Дедлайни грантів, премій, стипендій

  • 2024 (оновлюється протягом року)

Гранти Президента України для обдарованої молоді

Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

Премія Президента України для молодих учених

Премія Верховної Ради України молодим ученим

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

Премії НАН України для молодих учених і студентів закладів вищої освіти за кращі наукові роботи

Стипендіі Президента України для молодих учених

Стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук

Стипендіі Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука