Назва теми Реєстраційний номер

Науковий керівник

Термін виконання
 Науково-дослідний інститут механізації землеробства півдня України
 1 Розроблення технологічного регламенту вирощування сільськогосподарських культур з використанням елементів колійної системи землеробства 0121U109978 Надикто Володимир Трохимович, д.т.н., професор

01.2021-12.2025

 2
Розробка уніфікованого ряду високомоментних планетарних гідромоторів потужністю 22 кВт (робочий об’єм 160…630 см3)
0122U000958

Панченко Анатолій Іванович, д.т.н., професор

01.2022-12.2023

 3 Конструкція модульного енергетичного засобу і широкозахватних та комбінованих машинотракторних агрегатів на його основі 0121U109518  Надикто Володимир Трохимович, д.т.н., професор  01.2021-12.2022
 4 Удосконалення і розробка наукових основ підвищення експлуатаційної ефективності гідроприводів мехатронних систем сучасної самохідної техніки 0121U109974

Панченко Анатолій Іванович, д.т.н., професор

01.2021-12.2025

 5 Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі 0121U110251 Скляр Олександр Григорович, к.т.н., професор  01.2021-12.2025
 6 Автоматизація електротехнічних систем в АПК 0121U110204

Діордієв Володимир Трифонович, д.т.н., професор

 01.2021-12.2025
7 Ресурсо-енергозбереження в електротехнічних комплексах і системах 0121U109980

Сабо Андрій Георгійович, к.т.н., доцент

 01.2021-12.2025
 8 Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК 0121U110205

Вершков Олександр Олександрович, к.т.н., доцент

 01.2021-12.2025
 9 Розробити засоби механізації для існуючих і нових технологій виробництва продукції садівництва та розсадництва плодових культур  0121U109981  Чижиков Іван Олександрович, к.т.н., доцент  01.2021-12.2025
 Науково-дослідний інститут агротехнологій та екології
 10 Обґрунтування антистресових прийомів у ресурсозберігаючих технологіях вирощування зернових, зернобобових і олійних культур у Степовій зоні України 0121U109975

 Колесніков Максим Олександрович, к.с.-г.н., доцент

 01.2021-12.2025

 11 Розроблення інноваційних технологій харчової та кулінарної продукції 0121U110200

Сердюк Марина Єгорівна, д.т.н., професор

 01.2021-12.2025
 12 Підвищення ефективності технологічних процесів і обладнання харчових виробництв і переробки сільськогосподарської продукції 0121U110201  Самойчук Кирило Олегович, д.т.н., професор  01.2021-12.2025
13 Сучасний стан геоекологічних умов та біорізноманіття північно-західного Приазов`я 0121U110190

Волох Анатолій Михайлович, д.б.н., професор

 01.2021-12.2025
 14 Дослідження ризиків з питань цивільної безпеки, розробка рекомендацій по їх зниженню в Запорізькій області 0121U110250

Рогач Юрій Петрович, к.т.н., професор

  01.2021-12.2025
 15 Розробка інтенсивних технологій виробництва екологічно безпечної плодоовочевої продукції у відкритому та закритому ґрунті Південного Степу України 0121U109977

Алексєєва Ольга Миколаївна, к.с.-г.н., доцент

 01.2021-12.2025
 16 Розроблення технології переробки молочних продуктів з використанням нових типів гомогенізаторів  0122U200992  Самойчук Кирило Олегович, д.т.н., професор  09.2022-12.2023
 Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку регіону
17 Соціально-економічні засади забезпечення сталого розвитку регіону 0121U109917

Єременко Денис Володимирович, д.е.н., професор

 01.2021-12.2025
 18 Маркетингова стратегія розвитку підприємств в умовах ринкових трансформацій 0121U109914

Легеза Дар’я Георгіївна, д.е.н., професор

 01.2021-12.2025
 19 Оцінка ефективності підприємництва та вдосконалення соціально-економічних умов його розвитку в регіоні 0121U109822

Яворська Тетяна Іванівна, д.е.н., професор

 01.2021-12.2025
 20 Формування ефективної системи менеджменту підприємств регіону 0121U109915

Нехай Вікторія Василівна, д.е.н., доцент

 01.2021-12.2025
21 Науково-методологічні засади фінансово-облікового забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання та регіонів 0121U110094 Яцух Олена Олексіївна, д.е.н., доцент  01.2021-12.2025
Науково-дослідний інститут нанотехнологій і наноматеріалів
 22 Моделювання та дослідження організаційно-технологічних процесів та систем 0121U109982

Кідалов Валерій Віталійович, д.ф.-м.н., професор

 01.2021-12.2025
 23 Фізико-технологічні засади отримання плівок Cu2(Zn; Al, Ag)(Sn; In; Ga)S4 та карбіду кремнію на поруватих підкладках кремнію 0121U109519

 Кідалов Валерій Віталійович, д.ф.-м.н., професор

 01.2021-12.2023
 24 Розроблення технології виготовлення гетероструктур на основі нанопоруватого кремнію для сонячних фотоелементів 0121U113502

Кідалов Валерій Віталійович, д.ф.-м.н., професор

11.2021-12.2022