Наукова школа

Ефективне використання антиоксидантів у виробництві та зберіганні сільськогосподарської продукції

Рік заснування: 1995

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Наукова школа «Ефективне використання антиоксидантів у виробництві та зберіганні сільськогосподарської продукції», була заснована у 1995 році д. с-г. н., професором Валентиною Василівною Калиткою.
Діяльність дослідників була направлена на розробку комплексних антиоксидантів та їх використання у птахівництві, рослинництві і при зберіганні плодоовочевої продукції. Науковцями розроблено систему антиоксидантного захисту організму різних птахів в їх адаптації до умов утримання та технології застосування антиоксидантних препаратів для підвищення ефективності вирощування і тривалого зберігання продукції рослинництва. В. В. Калитка особисто розробила високоефективні регулятори росту антистресової дії, які широко використовуються у аграрному виробництві.
За період існування школи підготовлено 4 доктора і 10 кандидатів сільськогосподарських та біологічних наук.

ОСНОВНІ НАУКОВИ НАПРЯМИ:

– вивчення функціонування системи антиоксидантного захисту сільськогосподарської птиці;
– розробка комплексних антиоксидантів для захисту сільськогосподарських культур;
– розробка технології використання екологічно безпечних біоантиоксидантів при зберіганні плодоовочевої продукції;
– розробка технології використання регуляторів росту і біодобрив в системі органічного землеробства.

ЗАСНОВНИК ШКОЛИ

Kalitka

Калитка Валентина Василівна

доктор сільськогосподарських наук, професор

(25.051946 – 09.10.2017)

Валентина Василівна народилась 25 травня 1946 року в селі Потоки Таращанського району Київської області. Закінчивши школу із золотою медаллю, вступила на хімічний факультет Чернівецького державного університету, де отримала диплом із відзнакою (1969). Подальшу долю вирішила пов’язати з наукою: 1973 року закінчила аспірантуру і почала працювати в науково-дослідній лабораторії кафедри органічної хімії ЧДУ, де у 1975 році захистила кандидатську дисертацію: «Исследование некоторых хинолиниевых соединений и жирно-ароматических кетонов в реакции Ортолева-Кинча» за спеціальністю «Органічна хімія». У цій роботі Валентина Василівна дослідила синтез і властивості біологічно активних похідних піридину і хіноліну. У 1977 році Валентину Калитку обрали на посаду старшої викладачки кафедри хімії Мелітопольського державного педагогічного інституту, а впродовж 1979-1985 років вона працювала у цьому вузі завідувачкою кафедри органічної та біологічної хімії. З 1987 року Валентина Калитка працювала доценткою кафедри хімії та біохімії біологічного факультету Запорізького державного університету. У 1995 році захистила докторську дисертацію «Дослідження біологічних властивостей комплексних водо- та жиророзчинних антиоксидантів та їх впливу на антиоксидантну систему захисту організму курей». Упродовж 1995-2010 років Валентина Василівна працювала завідувачкою кафедри загального землеробства в Таврійському державному агротехнологічному університеті. З 2008 року очолювала НДІ агротехнології та екології ТДАТУ. В. В. Калитка пройшла шлях від вчительки хімії до професорки, від аспірантки до докторки сільськогосподарських наук. Завдяки її зусиллям були відкриті нові спеціальності, створена сучасна матеріально-технічна база для підготовки студентів з спеціальності “Агрономія”. Нею були розроблені високоефективні регулятори росту антистресової дії, які широко використовуються у аграрному виробництві. Протягом останніх десяти років вона була членом дисертаційних рад та експертної ради Вищої Атестаційної комісії з агрономії та лісового господарства. Валентина Василівна була талановитою дослідницею, педагогом та організаторкою, прихильницею колективного стилю роботи. Об’єднала навколо себе молодих дослідників, створила творчу атмосферу, сприяла їх розвитку і становленню. Особистий науковий доробок Валентини Василівни налічує близько 200 публікацій, патентів, наукових розробок. За свої досягнення протягом життя В. В. Калитка була відзначена орденом Княгині Ольги III ступеня, знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ і ІІ ступеня, трудовою відзнакою «Знак пошани», Почесною грамотою Запорізької обласної ради, Почесною відзнакою Аграрного союзу України, Почесним званням «Заслужений працівник освіти України», Орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ КАЛИТКИ В.В.
 1. Антиоксидантна композиція “АОК-М” для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культу : патент України № 8501: МПК A 01 C 1/06, A 01 N 31/14, C 09 D 123/00 / О. М. Заславський, В. В. Калитка, Т. О. Малахова; ПВКФ “Імпторгсервіс”, ТДАТА. – № 20041210460; Заявл. 20.12.2004; Опубл. 15.08.2005, Бюл. № 8.
 2. Антиоксидантна композиція для обробки яблук перед зберіганням: патент України № 54289: МПК A 23 B 7/14 / В. В. Калитка, М. Є. Сердюк, С. С. Байбєрова; ТДАТУ. – № u201002582; Заявл. 09.03.2010; Опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21.
 3. Калитка В. В. Інтенсивність перекисного окислення ліпідів при проростанні насіння пшениці озимої (Triticum Aestivum L.) за дії протруйників і регуляторів росту / В. В. Калитка, Ю. О. Кліпакова // Вісник аграрної науки Причорномор’я: науковий журнал / МНАУ. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 81-82.
 4. Калитка В. В. Вплив природних гуматів і гідротермічних умов на продуктивність насаджень суниці садової (Fragaria ananassa) / В. В. Калитка, К. М. Карпенко // Таврійський науковий вісник: наук. журнал / ХДАУ; гол. ред. Ю. Є. Кирилов. – Херсон, 2015. – Вип. 95. – С. 21-28. – (Сільськогосподарські науки).
 5. Калитка В. В. Вплив регулятора росту рослин та різнокомпонентних протруйників на проростання насіння пшениці озимої (Triticum aestivum L.) / В. В. Калитка, Ю. О. Кліпакова, З. В. Золотухіна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / НУБіП; відп. ред. С. М. Ніколаєнко. – К., 2016. – Вип. 235. – С. 24-33.
 6. Калитка В. В. Дослідження біологічних властивостей комплексних водо- та жиророзчинних антиоксидантів та їх впливу на антиоксидантову систему захисту організму курей: автореф. дис… д-ра с.- г. наук: 06.00.25 / В. В. Калитка; УААН, Інститут фізіології і біохімії тварин. – Львів, 1995. – 44 с.
 7. Калитка В. В. Засвоєння азоту рослинами інтенсивних сортів пшениці озимої за використання регулятора росту АКМ / В. В. Калитка, З. В. Золотухіна. – Електрон. текстові дані: on-line // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України: електрон. наук. фах. видання / НУБіП. – 2015. – № 2.
 8. Калитка В. В. Лекції з хімії: для студентів енергетичного фак-ту / В. В. Калитка, В. Г. Зайцев. – Мелітополь, 2007. – 168 с.
 9. Калитка В. В. Оптимизация продукционного процесса гороха (PISUM SATIVUM L.) в условиях южной Степи Украины / В. В. Калитка, М. В. Капинос // Stiinta agricola = Аграрная наука / Гос. аграр. ун-т Молдовы. – 2015. – № 2. – С. 36-41.
 10. Калитка В. В. Пигментный комплекс и продуктивность растений ячменя озимого в зависимости от предшественника и действия регулятора роста АКМ / В. В. Калитка, Т. Н. Кравченко // Stiinta agricola = Аграрная наука / Гос. аграр. ун-т Молдовы. – 2014. – № 2. – С. 32-37.
 11. Капінос М. В. Фітостимулювальні та адаптогенні властивості регуляторів росту рослин і активних штамів ризобій при проростанні насіння гороху посівного (PISUM SATIVUM L.) / М. В. Капінос, В. В. Калитка // Селекція, генетика та технологія вирощування сільськогосподарських культур: мат. V Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (с. Центральне, 21 квітня 2017 р.) / НААН України, МІП ім. В. М. Ремесла. – Вінниця, 2017. – С. 64.
 12. Композиція для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур (“гумаксид”): патент України: МПК A 01 C 1/00, A 01 N 31/00, A 01 N 61/00 / В. В. Калитка, М. В. Капінос; ТДАТУ. – № u20130287; Заявл. 07.03.2013; Опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16.
 13. Спосіб підвищення стресостійкості та продуктивності овочевих культур: патент України № 58258: МПК A 01 C 1/06, A 01 N 31/00, C 05 G 3/00 / В. В. Калитка, К. М. Карпенко; ТДАТУ. – № u201010475; Заявл. 30.08.2010; Опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7.
 14. Спосіб підготовки зелених овочів до зберігання: патент України № 85031: МПК A 23 B 7/14 / В. В. Калитка та ін.; ТДАТУ. – № u201305153; Заявл. 22.04.2013; Опубл. 11.11.2013, Бюл. № 21.
 15. Kalytka V. V. Oxidative stress and seed germination of winter wheat / V. V. Kalytka, Yu. Klipakova. – Електрон. текстові дані: on-line // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України: електрон. наук. фах. видання / НУБіП. – К., 2017.
ПОСЛІДОВНИКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

suharenko

Сухаренко Олена Іванівна – Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи.

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1997 року. У 2003 захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Годівля тварин і технологія кормів “

Сухаренко О. І. Вплив антиоксидантних препаратів на обмін речовин, перетравність кормів та продуктивність качок: автореферат дис… канд. с.-г. наук: 06.02.02. -годівля тварин і технологія кормів / О. І. Сухаренко; наук. кер. В. В. Калитка; Нац. аграр. унт. – К., 2003. – 20 с.

kolesnykov

Колєсніков Максим Олександрович – Кандидат сільськогосподарських наук, завідувач кафедри плодоовочівництва виноградарства та біохімії.

Закінчив Мелітопольський державний педагогічний інститут, у 1995 році. З 1997 року працює в Таврійському державному агротехнологічному університеті. Кандидатську дисертацію на тему «Стан процесів переокислення та антиоксидантної системи організму каченят в постнатальному онтогенезі» захистив у 2003 році.

Колесніков М. О. Стан процесів переокислення та антиоксидантної системи організму каченят в постнатальному онтогенезі: автореферат дис. … канд. с.-х. наук: 03.00.04 / М. О. Колесніков; наук. кер. В. В. Калитка; НАУ. – К., 2003. – 18 с.

eremenko

Єременко Оксана Анатоліївна – Докторка сільськогосподарських наук, професор.

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 03.00.04 – біохімія. В 2018 році захистила докторську дисертацію за темою «Агробіологічні основи формування продуктивності олійних культур».

Єременко О. А. Особливості оксидативного стресу і антиоксидантного захисту організму у фазанів за умов штучного розведення: автореферат дис… канд. с.-г. наук: 03.00.04 – біохімія / О. А. Єременко; НАУ. – Київ, 2006. – 20 с.

 

gerasko

Герасько Тетяна Володимирівна – Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри плодоовочівництва виноградарства та біохімії.

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2003 р. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фізіолого-біохімічні особливості формування морозостійкості і продуктивності озимої пшениці за дії антиоксидантів».

Герасько Т. В. Вплив антиоксидантів на фізіологобіохімічні реакції рослин та продуктивність пшениці озимої: автореферат дис… канд. с.-г. наук: 03.00.12 – фізіологія рослин / Т. В. Герасько; наук. кер. В. В. Калитка; Уман. держ. аграр. ун-т. – Умань, 2008. – 20 с.

pokopceva

Покопцева Людмила Анатоліївна – Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва імені професора В. В. Калитки

Закінчила у 2000 році Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю “Біологія і хімія”. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва.

Покопцева Л. А. Зберігання посівних і технологічних властивостей насіння соняшнику в умовах півдня України: автореферат дис… канд. с.-г. наук: 06.01.15 / Л. А. Покопцева; наук. кер. В. В. Калитка; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – К., 2009. -21 с.

danchenko

Данченко Олена Олександрівна – Доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи.

Закінчила хімічний факультет Дніпропетровського державного університету. У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему «Антиоксидантний статус свійських гусеподібних за різного антропогенного навантаження».

Данченко О. О. Антиоксидантний статус свійських гусеподібних за різного антропогенного навантаження: автореферат дис. … д-ра с.-г. наук: 03.00.04 / О. О. Данченко; наук. консультант В. В. Калитка; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2010. – 44 с.

bezmennikova

Безменнікова Вікторія Михайлівна – Кандидат сільськогосподарських наук.

Працювала асистентом кафедри загального землеробства та технології переробки продукції сільського господарства. Коло наукових інтересів – технології комплексного використання антиоксидантів при зберіганні плодової продукції. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук захистила у 2010 році.

Безменнікова В. М. Обґрунтування використання нових антиоксидантних препаратів для зберігання плодів абрикоса: автореферат дис… канд. с.-г. наук: 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва / В. М. Безменнікова; наук. кер. В. В. Калитка; Нац. унт біоресурсів і природокористування України. – К., 2010. – 22с.

 

zolotuhina

Золотухіна (Білоусова) Зоя Володимирівна – Кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри рослинництва імені професора В. В. Калитки.

Закінчила з відзнакою факультет агротехнологій та екології Таврійського агротехнологічного університету у 2008 році за спеціальністю «Агрономія». У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.09 – рослинництво.

Золотухіна З. В. Продуктивність та якість зерна інтенсивних сортів пшениці озимої залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Південного Степу України: автореферат дис… канд. с.-г. наук: 06.01.09 – рослинництво / З. В. Золотухіна; наук. кер. В. В. Калитка; Херс. держ. аграр. ун-т. – Херсон, 2015. – 20.

priss

Прісс Олеся Петрівна – Доктор технічних наук, професорка, завідувачка кафедрою харчових технологій та готельно-ресторанної справи.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування використання нових комплексних антиоксидантних препаратів для тривалого зберіганняяблук». В 2017 році захистила дисертацію «Наукові основи зберігання плодових овочів з використанням обробки біологічно активними речовинами» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Вчене звання професора кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи отримала в 2018 році.

Прісс О. П. Наукові основи зберігання плодових овочів з використанням обробки біологічно активними речовинами: автореф. дис. … д. т. н.: спец. 05.18.13 / О. П. Прісс Олеся; НУХТ. – К., 2017. – 45 с.

serdyuk

Сердюк Марина Єгорівна – Доктор технічних наук, професор кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи.

У 1992 році отримала вищу освіту у Санкт-Петербурзькому інституті холодильної промисловості за спеціальністю «Технологія консервування». Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.00.29 – «Первинна обробка, зберігання зерна та іншої продукції рослинництва» у 1997 році. В 2018 році захистила докторську дисертацію за темою “Наукові засади холодильного зберігання плодів з використанням обробки антиоксидантними речовинами”.

Сердюк М. Є. Наукові засади холодильного зберігання плодів з використанням обробки антиоксидантними речовинами: автореф. дис. … д. т. н.; 05.18.13 / М. Є. Сердюк; ТДАТУ, ОНАХТ. – Мелітополь, 2018. – 44 с.

klipakova

Кліпакова Юлія Олександрівна – Кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри рослинництва імені професора В. В. Калитки.

У 2009 році закінчила з відзнакою Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія». В 2018 році закінчила Таврійський державний агротехнологічний університет. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностю “Рослинництво” захистила у 2019 році.

Кліпакова Ю. О. Продуктивність сортів пшениці озимої під впливом протруйників та регуляторів росту рослин в умовах південного Степу України: автореф. дис. … к. с.-г. наук; 06.01.09 / Ю. О. Кліпакова; ТДАТУ. – Миколаїв, 2019. – 22 с.

karpenko

Карпенко Костянтин Маркович – Кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри рослинництва імені професора В. В. Калитки.

У 2008 році закінчив з відзнакою факультет агротехнологій та екології Таврійського державного агротехнологічного університету за спеціальністю «Агрономія», агроном-дослідник. У 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Карпенко К. М. Технологічні та біологічні особливості формування продуктивності помідора за органічного виробництва в умовах Південного Степу України: автореф. дис. … к. с. г. н.: 06.01.06 / К. М. Карпенко; Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2019. – 24 с.

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ
   li style=”text-align: justify;”>Безменнікова В. М. Обґрунтування використання нових антиоксидантних препаратів для зберігання плодів абрикоса: автореферат дис… канд. с.-г. наук: 06.01.15 / В. М. Безменнікова; наук. кер. В. В. Калитка; Нац. унт біоресурсів і природокористування України. – К., 2010. – 22с.

li style=”text-align: justify;”>Герасько Т. В. Вплив антиоксидантів на фізіологобіохімічні реакції рослин та продуктивність пшениці озимої: автореферат дис… канд. с.-г. наук: 03.00.12 – фізіологія рослин / Т. В. Герасько; наук. кер. В. В. Калитка; Уман. держ. аграр. ун-т. – Умань, 2008. – 20 с.

li style=”text-align: justify;”>Данченко О. О. Антиоксидантний статус свійських гусеподібних за різного антропогенного навантаження: автореферат дис. … д-ра с.-г. наук: 03.00.04 / О. О. Данченко; наук. консультант В. В. Калитка; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2010. – 44 с.

li style=”text-align: justify;”>Єременко О. А. Агробіологічні основи формування продуктивності олійних культур (Helianthus annus L., Carthamus tinctorius L., Linum usitatissimum L.) в Південному Степу України: автореф. дис. … д. т. н.: спец. 06.01.09 / О. А. Єременко. – Херсон, 2018. – 47 с.

li style=”text-align: justify;”>Єременко О. А. Особливості оксидативного стресу і антиоксидантного захисту організму у фазанів за умов штучного розведення: автореферат дис… канд. с.-г. наук: 03.00.04 – біохімія / О. А. Єременко; НАУ. – Київ, 2006. – 20 с.

li style=”text-align: justify;”>Золотухіна З. В. Продуктивність та якість зерна інтенсивних сортів пшениці озимої залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Південного Степу України: автореферат дис… канд. с.-г. наук: 06.01.09 – рослинництво / З. В. Золотухіна; наук. кер. В. В. Калитка; Херс. держ. аграр. ун-т. – Херсон, 2015. – 20.

li style=”text-align: justify;”>Карпенко К. М. Технологічні та біологічні особливості формування продуктивності помідора за органічного виробництва в умовах Південного Степу України: автореф. дис. … к. с. г. н.: 06.01.06 / К. М. Карпенко; Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2019. – 24 с.

li style=”text-align: justify;”>Кліпакова Ю. О. Продуктивність сортів пшениці озимої під впливом протруйників та регуляторів росту рослин в умовах південного Степу України: автореф. дис. … к. с.-г. наук; 06.01.09 / Ю. О. Кліпакова; ТДАТУ. – Миколаїв, 2019. – 22 с.

li style=”text-align: justify;”>Колесніков М. О. Стан процесів переокислення та антиоксидантної системи організму каченят в постнатальному онтогенезі: автореферат дис. … канд. с.-х. наук: 03.00.04 / М. О. Колесніков; наук. кер. В. В. Калитка; НАУ. – К., 2003. – 18 с.

li style=”text-align: justify;”>Покопцева Л. А. Зберігання посівних і технологічних властивостей насіння соняшнику в умовах півдня України: автореферат дис… канд. с.-г. наук: 06.01.15 / Л. А. Покопцева; наук. кер. В. В. Калитка; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – К., 2009. -21 с.

li style=”text-align: justify;”>Прісс О. П. Наукові основи зберігання плодових овочів з використанням обробки біологічно активними речовинами: автореф. дис. … д. т. н.: спец. 05.18.13 / О. П. Прісс Олеся; НУХТ. – К., 2017. – 45 с.

li style=”text-align: justify;”>Сердюк М. Є. Наукові засади холодильного зберігання плодів з використанням обробки антиоксидантними речовинами: автореф. дис. … д. т. н.; 05.18.13 / М. Є. Сердюк; ТДАТУ, ОНАХТ. – Мелітополь, 2018. – 44 с.

li style=”text-align: justify;”>Сухаренко О. І. Вплив антиоксидантних препаратів на обмін речовин, перетравність кормів та продуктивність качок: автореферат дис… канд. с.-г. наук: 06.02.02 / О. І. Сухаренко; наук. кер. В. В. Калитка; Нац. аграр. унт. – К., 2003. – 20 с.