Робота аспірантури в університеті здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. за № 261, наказу МОН України від 10.06.2016 р. № 655 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні».

Слово «аспірант» походить від латинського вислову «dum spiro spero», що в перекладі означає, «поки дихаю, сподіваюся». В етимології цього слова простежується високе поняття – дух. Отже, аспірант – це майбутній вчений, покликаний самовіддано служити духу науки. Це повинно бути основною мотивацією рішення про вступ до  в аспірантури для кожної молодої людини, що стоїть перед вибором свого життєвого шляху.

У Таврійському державному агротехнологічному університеті  відкрита докторантура і аспірантура. До навчання приймаються як громадяни України, так і іноземці. Науковими керівниками та консультантами є висококваліфіковані доктори та кандидати наук.

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті належить до пріоритетних стратегічних завдань формування науково-інноваційного потенціалу України.

Функціонування докторантури та аспірантури у ТДАТУ забезпечується наявністю сучасної науково-дослідної, експериментальної та матеріальної бази, наукових шкіл з потужними науковими дослідженнями в галузі спеціальностей, за якими проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації.

Настав час не стільки кількісних, скільки якісних змін в підготовці кадрів вищої кваліфікації: потрібно переходити від нарощування кількісних показників до забезпечення якості у підготовці докторів та кандидатів наук. Відповідальність за якість підготовки в першу чергу лежить на кафедрах, де відбувається повний цикл їх навчання, починаючи від затвердження теми дисертації і завершуючи рекомендацією дисертаційного дослідження до захисту.

Університет пишається висококваліфікованим професорсько-викладацьким колективом, який вирізняється високим творчим потенціалом, вагомими науковими здобутками та професіоналізмом.

huiva

Гуйва
Ірина Василівна
завідуюча аспірантури
тел.: (0619) 44-03-24