Адреса: м. Мелітополь, просп.. Б Хмельницького, буд. 20,  ауд. 9.215
Співробітники: провідний науковий співробітник Петров В.В.
                         науковий співробітник Зоря М.В.
                                                               

e-mail: nauka@tsatu.edu.ua
Довідки за тел.: (0619)4264-74

Науково-навчально-методичний центр з питань охорони праці створено з метою удосконалення системи управління охороною праці а агропромисловому комплексі Запорізької області.

Центр є науковим підрозділом науково-дослідної частини університету і здійснює свою діяльність в єдиному комплексі наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності університету, підпорядковується проректору з наукової роботи університету та начальнику науково-дослідної частини.

Центр взаємодіє з адміністративними, науковими, навчальними, виробничими та іншими підрозділами університету.

Основними завданнями центру є:

 • проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці керівників, головних   спеціалістів,   керівників   виробничих   підрозділів  та  спеціалістів служб охорони праці підприємств, закладів і організацій усіх галузей виробництва, видів діяльності та форм власності;
 • організація і проведення семінарів та конференцій, спрямованих на поширення досягнень науки і передового досвіду з питань охорони праці;
 • розробка і впровадження сучасних методів навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
 • розробка і впровадження на підприємствах, в закладах і організаціях усіх галузей виробництва, видів діяльності та форм власності систем управління охороною праці (СУОП);
 • розробка і впровадження у виробництво ефективних комплексів організаційних та інженерно-технічних заходів щодо поліпшення безпеки праці, запобігання травматизму і аварійності;
 • розробка і впровадження у виробництво методик оцінки стану охорони праці, соціального та економічного ефекту роботи по поліпшенню охорони праці;
 • проведення аналізу та вивчення причин виробничого травматизму і аварій;
 • розробка проектів правил, положень, інструкцій та інших нормативно-правових актів з охорони праці;
 • вивчення та розповсюдження передового досвіду з питань охорони праці;
 • надання консультаційних послуг і практичної допомоги з питань охорони праці підприємствам, закладам та організаціям усіх галузей виробництва, видів діяльності та форм власності;
 • проведення атестації робочих місць на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 • організація виконання на високому науковому рівні фундаментальних, прикладних і пошукових досліджень у сфері охорони праці.

Платні послуги, які надає відділ підприємствам, організаціям та фізичним особам:

 • Проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці керівників, головних   спеціалістів,   керівників   виробничих   підрозділів  та  спеціалістів служб охорони праці підприємств, закладів і організацій усіх галузей виробництва, видів діяльності та форм власності;
 • Організація і проведення семінарів та конференцій, спрямованих на поширення досягнень науки і передового досвіду з питань охорони праці;