Адреса: м. Мелітополь, просп.. Б Хмельницького, буд. 18, ауд. 9.207
Співробітники: науковий співробітник Красуля Я.Г.

email: nauka@tsatu.edu.ua
Довідки за тел.: (098)4299123

Відділ соціологічних досліджень створено з метою постійного вивчення соціальних і соціально-психологічних проблем, проведення соціологічних і психологічних досліджень, і розробки на їхній основі практичних, науково – обґрунтованих пропозицій і рекомендації з ефективності діяльності університету по основних процесах соціального розвитку, по ефективності різних форм навчальної й навчально-виховної роботи і їхньому плануванню.

Відділ є науковим підрозділом науково-дослідної частини університету і здійснює свою діяльність в єдиному комплексі наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності університету, підпорядковується проректору з наукової роботи університету та начальнику науково-дослідної частини.

Відділ взаємодіє з адміністративними, науковими, навчальними, виробничими та іншими підрозділами університету. До складу відділу входять групи:

 • з організації та виконання науково-дослідних робіт (послуг), що фінансуються за загальним фондом держбюджету;
 • з організації та виконання науково-дослідних робіт (послуг), що фінансуються за спеціальним фондом держбюджету.

Основними завданнями відділу є:

 • проведення базових і експрес – опитувань студентів університету з метою визначення ефективності різних форм і методів організації навчально-виховного процесу в університеті й надання необхідних рекомендацій ректорату, деканатам і кафедрам;
 • вивчення за допомогою соціологічних методів умов праці, побуту й відпочинку студентів університету й надання необхідних рекомендацій з їхнього поліпшення;
 • розробка питань оптимізації діяльності викладачів і співробітників університету, формування комплексу умов їхньої соціальної захищеності;
 • систематичне вивчення статусу, соціально – професійних орієнтацій і психологічне тестування абітурієнтів університету з метою організації більше цілеспрямованої роботи його підрозділів з урахуванням особливостей контингенту вступників;
 • соціологічне забезпечення роботи приймальної комісії університету шляхом надання необхідної оперативної інформації із всього контингенту абітурієнтів і окремих категорій вступників;
 • дослідження умов організації навчального процесу студентів – заочників і прогнозування основних напрямків його вдосконалювання з метою підвищення якості підготовки цієї категорії фахівців;
 • участь в організації й проведенні досліджень у рамках договорів про творчу співдружність університету з науково-дослідними й вищими навчальними закладами країни;
 • виконання досліджень по госпдоговірній тематиці, що відповідають профілю діяльності університету;

Платні послуги, які надає відділ підприємствам, організаціям та фізичним особам:

 • Проведення соціологічних досліджень.