НАУКОВА ШКОЛА

«Мелітопольська наукова школа землеробської механіки»

Рік заснування: 1967

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Засновником і керівником Мелітопольської наукової школи землеробської механіки став Артур Сергійович Кушнарьов. Згуртований колектив однодумців особливу увагу приділяє поєднанню науки і сільського господарства, практичному застосуванню результатів науково-дослідної роботи. Всі нововведення обов’язково проходили виробничу перевірку, що значно прискорювало їх застосування у сільському господарстві. Науково-дослідна, в певній мірі творча атмосфера школи, дозволила привернути увагу не тільки науковців, а і студентів інституту Поглиблення наукових дослідів сприяло появі нових наукових напрямів: «Збирання зернових методом очісування» та «Виготовлення регулярних волоконно-оптичних джгутів». Завдяки цьому у МІМСГу з’явилися лабораторія з виготовлення регулярних волоконно-оптичних джгутів – керівник к. т. н. В. О. Ваганов, та лабораторія збирання зернових методом очісування – керівник д. т. н. П. А. Шабанов.
Розвиток наукової школи А. С. Кушнарьова привів до того, що в 80-і роки Всесоюзні конференції з землеробської механіки проводилися щорічно у м. Мелітополь, на базі МІМСГу. В роботі конференції 1989 року прийняли участь близько трьохсот науковців, більшість з них виступили з доповідями. Представники практично всіх великих наукових центрів неодноразово брали участь в роботі цих конференцій. За ініціативою А. С. Кушнарьова у 1993 році на базі ТДАТУ відбулась Міжнародна конференція «Protection of soil Environment by avidance of Compaction & Proper soil Tillage», де були представлені понад 30 держав, зокрема США, Англія, Німеччина, Швеція, Китай. Подія такого рівня відбулася в Мелітополі вперше. Розвиток інформаційних технологій дозволив перейти на новий вид спілкування – міжнародні Інтернет-конференції. Розуміючи ці зміни, Артур Сергійович одним з перших почав працювати над організацією та проведенням міжнародних Інтернет – конференцій з землеробської механіки.
Мелітопольська наукова школа землеробської механіки: історико-бібліографічний нарис / ТДАТУ; укладач С. В. Вовченко. – Мелітополь, 2016. – 31 с.

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ
  • механіко-технологічні основи землеробської механіки та механіки ґрунту;
  • ґрунтозахисні технології та засоби механізації для їхнього здійснення;
  • конструктивні особливості сільськогосподарських машин;
  • підвищення ефективності використання машино-тракторних агрегатів при вирощуванні сільськогосподарських культур;
  • механізація ресурсозберігаючих методів збирання врожаю та обробки насіння.
ЗАСНОВНИКИ ШКОЛИ

Кушнарев

Кушнарьов Артур Сергійович

(1935-2017)

доктор технічних наук, професор, член-кореспондент УААН, заслужений працівник освіти України, засновник і керівник Мелітопольської школи землеробської механіки

З 1963 року починається трудова діяльність А. С. Кушнарьова в стінах Мелітопольського інституту механізації сільського господарства. За п’ятдесят років своєї трудової діяльності в навчальному закладі, Артур Сергійович працював на посадах асистента, доцента, професора, завідувача кафедрою, проректора з наукової роботи.

У 1964 р. у Всесоюзному інституті сільськогосподарської заочної освіти захистив кандидатську дисертацію на тему: «Освоєння мілкодолинних луків Якутії», а в 1982 р. у Челябінському інституті механізації та електрифікації сільського господарства – докторську дисертацію на тему: «Механіко-технологічні основи процесу дії робочих органів ґрунтообробних машин і знарядь на ґрунт». З 1974 по 1985 роки А. С. Кушнарьов – проректор з наукової роботи МІМСГу. Будучи проректором з наукової роботи, Артур Сергійович організував підготовку наукових кадрів для інституту в найбільших наукових центрах СРСР (у Москві, Ленінграді, Мінську, Києві та інших містах). Упродовж 1985 – 1993 рр. Артур Сергійович — завідувач кафедри Мелітопольського інституту механізації сільського господарства. У 1993-1997 рр. – Генеральний директор Інституту механізації тваринництва Української академії аграрних наук у Запоріжжі. Працюючи генеральним директором, Артур Сергійович основну увагу приділяв продовольчому ринку і місцю АПК України у світовій економіці. З 1997 р. – завідував кафедрою «Теоретична механіка, теорія машин і механізмів» Таврійської державної агротехнічної академії. Потім працював у ДП “УкрНДІ прогнозування та випробування техніки та технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого”.

Коло наукових інтересів вченого:

  • механіко-технологічні основи землеробської механіки та механіки ґрунту;
  • ґрунтозахисні технології та засоби механізації для їхнього здійснення;
  • комплексна програма забезпечення населення України молочними продуктами.

А. С. Кушнарьов – засновник ряду нових напрямків в аграрній науці. Розробив методику комплексної оцінки техніки і технологій для тваринництва, птахівництва та кормовиробництва. Брав участь у роботі міжнародних конференцій у Польщі, Голландії, Білорусії, Казахстані, Росії.

Серія робіт з ґрунтозахисного землеробства і безпосередня організація впровадження цих технологій в степовій зоні України дозволили забути мешканцям півдня України найбільшу екологічну катастрофу тих років – пилові (або “чорні”) бурі. Визнання його наукових досягнень в цій галузі відзначено ювілейною медаллю В. В. Докучаєва, заснованою Академією наук СРСР. Наукові розробки Артура Сергійовича багаторазово відзначені срібними, бронзовими медалями та дипломами ВДНГ СРСР і України. Створений ним типорозмірний ряд робочих органів для ґрунтозахисної технології, поставлено на виробництво на машинобудівних підприємствах України.

Педагогічна діяльність професора А. С. Кушнарьова відзначена знаком “Відмінник вищої школи СРСР”. Велика робота велася ним по залученню студентів до науково-дослідної роботи. Під керівництвом вченого підготовлено 4 доктори та 23 кандидати наук. Він автор понад 200 наукових статей, монографій, довідників, авторських свідоцтв. Засновник і керівник Мелітопольської школи землеробської механіки.

У 1993 p. Артура Сергійовича було обрано членом-кореспондентом УААН: відділення землеробства, меліорації та механізації. Нагороджений орденом “Знак Пошани”, медалями. 28 жовтня 2005 року А. С. Кушнарьову присвоєно звання “Почесний громадянин м. Мелітополь”.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ Кушнарьова А. С.

1. Довідник по регулюванню сільськогосподарських машин / В. І. Кочев, А. С. Кушнарьов, В. Д. Роговий та ін.; за ред. В. І. Кочева. – К.: Урожай, 1985. – 312 с.
2. Использование априорной информации для построения полиномиальных моделей взаимодействия сферических дисков дискаторов с почвой / А. Кушнарев и др. // Техніка і технології АПК. – 2009. – № 2. – С. 21-25.
3. Использование методов математического (имитационного) моделирования при разработке конструктивных и технологических параметров высевающего аппарата / А. Кушнарев и др. // Техніка і технології АПК. – 2008. – № 3-4. – С. 11-15.
4. Кушнарев А. С. Биосферные основы повышения продуктивности земледелия / А. С. Кушнарев // Практичне природне землеробство: якість продукції, ефективність, перспективи: матеріали міжнародного семінару (15 листопада 2013 р.) / ТДАТУ. – Мелітополь: Люкс, 2013. – С. 91-102.
5. Кушнарев А. С. Выбор способа основной обработки почвы / А. С. Кушнарев, В. Д. Алба // Теория и расчет почвообрабатывающих машин: сб. науч. трудов / ВИМ; гл. ред. В. И. Анискин. – М., 1989. – Т. 120. – С. 158-164.
6. Кушнарев А. С. Дискатор – новое почвообрабатывающее орудие, обеспечивающее переход от традиционной технологии производства сельскохозяйственной продукции к энергосберегающей технологии No-till / А. С. Кушнарев. – Белая Церковь, 2010. – 60 с.
7. Кушнарев А. С. Дослідження процесу капсування насіння овочевих культур / А. С. Кушнарьов, Л. Мазурик // Техніка і технології АПК. – 2011.- № 4. – С. 23-25.
8. Кушнарев А. С. Земледельческая механика в ХХ веке / А. С. Кушнарев, Н. И. Кленин // Земледельческая механика на рубеже столетий: сб. докладов межд. науч.-техн. конф. (Мелитополь, 2-10 ноября 2001 г.) / ТДАТА. – Мелитополь, 2001. – С. 3-6.
9. Кушнарев А. С. Исследование технологических систем первичной обработки мелкодолинных закочкаренных лугов Центральной Якутии: автореферат дис… канд. техн. наук / А. С. Кушнарев; ВСХИЗО. – М., 1964. – 24 с.
10. Кушнарев А. С. Концепция научно-технической политики по обеспечению специальной техникой мелких производителей овощей и картофеля / А. С. Кушнарев // Техніка АПК. – 2007. – № 4/5. – С. 33-36.
11. Кушнарев А. Методологические предпосылки выбора способа обработки почвы / А. Кушнарев, В. Погорелый // Техніка АПК: науково-технічний журнал. – 2008. – № 1. – С. 17-20.
12. Кушнарев А. С. Механико-технологические основы обработки почвы / А. С. Кушнарев, В. И. Кочев. – К.: Урожай, 1989. – 139 с.
13. Кушнарев А. С. Механико-технологические основы процесса воздействия рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий на почву: автореферат дис… д-ра техн. наук: 05.20.01 / А. С. Кушнарев; ЧИМЭСХ. – Челябинск, 1981. – 50 с.
14. Кушнарев А. С. Моделирование динамики свойств дражированных семян в почве / А. С. Кушнарев, Е. К. Сербий // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: електронне фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6, т. 1. – С. 35-52.
15. Кушнарьов А. Моделювання взаємодії викопуючого робочого органу з ґрунтом / А. Кушнарьов, Л. Шустік, С. Маринін // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. / УкрНІІПІТ ім. Л. Погорілого. – Дослідницьке, 2012. – Вип. 16 (30), кн. 1: Сільськогосподарська техніка – ХХІ: конструювання, випробування, прогнозування. – С. 384- 391.
16. Кушнарев А. Новые научные подходы к выбору способа обработки почвы / А. Кушнарев, В. Кравчук // Техніка і технології АПК. – 2010. – № 5. – С. 6-10.
17. Кушнарёв А. Проблемы совершенствования технологии уборки зерновых / А. Кушнарёв, В. Кравчук, А. Леженкин // Техніка і технології АПК. – 2010. – № 2. – С. 6-12.
18. Кушнарев А. С. Проектирование рыхлительных рабочих органов
культиваторов / А. С. Кушнарев. – К., 1979. – 20 с.
19. Кушнарев А. С. Технология производства овощей на капельном орошении: доклад на заседании отделения механизации, электрификации и автоматизации сельского хозяйства / А. С. Кушнарев, С. А. Кушнарев; УСХА. – Мелитополь, 2003. – 52 с.
20. Kushnarev A. S. Ways of improvement of stability of tillage tools with spring shanks moving in depth / A. S. Kushnarev, I. A. Shevchenko // Роль земледельческой механики в социальном развития общества: сб. науч. докладов Междунар. интернет-конференции / ТГАТА; ННЦ УИМЭСХ. – К., 2005. – Т. 1. – С. 11-22.
21. Kushnarev A. The substantiation of the optimum type of the machine for the aggregation with the tillage sowing complex / A. Kushnarev, V. Serbiy // Journal of agriculture and environment =
[Сільське господарство та навколишнє середовище] / Tavria state agrotechnological universit. – Melitopol, 2017. – Vol. 1, № 1. – P. 41-45.
22. К экологическим проблемам применения машинно-тракторных агрегатов / А. С. Кушнарев [и др.] // Актуальные проблемы сельского хозяйства горных территорий : мат.VI Межд. науч.-практ. конф. (29 сентября 2017 г.) / Горно-Алтайский государственный университет . – Горно-Алтайск, 2017. – С. 352-356.
23. Маринін С. Дослідження форми викопувального робочого органу / С. Маринін, А. С. Кушнарьов, Л. Мариніна // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільского господарства України : зб. наук. праць / УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – К., 2017. – Вип. 21 (35). – С. 81-87.
24. Дослідження сільськогосподарської техніки. Практикум науковцю / В. І. Кравчук, Г. А. Хайліс, А. С. Кушнарьов, О. О. Налобіна. – К. : [б. и.], 2016. – 328 с.

БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЇ КУШНАРЬОВА А.С.

Кушнарьов Артур Сергійович: біобібліографічний покажчик публікацій з 1962 по 2015 рік / ТДАТУ; наукова бібліотека; укладач Н. М. Семенюк. – Мелітополь, 2015. – 52 с. – „Біобібліографістика
провідних вчених ТДАТУ”

ПОСЛІДОВНИКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Колектив наукової школи в більшості складався з співробітників ТДАТУ: к. т. н. А. В. Бауков, к. т. н. В. І. Кузьмин, к. т. н. Л. Ф. Бабицький, к. т. н. В. Д. Алба, к. т. н. О. В. Білокопитов, к. т. н. Є. К. Сербій, к. т. н. В. К. Сербій, к. т. н. Є. В. Бобровний та ін.

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ У НАУКОВІЙ ШКОЛІ

1. Алба В. Д. Вибір режимів технологічного процесу коткування і оптимізація параметрів котків з урахуванням грунтово-кліматичних умов: автореферат дис… канд. техн. наук: 05.20.01 / В. Д. Алба; МІМСГ. – Мелітополь, 1993. – 16 с.
2. Бабицкий Л. Ф. Исследование и обоснование геометрических параметров зубчатых рабочих органов культиваторов для противоэрозионной обработки почв: автореферат дис… канд. техн. наук: 05.20.01 / Л. Ф. Бабицкий; ЧИМЭСХ. – Челябинск, 1979. – 20 с.
3. Базаров В. П. Обоснование параметров нелинейных упругих подвесок рабочих органов культиваторов: автореферат дис… канд. техн. наук: 05.20.01 / В. П. Базаров; ВСХИЗО. – М., 1985. – 18 с.
4. Бауков А. В. Исследование и обоснование формы рыхлительных рабочих органов культиваторов для почв юга Украины: автореферат дис… канд. техн. наук: 05.185 / А. В. Бауков; ХИМЭСХ. – Харьков, 1969. – 27 с.
5. Білокопитов О. В. Обгрунтування раціональних параметрів робочих елементів голчастих робочих органів для суцільного обробітку грунту в умовах півдня України: автореферат дис…канд. техн. наук: 05.20.01 / О. В. Білокопитов; ТДАТА. – Мелітополь, 1998. – 21 с.
6. Бобровний Є. В. Обгрунтування кінематичних параметрів робочих органів дискаторів для загортання рослинних решток, оброблених біодеструктором: автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.05.11 / Євген Вікторович Бобровний; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. – Мелітополь, 2014. – 20 с.
7. Данченко Н. Н. Обоснование параметров щеточного устройства для очесывания метелок риса на корню: автореферат дис… канд. техн. наук: 05.20.01 / Н. Н. Данченко; ЧИМЭСХ. – Челябинск, 1983. – 15 с.
8. Дюжаев В. П. Обоснование технологических и конструктивных параметов упругой подвески корпуса плуга: дис…канд. техн. наук: 05.05.11 / В. П. Дюжаев; ТГАТА. – Мелитополь, 2007. – 13с.
9. Игамбердиев А. К. Обоснование технологии и технических средств для глубокого рыхления почв при производстве хлопчатника: автореф. дис… канд. техн. наук: спец. 05.20.01 / А. К. Игамбердиев. – Харьков, 1988. – 16 с.
10. Мариніна Л. І. Обґрунтування параметрів машини для формування штучної оболонки на насінні овочевих культур: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.05.11 / Л. І. Мариніна; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2015. – 24 с.
11. Рогач Ю. П. Обоснование оптимальных параметров и разработка зональных рабочих органов культиватора-плоскореза для зоны юга Украины: автореферат дис… канд. техн. наук: 05.20.01 / Ю. П. Рогач; МИМСХ. – Мелитополь, 1992. – 15 с.
12. Сербій В. К. Підвищення ефективності функціонування машинно-тракторних агрегатів з розробкою геоінформаційних моделей полів: автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.05.11 / В. К. Сербій; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Х., 2011. – 20 с. : рис., табл.
13. Сербій Є. К. Обгрунтування конструктивних та технологічних параметрів висівного апарату овочевої сівалки: автореферат дис. … канд. техн. наук: 05.05.11 / Є. К. Сербій; ТДАТУ. – Мелітополь, 2008. -20 с.