З метою розвитку науково-дослідної роботи в ТДАТУ створено 4 науково-дослідних інститути: НДІ механізації землеробства Півдня України, НДІ агротехнологій та екології, НДІ стратегії соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва Півдня України, НДІ зрошуваного садівництва. В них діє 22 проблемні науково-дослідні лабораторії,

Зусилля співробітників цих НДІ спрямовані на реалізацію програми «Наука в ТДАТУ» і направлені на розробку та впровадження технологій вирощування, збирання, переробки і тривалого зберігання сільськогосподарської продукції, розробку технологій та засобів механізації вирощування інтенсивних садів в умовах зрошення, вирішення проблем машиновикористання в землеробстві, енергозбереження, прикладної біофізики, розвитку підприємництва, маркетингу та менеджменту, фінансово-кредитного та обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємств.


Науково-дослідний інститут механізації землеробства Півдня України

Науково-дослідний інститут агротехнологій та екології

Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку регіону

Науково-дослідний інститут нанотехнологій і наноматеріалів

 

Наукові розробки ТДАТУ – 2017

 

інформація про наукову та науково-технічну діяльність ТДАТУ -2016

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність ТДАТУ-2017

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність ТДАТУ-2018

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність ТДАТУ-2019 

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність ТДАТУ-2020