надає можливу інформаційну і правову підтримку при формуванні науково-дослідних лабораторій, пошуку коштів для придбання необхідного обладнання і обчислювальної техніки.
6. Сприяє поширенню (впровадженню) результатів наукових досліджень молодих учених та здобувачів вищої освіти. Проводить аналіз можливості виконання замовлень і договірних робіт в різних організаційно-правових формах.
7. Підвищує наукову кваліфікацію і професійний рівень молодих вчених та здобувачів вищої освіти.
8. Сприяє професійному росту наукової молоді ТДАТУ, розвитку молодіжних наукових ініціатив і закріпленню молодих наукових кадрів в штаті ТДАТУ.
9. Сприяє організації наукових шкіл, конференцій, семінарів, симпозіумів, в тому числі міжнародних, які проводяться на базі ТДАТУ.
10. Організовує зустрічі, диспути, круглі столи з метою виявлення і узагальнення інформації про напрямки і результати наукових та науково-практичних досліджень молодих учених та здобувачів вищої освіти ТДАТУ.
11. Організовуває і проводить наукові конференції, семінари та конкурси наукових робіт молодих учених та здобувачів вищої освіти ТДАТУ.
12. Висуває кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій.
13. Сприяє представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав молодих учених та здобувачів вищої освіти ТДАТУ.
14. Виконує роль представницького органу і захищає права молодих учених та здобувачів вищої освіти у Вченій раді ТДАТУ. Виявляє думку наукової молоді щодо різних аспектів професійної діяльності і соціально-побутових питань.
15. Представляє інтереси молодих учених та здобувачів вищої освіти в державних органах, муніципальних, наукових, громадських об’єднаннях та інших організаціях.
16. Організовує соціологічні дослідження серед наукової молоді ТДАТУ з метою виявлення проблем молодих учених та здобувачів вищої освіти і пошуку шляхів їх вирішення.
17. Проводить пошук форм вирішення житлових і побутових проблем молодих учених ТДАТУ.

Секретар РМУЗВО:

Холодняк Юлія Володимирівна

Email: yuliya.kholodnyak@tsatu.edu.ua