Гарант освітньо-наукової програми – Єременко Оксана Анатоліївна, проректор з наукової роботи, професор, доктор сільськогосподарських наук

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 201 Агрономія

Навчальний план за спеціальністю 201 Агрономія

Робочий навчальний план на 2021-2022 роки