Назва дисципліни
 
 Кафедра, що забезпечує викладання
  навчальної дисципліни

1

Академічна доброчесність та академічне письмо

2

3

4

5

Іноземна мова для академічних цілей

англійська та німецька

6

 

 

Зразок силабусу з обов’язкової дисципліни    doc