Науково-дослідний інститут

соціально-економічного розвитку регіону

DSC_0481_1

Коноваленко Анастасія Сергіївна

директор НДІ соціально-економічного розвитку регіону,

доктор економічних наук, доцент

 

Адреса НДІ  СЕРР: 72312, м. Мелітополь, пр-т Б.Хмельницького  18

E-mail: anastasiia.konovalenko@tsatu.edu.ua

Телефон: (097) 994-33-64

 

Напрями діяльності НДІ СЕРР

Функціонування Науково-дослідного інституту має за мету створення сприятливих умов для раціонального та концентрованого використання наукового потенціалу університету, освоєння дослідницьких розробок для стимулювання розвитку агропромислового комплексу регіону та сільських територій.Інститутом здійснюється організація проведення наукових досліджень з питань науково-теоретичних і методологічних основ конкурентоспроможного агропромислового виробництва та сталого розвитку сільських територій на інноваційній основі, теоретичних та методологічних засад організації виробництва і підприємництва, методології та практики соціально-економічного розвитку. Науковці НДІ СЕРР досліджують науково-прикладні засади ефективного розвитку аграрного сектору економіки, науково-методологічних засад обліково-інформаційного забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва, формування ефективної системи фінансового регулювання та стимулювання підприємницької діяльності в агарному секторі.
Історія розвитку НДІ СЕРР
Структура НДІ СЕРР
Положення про НДІ СЕРР

Розробки НДІ СЕРР

Перелік наукових програм НДІ СЕРР на 2021-2025 рр.
Розробки НДІ
Протокол засідань конкурсної комісії. Результати проведення І туру конкурсу студентських наукових робіт.

Наукові заходи

Заплановані заходи

Огляд проведених заходів
Вступні іспити до аспірантури за спеціальностями 051 Економіка, 075 Маркетинг
X Всеукраїнська науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти ім.Д.Моторного за підсумками наукових досліджень та роботи наукових студентських гуртків у 2022 році

Наукові публікації

Публікаційна активність науковців НДІ соціально-економічного розвитку регіону
Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки)

Публікації Роки
2018 2019 2020 2021 2022
Монографії 11 15 18 11 2
Підручники, навчальні посібники 8 7 5 10 1
Статті та тези доповідей, всього, з них: 350 381 384 252 138
–        опубліковані за кордоном 38 57 92 54 35
–        опубліковані в наукометричній базі даних Scopus 4 20 17 38 18
–        опубліковані в наукометричній базі даних Web of science 8 3 12 5