НАУКОВА ШКОЛА

«Проблеми механізації і автоматизації в галузі розсадництва
і садівництва плодових культур»

Рік заснування: 2006

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Наукова школа «Проблеми механізації і автоматизації в галузі розсадництва і садівництва плодових культур» була заснована у 2006 році д.т.н., ст. наук. співр., Караєвим О. Г.
Фундаментальні і прикладні дослідження членів школи спрямовані на розроблення засобів механізації і автоматизації вирощування садивного матеріалу і насаджень плодових культур, а також на розробку сучасних безпровідних технологій LoraWan з моніторингу і управління параметрами систем зрошування і стану рослин.
На основі провідних положень школи, вперше в Україні розроблено систему державних стандартів зі створення розсадників плодових культур.
За період існування школи підготовлені: 1 доктор і 6 кандидатів технічних наук.

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ
 • технології та засоби механізації в зрошуваному розсадництві та плодівництві;
 • вирощування сертифікованого садивного матеріалу плодових культур;
 • виробництво плодової продукції;
 • розробка сучасних безпровідних технологій LoraWan моніторингу і управління параметрами систем зрошування в рослинництві.
ЗАСНОВНИКИ ШКОЛИ

meer

ОЛЕКСАНДР ГНАТОВИЧ КАРАЄВ

Доктор технічних наук, директор НДІ, старший науковий співробітник, член-кореспондент Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти

Google Scholar

Scopus Author ID

Караєв Олександр Гнатович народився 4 липня 1957 року у м. Мелітополі Запорізької області.
У 1986 році закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства за спеціальністю інженер-механік;
1987 – 1990 рр. – аспірант Мелітопольського ордена Трудового Червоного Прапора інституту механізації сільського господарства;
1993 – захист кандидатської дисертації року за спеціальностями: «Механізація сільськогосподарського виробництва», «Прикладна геометрія, інженерна графіка»;
1998 – 2001 рр. – докторант Інституту механізації та електрифікації сільського господарства: м. Київ (науковий консультант – академік НААН М. К. Лінник).

Досвід роботи:

1975 – 1979 рр. – слюсар механіко-складальних робіт експериментального цеху Мелітопольського моторного заводу, м. Мелітополь;
1975 – 1977 рр. – служба в лавах Радянської армії (Казахстан, космодром Байконур);
1979 – 1986 рр. – завідувач лабораторії кафедри нарисної геометрії Мелітопольського інституту механізації сільського господарства;
1986 – 1987 рр. – асистент, стажист-викладач кафедри нарисної геометрії;
1987 – 1990 рр. – аспірант Мелітопольського інституту механізації сільського господарства;
1991 – 1993 рр. – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії механізації трудомістких процесів в садівництві Інституту зрошуваного садівництва, м. Мелітополь;
1993 – 2009 рр. – завідувач лабораторії механізації трудомістких процесів в садівництві, відділами техніки полива, зрошення Інституту зрошуваного садівництва;
2009 – 2013 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка НААН (зараз – Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М. Ф. Сидоренка Інституту садівництва НААН України);
З 2013 р. – завідувач кафедри «Сільськогосподарські машини» ТДАТУ.

Наукова діяльність:

Керівник аспірантури з механізації сільськогосподарського виробництва при Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного. Під керівництвом Олександра Гнатовича захищені три кандидатські дисертації, четверта – на стадії завершення. Дванадцять разів залучався офіційним опонентом дисертаційних робіт зі спеціальностей: «Механізація сільськогосподарського виробництва», «Прикладна геометрія, інженерна графіка».
З 2013 року – член-кореспондент Міжнародної академії аграрної освіти. У ТДАТУ працює з 2013 року на посаді завідувача кафедри сільськогосподарських машин.
Олександр Гнатович Караєв – автор монографій та навчальних посібників, понад 100 наукових публікацій, 12 патентів України,12 проектів ДСТУ (керівник розробок; проекти знаходяться на виданні).

Державні стандарти україни, в розробці яких брав участь Олександр Караєв:

 1. Культури кісточкові. Щепи. Вимоги та методи контролювання: ДСТУ 7639:2014. – [Чинний від 2015-01-07.]. – К.: Держспоживстандарт України, 2014.
 2. Культури плодові. Метод статистичного контролю стабільності технологічного процесу вирощування: ДСТУ 7897:2015. – [Чинний від 2016-01-07.]. – К.: Держспоживстандарт України, 2015.
 3. Культури плодові. Контроль якості продукції розсадників і садів методом статистичних вибірок: ДСТУ 8315:2015. – [Чинний від 2017-01-07.]. – К.: Держспоживстандарт України, 2015.
 4. Груші сушені. Вимоги до постачання та контролювання якості: ДСТУ UNECE STANDARD DDP-13:2012. – [Чинний від 01.01.2018]. – К.: Держспоживстандарт України, 2018.
 5. Абрикоси свіжі. Вимоги до постачання та контролювання якості: ДСТУ UNECE STANDART FFV-2 :2017. – [Чинний від 01.01.2018]. – К.: Держспоживстандарт України, 2020.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ КЕРІВНИКА ШКОЛИ
 • Визначення розмірно-масових параметрів зрізаних гілок плодових дерев / Л. Ю. Бондаренко, О. Г. Караєв, І. О. Чижиков, Ю. О. Дмітрієв // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: наук. фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2021. – Вип. 11, т. 1. – DOI: 10.31388/2220-8674-2021-1-23.
 • Геометричне моделювання напрямної поверхні долота робочого органу чизельного знаряддя / О. І. Караєв, О. Г. Матковський, І. О. Чижиков, С. Л. Сушко // Сучасні проблеми моделювання: збірник наукових праць / МДПУ. – Мелітополь, 2021. – Вип. 21. – С. 154-163.
 • Караєв О. Г. Блочно-модульная биогазгенераторная установка для отходов плодовой древесины / О. Г. Караєв, М. І. Стручаєв, Л. Ю. Бондаренко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: наук. фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2020. – Вип. 20, т. 3. – С. 80-87.
 • Проектування поверхонь робочих органів машин, які взаємодіють з ґрунтом / О. Г. Караєв, О. І. Матковський, І. О. Чижиков, Н. О. Рубцов // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ. – Мелітополь, 2020. – Вип. 19. – С. 70-78.
 • Influence of the plough with tekrone mouldboards and landsides on ploughing parameters / V. Nadykto, V. Kyurchev, V. Bulgakov, P. Findura, О. Karaiev // Acta Technologica Agriculturae: The Scientific Journal for Agricultural Engineering / The Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra. – 2020. – Vol. 23, № 1. – Р. 40-45. – DOI: 10.2478/ata-2020-0007.
 • Караєв О. Г. Використання відновлюваних ресурсів садівництва за вимогами стандарту GLOBALG.A.P. / О. Г. Караєв, Л. Ю. Бондаренко, М. І. Стручаєв // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Херсон, 2019. – Вип. 7. – С. 76-84.
 • The Efficiency of Tractor Application with Articulated Frame for Cultivating Arable Crops / V. Nadykto, A. Karaiev, V. Kyurchev, Hr. Beloev // Modern Development Paths of Agricultural Production.Trends and Innovations: Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – 2019 – Part I. – P. 161-167.
 • The Parameters Substantiation of Seed Drill Capacity for Stone Crop Seeds / O. Matkovskyi, A. Karaiev, S. Sankov, T. Karaieva // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations: Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – 2019 – Part I. – P. 121-131.
 • Defining Stability of Technological Process of Growing Fruit Crop Seedlings / A. Karaiev, L. Tolstolik, I. Chyzhykov, T. Karaieva // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations: Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – 2019. – Part I – Р. 53-62.
 • Моделювання форми поверхні розпушувача викопувального плуга саджанців плодових культур / О. Г. Караєв, О. І. Матковський, М. П. Кольцов, М. О. Рубцов // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ. – Мелітополь, 2019. – Вип. 16. – С. 128-140.
 • Караєв О. Г. Термодинамічна модель отримання добрив з тріски зрізаних гілок плодових дерев / О. Г. Караєв, Л. Ю. Бондаренко, М. І. Стручаєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2019. – Вип. 19, т. 3. – С. 105-114.
 • Караєв О. Г. Підвищення ефективності топки для використання енергопродукту з плодової деревини у якості біопалива / О. Г. Караєв, М. І. Стручаєв, Л. Ю. Бондаренко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка: наук. фах. видання / ХНТУСГ. – Харків, 2019. – Вип. 201: Інноваційні проекти у галузі технічного сервісу машин. – С. 253-259.
 • Караєв О. Г. Визначення та опис технічної енергетичної системи з використання відновлювальних ресурсів плодових насаджень / О. Г. Караєв, Л. Ю. Бондаренко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання. -Мелітополь, 2019. – Вип. 19, т. 2. – С. 192-199.
 • Караєв О. Г. Геометричне моделювання прийняття рішень щодо вибору машин із множини альтернатив / О. Г. Караєв, В. О. Пахаренко, М. О. Рубцов // Сучасні проблеми моделювання : зб. наук. пр. / МДПУ. – Мелітополь, 2018. – Вип. 12. – С. 92-98.
 • Караєв О. Г. Конструктивна схема робочого органу плуга для викопування плодових саджанців розміщених на гряді / О. Г. Караєв, О. І. Матковський // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти: збірник наукових праць / УВ МААО. – Херсон, 2018. – Вип. 6. – С. 55-64.
 • Караев А. И. Оценивание состояния подвоев и привитых растений косточковых культур при выращивании в плодовых питомниках / А. И. Караев, Л. Н. Толстолик // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти: збірник наукових праць / УВ МААО. – Херсон, 2017. – Вип. 5. – С. 100-115.
 • Караєв О. Г. Обґрунтування кінематичних параметрів скоби плуга для викопування саджанців / О. Г. Караєв, О. І. Матковський // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти: збірник наукових праць / УВ МААО. – Херсон, 2017. – Вип. 5. – С. 115-129.
 • Спиринцев Д. В. Нахождение дополнительных точек для треугольников триангуляции при построении интерполирующей поверхности / Д. В. Спиринцев, А. В. Найдыш, А. И. Караев // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. / МДПУ. – Мелітополь, 2017. – Вип. 9. – С. 141-146.
ПОСЛІДОВНИКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

matkovskiy

Матковський Олександр Іванович

 кандидат технічних наук, старший викладач кафедри сільськогосподарських машин

У 2016 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді ТДАТА. Спеціальність 05.05.11- машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Диплом ДК № 036123

Наукові праці

 • Проектування поверхонь робочих органів машин, які взаємодіють з ґрунтом / О. Г. Караєв, О. І. Матковський, І. О. Чижиков, Н. О. Рубцов // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ. – Мелітополь, 2020. – Вип. 19. – С. 70-78.
 • Матковський О. І. Оптимізація параметрів розпушувача плуга для викопування саджанців плодових культур / О. І. Матковський, С. М. Саньков, М. П. Кольцов // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. -Мелітополь, 2020. – Вип. 10, т. 1. – DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-22.
 • Моделювання форми поверхні розпушувача викопувального плуга саджанців плодових культур / О. Г. Караєв, О. І. Матковський, М. П. Кольцов, М. О. Рубцов // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ. – Мелітополь, 2019. – Вип. 16. – С. 128-140.
 • The Parameters Substantiation of Seed Drill Capacity for Stone Crop Seeds / O. Matkovskyi, A. Karaiev, S. Sankov, T. Karaieva // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations: Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – 2019 – Part I. – P. 121-131.
 • Караєв О. Г. Конструктивна схема робочого органу плуга для викопування плодових саджанців розміщених на гряді / О. Г. Караєв, О. І. Матковський // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти: збірник наукових праць / УВ МААО. – Херсон, 2018. – Вип. 6. – С. 55-64.
 • Матковський О. І. Обґрунтування кінематичних параметрів розпушувача плуга для викопування саджанців плодових культур / О. І. Матковський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – Вип. 17, т. 2. – С. 101-111.
 • Кравець О. В. Економічна оцінка впровадження інноваційних технологій при виробництві продукції садівництва / О. В. Кравець, О. І. Матковський // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – № 2 (34). – С. 388-395.
 • Караєв О. Г. Обґрунтування кінематичних параметрів скоби плуга для викопування саджанців / О. Г. Караєв, О. І. Матковський // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти : збірник наукових праць / УВ МААО. – Херсон, 2017. – Вип. 5. – С. 115-129.

chijikov

Чижиков Іван Олександрович

доктор технічних наук, професор

 кандидат технічних наук, доцент кафедри сільськогосподарських машин

В 2013 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді ТДАТУ. Спеціальність 05.05.11-машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Диплом серія ДК №014186

Наукові праці

 • Визначення розмірно-масових параметрів зрізаних гілок плодових дерев / Л. Ю. Бондаренко, О. Г. Караєв, І. О. Чижиков, Ю. О. Дмітрієв // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: наук. фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2021. – Вип. 11, т. 1. – DOI: 10.31388/2220-8674-2021-1-23.
 • Геометричне моделювання напрямної поверхні долота робочого органу чизельного знаряддя / О. І. Караєв, О. Г. Матковський, І. О. Чижиков, С. Л. Сушко // Сучасні проблеми моделювання: збірник наукових праць / МДПУ. – Мелітополь, 2021. – Вип. 21. – С. 154-163.
 • Аналіз композиційного геометричного моделювання / В. М. Верещага, А. В. Найдиш, О. М. Павленко, І. О. Чижиков // Сучасні проблеми моделювання: збірник наукових праць / МДПУ. – Мелітополь, 2021. – Вип. 22. – С. 22-31.
 • Проектування поверхонь робочих органів машин, які взаємодіють з ґрунтом / О. Г. Караєв, О. І. Матковський, І. О. Чижиков, Н. О. Рубцов // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ. – Мелітополь, 2020. – Вип. 19. – С. 70-78.
 • Defining Stability of Technological Process of Growing Fruit Crop Seedlings / A. Karaiev, L. Tolstolik, I. Chyzhykov, T. Karaieva // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations: Conference proceedings / Tavria State Agrotehnological University. – 2019. – Part I – Р. 53-62.

bondarenko

Бондаренко Лариса Юріївна

 кандидат технічних наук, доцент кафедри технічної механіки та комп’ютерного проектування ім. професора В.М. Найдиша

У 2010 році захистила дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді ТДАТУ. Спеціальність 05.05.11-машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Наукові праці

 • Interpolation with Specified Error of a Point Series Belonging to a Monotone Curve / Ye. Havrylenko, Yu. Kholodniak, S. Halko, O. Vershkov, L. Bondarenko et al. // Entropy (Basel). – 2021. – Vol. 23, № 5. – Р. 493. – DOI: 10.3390/e23050493.
 • Підвищення ефективності використання відходів плодової деревини / Л. Ю. Бондаренко, М. І. Стручаєв, О. О. Вершков, Д. О. Філіпов // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. – Мелітополь, 2021. – Вип. 21, т. 1. – С. 74-83.
 • Визначення розмірно-масових параметрів зрізаних гілок плодових дерев / Л. Ю. Бондаренко, О. Г. Караєв, І. О. Чижиков, Ю. О. Дмітрієв // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного: наук. фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2021. – Вип. 11, т. 1. – DOI: 10.31388/2220-8674-2021-1-23.
 • Визначення змін геометричних параметрів крони дерев яблуні при використанні системи мікрозрошення / Л. Ю. Бондаренко, Д. О. Філіпов, С. Л. Сушко, Ю. О. Дмітрієв // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2021. – Вип. 11, т. 1. – DOI: 10.31388/2220-8674-2021-1-22.
 • Стручаев Н. И. Блочно-модульная биогазгенераторнаяустановка для отходов плодовой древесины / Н. И. Стручаев, А. И. Караев, Л. Ю. Бондаренко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2019. – Вип. 20, т. 3: Технічні науки. – С. 80-87.
 • Програмне забезпечення для автоматизованого визначення параметрів різального інструменту фрезерної обробки корпусних деталей / О. Є. Мацулевич, В. М. Щербина, Л. Ю. Бондаренко, С. І. Малюта, Г. В. Антонова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. – Мелітополь, 2020. – Вип. 20, т. 3. – С. 275-281.
 • Improving the Efficiency of Fruit Tree Sprayers / N. Struchaiev, L. Bondarenko, O. O. Vershkov, A. Chaplinskiy // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations: Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. –  2019. – Part 1. – Р. 3-10. – DOI: 10.1007/978-3-030-14918-5_1.
 • Sowing Units for Drilling Vegetable Crops / V. Tarasenko, L. Bondarenko, N. Shcherbakova, N. Horbova // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations: Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – 2019. – Part 1. – Р. 289-297. – DOI: 10.1007/978-3-030-14918-5_30
 • Application of Phenoclimatographic Models in Stone Fruits Protecting from Spring Frosts /Odyntsova, S. Sushko, L. Bondarenko, N. Shcherbakova // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations: Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – 2019. – Part 1. – Р. 267-280. – DOI: 10.1007/978-3-030-14918-5_28.
 • Караєв О. Г. Визначення та опис технічної енергетичної системи з використання відновлюваних ресурсів плодових насаджень / О. Г. Караєв, Л. Ю. Бондаренко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2019. – Вип. 19, т. 2: Технічні науки. – С. 192-199.
 • Караєв О. Г. Підвищення ефективності топки для використання енергопродукту з плодової деревини у якості біопалива / О. Г. Караєв, М. І. Стручаєв, Л. Ю. Бондаренко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка: наук. фах. видання / ХНТУСГ. – Харків, 2019. – Вип. 201: Інноваційні проекти у галузі технічного сервісу машин. – С. 253-259.
 • Караєв О. Г. Термодинамічна модель отримання добрив з тріски зрізаних гілок плодових дерев / О. Г. Караєв, Л. Ю. Бондаренко, М. І. Стручаєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2019. – Вип. 19, т. 3: Технічні науки. – С. 105-114.
 • Караєв О. Г. Використання відновлюваних ресурсів садівництва за вимогами стандарту GLOBALG.A.P. / О. Г. Караєв, Л. Ю. Бондаренко, М. І. Стручаєв // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти: зб. наук. праць / УВ МААО. – Херсон, 2019. – Вип. 7. – С. 76-84.
 • Бондаренко Л. Ю. Моделювання процесу калібрування насіння вишні / Л. Ю. Бондаренко, О. О. Вершков // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – Вип. 17, т. 2: Технічні науки. – С. 89-94.

sankov

Саньков Сергій Михайлович

 кандидат технічних наук, доцент кафедри сільськогосподарських машин

У 1996 році захистив дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді ТДАТА. Спеціальність 05.20.01- механізація сільськогосподарського виробництва № диплома КН № 009968

Наукові праці

 • Матковський О. І. Оптимізація параметрів розпушувача плуга для викопування саджанців плодових культур / О. І. Матковський, С. М. Саньков, М. П. Кольцов // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного / ТДАТУ. – Мелітополь, 2020. – Вип. 10, т. 1. – DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-22.
 • Саньков С. М. Основний обробіток грунту в плодовому розсаднику / С. М. Саньков, В. М. Дядя, О. І. Матковський // Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (м. Умань, 28-29 травня 2020 р.) / Уманський НУС. – Умань, 2020. – С. 82-85.
 • The Parameters Substantiation of Seed Drill Capacity for Stone Crop Seeds / O. Matkovskyi, A. Karaiev, S. Sankov, T. Karaieva // Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations: Conference proceedings / Tavria State Agrotechnological University. – 2019 – Part I. – P. 121-131.
ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ У НАУКОВІЙ ШКОЛІ
 1. Матковський О. І. Обґрунтування параметрів робочого органу плуга для викопування саджанців плодових культур: автореферат дис. … канд. техн. наук: 05.05.11 / О. І. Матковський; ТДАТУ. – Мелітополь, 2016. – 24 с.
 2. Чижиков І. О. Обґрунтування параметрів садильного апарата машини для садіння підщеп плодових культур: дис. … канд. наук: 05.05.11 / І. О. Чижиков; ТДАТУ. – Мелітополь, 2012. – 240 с.
 3. Бондаренко Л. Ю. Обґрунтування параметрів і режимів роботи установки для калібрування насіння плодових кісточкових культур: дис. … канд. техн. наук: 05.05.11 / Л. Ю. Бондаренко; ТДАТУ. – Мелітополь, 2010. – 221 с.
 4. Бойко О. В. Обоснование параметров рабочих органов устройства для прививки плодовых растений череном: дис. … канд. техн. наук: 05.05.11 / О. В. Бойко; ТДАТА. – Мелитополь, 2006. – 220 с.
 5. Павленко О. М. Геометричне моделювання вертикального планування горизонтальної земельної ділянки засобами точкового БН-числення: автореферат дис. … канд. техн. наук : 05.01.01 / О. М. Павленко; МДПУ. – Мелітополь, 2017. – 25 с.
 6. Саньков С. М. Обоснование параметров рабочих органов секции машины для посадки зимних прививок плодовых культур: дис. … канд. техн. наук: 05.20.01 / С. М. Саньков; УААН. – Мелитополь, 1995. – 179 с.
СУЧАСНИЙ СТАН ШКОЛИ

Розроблено:
– технологія посадки клонових підщеп з закритою кореневою системою та механізовану технологію садіння вегетативних підщеп;
– фенокліматографічна модель акумуляції GDH, що дозволяє прогнозувати темпи фізіологічного розвитку генеративних утворень кісточкових культур;
– дослідний зразок машини для обприскування плодових насаджень «Оприскувач тунельний садовий ОТС-1»;
– дослідний зразок фрезерної машини МФ-1М з робочими органами у вигляді ножів, які обертаються навколо вертикальної вісі;
– фреза для обробки приствольної полоси в плодових насадженнях;
– обладнання для внесення гербіцидів в приствольну полосу плодових насаджень;
– програмно-апаратний комплекс управління параметрами об’єктів моніторингу.