Науково-дослідний інститут нанотехнологій і наноматеріалів

 foto_Kidalov

Кідалов Валерій Віталійович 

директор НДІ доктор фізико-математичних наукпровідний науковий співробітник, професор кафедри «Вища математика і фізика» Заслужений діяч науки і техніки України

 

Науково-дослідний інститут нанотехнологій і наноматеріалів (НДІ НН) Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного створено наказом Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного №26/1-ОД від 20 лютого 2021 року.

Вченим секретарем НДІ НН призначено старшого викладача кафедри «Вища математика і фізика» Дяденчук Альону Федорівну.

Науково-дослідна робота інституту нанотехнологій і наноматеріалів ТДАТУ на 2021-2025 роки ведеться відповідно до програми «Моделювання та дослідження організаційно-технологічних процесів та систем» (№ держреєстрації 0121U109982). Керівник програми професор кафедри вищої математики і фізики, д.ф.-м.н., провідний наук. співр. Кідалов Валерій Віталійович

Окрім співробітників до досліджень активно залучаються студенти, магістранти та аспіранти університету.

Науковці НДІ НН плідно співпрацюють з Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, ЗАТ «Національний центр ядерних досліджень» Міністерства транспорту, зв’язку та високих технологій Азербайджанської республіки (Азербайджанська Республіка), Таджикським державним технічним університетом імені академіка М.С. Осими (Республіка Таджикистан), Інститутом іонно-плазмових і лазерних технологій Академії наук Республіки Узбекистан (Республіка Узбекистан).

Науково-дослідні програми НДІ

Адреса НДІ НН:

72312, м. Мелітополь, пр-т Б.Хмельницького, 18, навчальний корпус №9, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Контактні особи:

Директор НДІ НН Кідалов Валерій Віталійович

e-mail: valerii.kidalov@tsatu.edu.ua

Телефон: (05003735-71

Вчений секретар НДІ НН Дяденчук Альона Федорівна

e-mail: alena.dyadenchuk@tsatu.edu.ua

Телефон: (066) 8288519