АСПІРАНТУРА

Галузь знань Спеціальність
01 Освіта/ Педагогіка 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
05 Соціальна та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія

 

ДОКТОРАНТУРА

Галузь знань

Спеціальність

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка