Назва теми Реєстраційний номер

Науковий керівник

(П.І.Б., вчений ступінь,вчене звання)

Термін виконання
 Науково-дослідний інститут механізації землеробства півдня України
 1 Розроблення технологічного регламенту вирощування сільськогосподарських культур з використанням елементів колійної системи землеробства 0121U109978 Надикто Володимир Трохимович, д.т.н., професор

01.2021-12.2025

 2
Розробка уніфікованого ряду високомоментних планетарних гідромоторів потужністю 22 кВт (робочий об’єм 160…630 см3)
0122U000958

Панченко Анатолій Іванович, д.т.н., професор

01.2022-12.2023

 3 Конструкція модульного енергетичного засобу і широкозахватних та комбінованих машинотракторних агрегатів на його основі 0121U109518  Надикто Володимир Трохимович, д.т.н., професор  01.2021-12.2022
 4 Удосконалення і розробка наукових основ підвищення експлуатаційної ефективності гідроприводів мехатронних систем сучасної самохідної техніки 0121U109974

Панченко Анатолій Іванович, д.т.н., професор

01.2021-12.2025

 5 Розробка технологій і технічних засобів збирання та післязбиральної обробки сільськогосподарських культур в умовах півдня України 0121U109976

Михайлов Євген Володимирович, д.т.н., професор

 01.2021-12.2025
 6 Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі 0121U110251 Смєлов Андрій Олександрович, к.т.н., доцент  01.2021-12.2025
 7 Автоматизація електротехнічних систем в АПК 0121U110204

Діордієв Володимир Трифонович, д.т.н., професор

 01.2021-12.2025
 8 Ресурсо-енергозбереження в електротехнічних комплексах і системах 0121U109980

Курашкін Сергій Федорович, к.т.н., доцент

 01.2021-12.2025
9 Розробка електротехнологічного комплексу очищення рослинних олій та продуктів їх переробки 0121U109979

Назаренко Ігор Петрович, д.т.н., професор

 01.2021-12.2025
 10 Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК 0121U110205

Малкіна Віра Михайлівна, д.т.н., професор

 01.2021-12.2025
 11 Теоретичне обґрунтування та розроблення інформаційної системи семантичної ідентифікації, документування та обробки результатів неформального та інформального навчання 0119U000272

Строкань Оксана Вікторівна, к.т.н., доцент

01.2019-12.2021

 Науково-дослідний інститут агротехнологій та екології
 12 Обґрунтування антистресових прийомів у ресурсозберігаючих технологіях вирощування зернових, зернобобових і олійних культур у Степовій зоні України 0121U109975

Єременко Оксана Анатолівна, д.с.-г.н., професор

 01.2021-12.2025
 13 Розроблення інноваційних технологій харчової та кулінарної продукції 0121U110200

Сердюк Марина Єгорівна, д.т.н., професор

 01.2021-12.2025
 14 Підвищення ефективності технологічних процесів і обладнання харчових виробництв і переробки сільськогосподарської продукції 0121U110201  Самойчук Кирило Олегович, д.т.н., професор  01.2021-12.2025
15 Сучасний стан геоекологічних умов та біорізноманіття північно-західного Приазов`я 0121U110190

Волох Анатолій Михайлович, д.б.н., професор

 01.2021-12.2025
 16 Дослідження ризиків з питань цивільної безпеки, розробка рекомендацій по їх зниженню в Запорізькій області 0121U110250

Рогач Юрій Петрович, к.т.н., професор

  01.2021-12.2025
 Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку регіону
17 Соціально-економічні засади забезпечення сталого розвитку регіону 0121U109917

Кальченко Сергій Володимирович, д.е.н., професор

 01.2021-12.2025
 18 Маркетингова стратегія розвитку підприємств в умовах ринкових трансформацій 0121U109914

Легеза Дар’я Георгіївна, д.е.н., професор

 01.2021-12.2025
 19 Оцінка ефективності підприємництва та вдосконалення соціально-економічних умов його розвитку в регіоні 0121U109822

Яворська Тетяна Іванівна, д.е.н., професор

 01.2021-12.2025
 20 Формування ефективної системи менеджменту підприємств регіону 0121U109915

Нестеренко Світлана Анатоліївна, д.е.н., професор

 01.2021-12.2025
 21 Консалтинг та діджиталізація інноваційно-інвестиційного розвитку бізнес-структур регіону 0121U110238 Трусова Наталя Вікторівна, д.е.н., професор  01.2021-12.2025
22 Детермінанти фінансової інклюзії та визначення їх впливу на соціально-економічний розвиток регіону 0121U110094 Яцух Олена Олексіївна, д.е.н., доцент  01.2021-12.2025
 23 Науково-методичні засади обліково-аналітичного забезпечення та діджиталізації сталого розвитку суб’єктів господарювання 0121U109913

Сокіл Олег Григорійович, д.е.н., професор

 01.2021-12.2025
 24 Зарубіжний досвід становлення соціально-орієнтованого управління імплементація європейського досвіду в Україні 0121U109916

Олексенко Роман Іванович, д.філос.н,, професор

 01.2021-12.2025
Науково-дослідний інститут садівництва півдня України
 25 Розробити засоби механізації для існуючих і нових технологій виробництва продукції садівництва та розсадництва плодових культур 0121U109981

Караєв Олександр Гнатович, д.т.н., с.н.с.

 01.2021-12.2025
 26 Розробка інтенсивних технологій виробництва екологічно безпечної плодоовочевої продукції у відкритому та закритому ґрунті Південного Степу України 0121U109977

Алексєєва Ольга Миколаївна, к.с.-г.н., доцент

 01.2021-12.2025
Науково-дослідний інститут нанотехнологій і наноматеріалів
 27 Моделювання та дослідження організаційно-технологічних процесів та систем 0121U109982

Кідалов Валерій Віталійович, д.ф.-м.н., професор

 01.2021-12.2025
 28 Фізико-технологічні засади отримання плівок Cu2(Zn; Al, Ag)(Sn; In; Ga)S4 та карбіду кремнію на поруватих підкладках кремнію 0121U109519

 Кідалов Валерій Віталійович, д.ф.-м.н., професор

 01.2021-12.2023
 29 Розроблення технології виготовлення гетероструктур на основі нанопоруватого кремнію для сонячних фотоелементів 0121U113502

Кідалов Валерій Віталійович, д.ф.-м.н., професор

11.2021-12.2022