Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку регіону

ЯВОРСЬКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА

ДИРЕКТОР НДІ  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНУ

ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР

 

НДІ створено 23 жовтня 2007 р. з метою вирішення ряду проблем економіки, підприємництва, маркетингу, менеджменту, фінансово-кредитного та обліково-аналітичного забезпечення агропромислового виробництва, забезпечення інтеграції навчальної, науково-дослідної та науково-інноваційної діяльності, ефективного поєднання розвитку науки і виробництва.  До складу НДІ входять два відділи з шістьма лабораторіями, які очолюють провідні вчені.

         Протягом останнього часу науковцями були розроблені:

  • система управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств та підвищення конкурентоспроможності їх продукції;
  • методологічні основи розвитку малого бізнесу в сільському господарстві;
  • напрями розвитку особистих селянських господарств на засадах підприємництва;
  • система антикризового управління витратами на оплату праці;
  • стратегія формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств;
  • система фінансового регулювання та стимулювання підприємницької діяльності в аграрному секторі;

На сьогодні діяльність науковців направлена на пошук рішень актуальних проблем агропромислового виробництва (наукові програми НДІ ССЕРАПВ_ 2016-2020 рр.)

Вченими інституту проводиться підготовка кандидатів наук у галузях знань «Управління та адміністрування» й «Соціальні та поведінкові науки». До наукової діяльності залучаються студенти, які приймають активну участь та перемагають у всеукраїнських і регіональних конкурсах. Науковці НДІ надають рекомендації сільськогосподарськими товаровиробниками регіону, допомагають сільським та селищним радам Запорізької області в економічному обґрунтуванні напрямків їх діяльності, приймають по­стійну участь у районних семінарах та інших науково-практичних заходах, які організовують ТДАТУ та Департамент агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації.

Адреса НДІ  СЕРР: 72312, м. Мелітополь, пр-т Б.Хмельницького  18

E-mail: yurii.prus@tsatu.edu.ua

Телефон: (0619) 42-31-92

Структура НДІ
Наукові програми НДІ

Положення про НДІ ССЕРАПВ

РОЗРОБКИ НДІ

 

Наукові публікації:

Публікації Роки
2016 2017 2018 2019 2020
Монографії  5  5
Підручники, навчальні посібники  2  9
Статті та тези доповідей, всього, з них:  204  312
–        опубліковані за кордоном  36  29
–        опубліковані в наукометричних базах даних Scopus  2  1
–        опубліковані в наукометричних базах даних Web of science
–        опубліковані в наукометричних базах даних Index Copernicus  19  92
Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Google scholar  719  1182