Слово «аспірант» походить від латинського вислову «dum spiro spero», що в перекладі означає, «поки дихаю, сподіваюся». В етимології цього слова простежується високе поняття – дух. Отже, аспірант – це майбутній вчений, покликаний самовіддано служити духу науки. Це повинно бути основною мотивацією рішення про вступ до  в аспірантури для кожної молодої людини, що стоїть перед вибором свого життєвого шляху.

Відділ аспірантури та докторантури є структурним підрозділом університету, підпорядкований ректору та проректору з наукової роботи, діє на підставі Статуту університету, Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів МОН України, Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. за № 261, наказу МОН України від 10.06.2016 р. № 655 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» і в практичній роботі керується наказами ректора, Правилами внутрішнього розпорядку.

Основним завданням відділу є організація підготовки спеціалістів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук), виконання наказів і розпоряджень міністерства і ректора університету стосовно підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, дотримання принципу добору здобувачів вчених ступенів за їхніми кваліфікаційними і науковими якостями.

На сьогодні в аспірантурі ТДАТУ діє 9 постійно діючих спеціальностей,  в докторантурі – 5 спеціальностей.

У 2016 р. за новим Переліком галузей знань і спеціальностей ТДАТУ отримав ліцензії на підготовку докторів філософії (PhD) за — спеціальностями в аспірантурі (на третьому, освітньо-науковому рівні).

В аспірантурі і докторантурі ТДАТУ здійснюється підготовка як за кошти державного бюджету, так і на контрактній основі.

В університеті функціонують 2 спеціалізовані вчені ради по захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук.

Функціонування докторантури та аспірантури у ТДАТУ забезпечується наявністю сучасної науково-дослідної, експериментальної та матеріальної бази, наукових шкіл з потужними науковими дослідженнями в галузі спеціальностей, за якими проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації.

Проєкт Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти наукових ступенів доктора філософії та доктора наук у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

 

Якунічева
Анастасія Юріївна
Завідуюча відділом аспірантури і докторантури, кандидат економічних наук
тел.: (0619) 44-03-24

anastasiia.yakunicheva@tsatu.edu.ua