Принцип вільного вибору дає змогу кожному здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії формувати власну освітню траєкторію вивчати навчальні дисципліни, компетентності з яких потрібні йому для виконання дисертаційного дослідження.

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії мають право обирати навчальні дисципліни циклу професійної підготовки (за вибором), що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням зі своїм науковим керівником та завідувачем відділу аспірантури і докторантури.

Також здобувачі вищої освіти можуть здобувати неформальну освіту згідно положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

 

Перелік вибіркових дисциплін

          

Назва дисципліни
 
 Кафедра, що забезпечує викладання
  навчальної дисципліни

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13  

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Організація підготовки та представлення дисертаційної роботи

 

Мехатронні системи тракторів та сільськогосподарських машин